Afdelingslæger, Akutafdelingen, Regionshospitalet Herning, Hospitalsenheden Vest

Vi søger visionære afdelingslæger til Akutmodtagelsen, som vil med til vores nye hospital i GØDSTRUP

Vi søger afdelingslæger, som er visionære, som vil være med til at udvikle akutmedicin og vores arbejdsgange på vej mod Gødstrup.

Skal: Afdelingslæger med gå-på-mod, som er visionær og har idéer til udviklingen af akutmodtagelsen.
Haves: Nyt og indflytningsklart akuthospital i 2021

Vi søger afdelingslæger, som vil være med til at gøre Akutmodtagelsen top-tunet til Akuthospitalet i Gødstrup.

Hjørnestenen i vores virke er ”Patienten først”. Dette skal underbygges i teamwork, flow og høje faglige kompetencer hos både læger og sygeplejersker, som vi forventer, du vil være med til at udvikle.

Vi forventer:

  • at du er engageret, tager aktivt del i en målrettet indsats for at Akutmodtagelsen i Vest udvikler sig til en vidensbank for udvikling og organisering af akutmodtagelser.
  • at du vil deltage i udviklingen af det akademiske miljø for speciallæger med erfaring og interesse i akutmedicin.
  • at du har kompetencen til at være rollemodel for de yngre læger, så de får lyst til at ville uddanne sig indenfor akutmedicin.

Du bliver til gengæld en del af et fagligt inspirerende miljø, hvor initiativer gror, og hvor din udvikling af faget har potentiale til at sprede sig til resten af landet.

Vi arbejder målrettet med at skabe en høj faglig standard i modtagelsen af den akutte patient. Vi har aktive forskningsprojekter i modtagelsen, som skal sikre mere evidensbaseret behandling. Vi vil konstant forsøge at udvikle akutmodtagelsen og medarbejderne indenfor 3 kategorier: Klinisk arbejde, forskning og uddannelse. Alle 3 hovedfokus punkter som skal sikre hurtig og effektiv diagnosticering af den uafklarede pt. som kommer i modtagelsen. 

Med ansættelse hos os vil du være med til at præge, hvordan afdelingen skal arbejde i Gødstrup, hvor Akutmodtagelsen i 2021 skal være den bærende konstruktion for Det Nye Akuthospital i Vestjylland.

I dag består lægeholdet i afdelingen af

  • 1 ledende overlæge,
  • 13 speciallæger – herunder 9 læger med speciale i akutmedicin samt 2 under uddannelse til specialet,  
  • 4 stk. 1. reservelæger under uddannelse til det svenske speciale akutsjukvård,  
  • 2 hoveduddannelseslæger i akutmedicin – indgår i et mellemvagtslaget
  • 5 introlæger i akutmedicin – indgår i et mellemvagtslaget,
  • 20 reservelæger i klinisk basis læge uddannelsesstilling,
  • 5 -10 reservelæger i hoveduddannelse til almen medicin, som har 6 måneder af deres uddannelse i en akutmodtagelse – indgår i et mellemvagtslaget,

Vagt
Speciallægerne indgår i vagtarbejde uden for almindeligt dagarbejde i form af 8-skiftet tilstedeværelsesvagt, der omfatter arbejde i Akutmodtagelsens 5 zoner.

Lægelige kvalifikationer
De faglige kvalifikationer skal matche den opgavebeskrivelse, der fremgår af funktions- og opgavebeskrivelsen.

Praktiske oplysninger
Du kan få yderligere information om stillingen i stillings- og funktionsbeskrivelsen

Har vi fanget din interesse er du velkommen til at kontakte ledende overlæge Tommy Andersson på tlf. 24920212 eller mail tomander@rm.dk

Ansættelse er betinget af en tilfredsstillende børneattest og autorisation.

Du kan søge jobbet online ved at klikke på ”send ansøgning”. Vedhæft din ansøgning og dit CV.                              
          

Ansøgningsfrist: søndag den 18. oktober 2020

Tiltrædelse: Efter nærmere aftale.

Ansættelsessamtale: Ca. 1 uge efter ansøgningsfristens udløb.

Arbejdssted: Akutafdelingen, Hospitalsenheden Vest, Regionshospitalet Herning

Læs mere om et job med drive, dygtige kolleger og muligheder på vest.rm.dk/job


Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.


Posted

in

by

Tags:

Comments

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *