Afdelingssygeplejerske med lederevne og en stærk sygeplejefaglig identitet søges til Neurologisk Afsnit, Neurologi, Regionshospitalet Viborg

Vi søger en nærværende, dynamisk og handlekraftig afdelingssygeplejerske ved Hospitalsenhed Midt, Neurologi, Neurologisk Afsnit, Regionshospitalet Viborg.
Tiltrædelse 1. december 2020 eller efter nærmere aftale.

Neurologisk Afsnit er en del af Neurologi; som omfatter Neurologisk Afsnit, Neurologisk Klinik og Vestdansk Center for Rygmarvsskade. 

Om stillingen
Har du lyst til en hverdag med ledelse af både akut sygepleje og tværfaglige/tværsektorielle patientforløb?

Neurologisk Afsnit er en akutafdeling med et stort flow og korte indlæggelser.

Neurologisk Afsnit har 11 senge inden for klassisk neurologi og 4 senge til neurorehabilitering på hovedfunktionsniveau af fx apopleksipatienter, der har medicinske problemstillinger efter akut apopleksi.

Der er tilknyttet et udgående apopleksiteam til afsnittet.
Teamet er et tværfagligt team bestående af læge, sygeplejersker, fysioterapeuter og ergoterapeuter.
Ledelsen af apopleksiteamet foregår i tæt samarbejde med den ledende terapeut i afsnittet.
Afsnittet har et tæt samarbejde med de øvrige neurologiske afdelinger på tværs i regionen.

Neurologi er et område i rivende udvikling og der pågår flere spændende projekter i afsnittet, som sætter fokus på kvalitetsudvikling af patientforløbene, patientinddragelse, faglighed blandt personalet og det tværfaglige samarbejde.

Du kommer til et afsnit, hvor patienten altid er i fokus.
Hvor relationsdannelse er vigtigt både i forhold til patienten og den pårørende, men også i det tværfaglige samarbejde.

Vi tilbyder:

 • Et afsnit med et godt arbejdsmiljø og et højt fagligt niveau
 • Et engageret og kompetent personale, der er vant til høj grad af selvstændighed
 • Et afsnit der efterspørger og trives med faglig udvikling
 • To erfarne koordinatorer, der sikrer den daglige drift i samarbejde med dig
 • Tæt samarbejde med den specialeansvarlige sygeplejerske
 • Et godt og konstruktivt TRIO samarbejde
 • En dynamisk afdeling, hvor du indgår i en engageret ledergruppe med den funktionsansvarlige overlæge, ledende terapeut, ledende sekretær og afdelingssygeplejersken i Neurologisk Klinik  
 • Faglig og personlig kompetenceudvikling – med let adgang til faglig sparring
 • En grundig introduktion til så vel afdelingen som specialet efterfulgt af tilbud om en mentorordning.

Vi ønsker en afdelingssygeplejerske med: 

 • En åben og involverende ledelsesstil, tydelige kommunikative evner og med ydmyghed over for opgaven
 • En stærk sygeplejefaglig identitet og engageret involvering i sygeplejens udvikling inden for specialerne i afsnittet
 • Evne til at mestre synlig og nærværende ledelse, være talerør opad og udadtil
 • Fokus på en kontinuerlig udvikling af den faglige og patientoplevede kvalitet
 • Empatiske evner og humoristisk sans
 • Evner for tværfagligt samarbejde
 • Erfaring med personaleledelse, ressourcestyring og planlægning
 • Visioner og forandringsvillighed samt evne til at motivere en kompetent   personalegruppe
 • Relevant lederuddannelse – diplomuddannelse i sygepleje og/eller anden relevant videreuddannelse inden for sygepleje, ledelse og undervisning
 • Kendskab til det neurologiske område
 • Viden om kvalitets- og kompetenceudvikling
 • Evne til at gå forrest og bakke personalet op i svære situationer såvel faglige som personlige
 • Respekt og øje for de ressourcer, der eksisterer i afsnittet
 • Dygtige evner til at prioriterer ledelse og klinisk praksis på den mest hensigtsmæssige måde til gavn for patienter og personale i afsnittet

Ansvars og kompetenceområder: 

 • Ansvarlig for den daglige ledelse, drift og planlægning og prioritering af sygeplejen
 • Medansvarlig for ledelsesområdets ressourceforbrug og for afdelingens samlede økonomiske ramme i tæt samarbejde med afdelingsledelsen
 • Medansvarlig for medarbejdernes uddannelse og kompetenceudvikling inden for det kliniske område
 • Medansvarlig for afsnittets trivsel, samarbejde og arbejdsmiljø
 • Ansvarlig for afvikling af medarbejderudviklingssamtaler  
 • Indgå i et samarbejde med de øvrige funktionsledere i ledergruppen
 • Ansvarlig for egen faglige og personlige udvikling
 • Overordnet ansvarlig i forhold til afsnittets uddannelsesopgaver /studerende, kursister, elever m.m.)
 • Medansvarlig for kvalitetsudvikling, forskning og udviklingsprojekter i afsnittet
 • Ansvarlig for Modul Tjenestetid.

Afdelingssygeplejersken refererer til afdelingsledelsen.

Om afdelingen
Neurologi består af; Klassisk Neurologi og Vestdansk Center for Rygmarvsskade.

Neurologi i Viborg har regionsfunktion inden for de fleste neurologiske sygdomme. Afdelingen varetager undersøgelser, diagnostik, behandling, pleje, neurorehabilitering og opfølgende kontrol af patienter med neurologiske lidelse fra Hospitalsenhed Midt’s optageområde på ca. 250.000 indbyggere. Afdelingen er udpeget til at være center for klassisk neurologi med hovedvægt på de klassiske neurologiske sygdomme. 

Vestdansk Center for Rygmarvsskade har højt specialiseret funktion i Vestdanmark med rehabilitering af patienter med rygmarvsskade.

Om Hospitalsenhed Midt
Hospitalsenhed Midt omfatter Regionshospitalet Viborg, Regionshospitalet Silkeborg, Regionshospitalet Hammel Neurocenter og Regionshospitalet Skive og har ca. 4.200 ansatte samt et budget på 2,3 mia. kr. årligt.

De fire regionshospitaler danner tilsammen en hospitalsenhed, der har en stærk faglig profil og er i kraft af specialernes kompleksitet og bredde en af de bredest specialiserede hospitalsenheder i Jylland.

Se nærmere om Hospitalsenhed Midt på www.hospitalsenhedmidt.dk

Om løn- og ansættelsesvilkår
Løn- og ansættelsesvilkår er i henhold til gældende overenskomst på området.

Med henvisning til Lov om indhentelse af børneattest i forbindelse med ansættelse af personale m.v., vil der blive indhentet børneattest i forbindelse med eventuel ansættelse.

Ansættelsen sker ved Region Midtjylland med tjeneste indtil videre ved Hospitalsenhed Midt, Neurologi.

Yderligere oplysninger
Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til afdelingssygeplejerske Louise Lindenmayer, tlf. 2180 2361 eller oversygeplejerske Ulla Veng, tlf. 2462 2379.

Din ansøgning
Din ansøgning indeholdende autorisations ID, oplysninger om uddannelse og hidtidig erfaring skal være os i hænde elektronisk senest søndag den 18. oktober 2020.

Ansættelsessamtaler afholdes onsdag den 21. oktober 2020.

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.


Udgivet

i

af

Tags:

Kommentarer

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *