Afdelingslæge med kompetence inden for trombose-hæmostase til Afdeling for Blodsygdomme

Rigshospitalet, Center for Kræft og Organsygdommes Afdeling for Blodsygdomme har 1 stilling som afdelingslæge ledig til besættelse fra 1. oktober, 2021 eller snarest derefter.


Klinikkens ansvars- og arbejdsopgaver:


Klinik for Blodsygdomme er en hæmatologisk specialafdeling med lands-landsdelsfunktion for hæmatologi og dækker Danmark øst for Storebælt samt Færøerne og Grønland. Afdelingen har pr 1/11-2020 udefunktion på Herlev-Gentofte Sygehus og dækker således alle regionens borgere men indtil videre på to matrikler. Sengeafsnit og modtagelse samles på Rigshospitalet, Blegdamsvej medio april 2021. Samling af ambulatorierne følger efter sommeren 2021.


Afdelingen har landsfunktion for allogen stamcelle transplantation. Afdelingen dækker alle aspekter af diagnostik og behandling af blodsygdomme inkl. Hæmofili, trombose og hæmoglobinopatier.


Der er til afdelingen knyttet særdeles aktive forskergrupper vedrørende klinisk og eksperimentel forskning.


Afdelingen har et omfattende program for systematisk undervisning i blodsygdomme og relaterede emner af intern medicinsk interesse.


Afdelingen har en stor klinisk forskningsenhed med mange aktivt rekrutterende protokoller, herunder fase 1 protokoller. Desuden er der til afdelingen tilknyttet stærke forskergrupper, der udfører klinisk forskning og basalforskning i relation til mange hæmatologiske diagnoser.


Stillingen:


Stillingen er med tilknytning til det myeloide team inkl. med funktion indenfor trombose og hæmostase. Der ønskes en læge med særlig interesse indenfor trombose og hæmostase samt for fremskreden MDS og AML samt protokolleret behandling heraf. Der er mulighed for op til 50% forskningsfrikøb i stillingen i relation til projektet Programme for Translational Haematology


Stillingen er forbundet med vagtforpligtelse, idet man indgår i den Hæmatologiske bagvagtsfunktion og har stuegangsfunktion i weekender og på helligdage. Ansøger indgår evt. i hæmofiliberedskabsvagten. Hverdage er forbundet med ambulant funktion, stuegangsfunktion og bagvagt i dagtid.


Stillingen ønskes således besat med en læge, der er hæmatologisk speciallæge, gerne med særlig interesse og kompetence inden for trombose-hæmostase og erfaring med protokoludformning.


Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til ledende overlæge Lars Kjeldsen, tlf. 35458372.


Løn- og ansættelsesforhold i henhold til overenskomsten mellem Amtsrådsforeningen og Foreningen af Yngre Læger for bl.a. reservelæger, afdelingslæger m.fl.


Ansøgningen vedlægges kopi af speciallægeautorisation.


Ansøgning sendes gennem linket. Se stillingsbeskrivelsen her.


Ansøgningsfrist den 3/5-2021 kl 12.00.


Autoriseret sundhedspersonale med patientkontakt, der ikke har en dansk uddannelse, skal ved ansættelse i Region Hovedstaden have bestået en danskprøve (Danskuddannelse 3, som svarer til 9. klasses afgangseksamen) eller som minimum kunne bestå prøven senest 1 år efter ansættelsen, eller have opnået tilsvarende sprogkompetencer i dansk på anden vis. Danskprøven skal bestås med samme karakterkrav, som Sundhedsstyrelsen kræver af sundhedspersonale fra lande uden for EU, for at de kan få dansk autorisation.


Posted

in

by

Tags:

Comments

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *