Afdelingssygeplejerske søges til Neurologisk Ambulatorium og Daghospital på Bispebjerg Hospital

Dette er en spændende nyoprettet stilling – målrettet den erfarne leder.


Om Ambulatoriet og Daghospitalerne


Vores ambulante funktioner er inddelt i et stort og tre mindre ambulatorier samt flere daghospitaler. Vi udreder og behandler patienter med neurologiske sygdomme i hjernen og nervesystemet som f.eks. Parkinson Sygdom, Atypisk Parkinson, hovedpine, Tourettes Syndrom, dystoni, hjernetumorer og motorneuron sygdomme herunder ALS.


Derudover behandler vi patienter, der oplever problemer med stemme- og synkefunktionen, samt tilbyder behandling med botulinum toxin og akupunktur. Flere behandlinger er på højt specialiseret niveau. Ydermere har vi flere projekter med medicinafprøvning.


Vi har årligt 20.000 besøg, hvor patienter møder frem til forundersøgelse, kontrol eller second opinion og har desuden garantiklinik for regionen. Derudover har vi årligt 15.000 video- eller telefonkonsultationer. Mange patienter kommer hos os gennem mange år til enten tværfaglige eller monofaglige konsultationer. Patienterne i daghospitalet er svært syge og ofte er familien i krise. Ambulatoriets og daghospitalets indsats har stor betydning for, at patienterne kun sjældent har brug for indlæggelse i sengeafsnittet.


Herudover består Neurologisk Afdeling af tre sengeafsnit med i alt 62 senge, et forskningslaboratorium og to enheder indenfor klinisk forskning.


Personalegruppen


Du får personaleansvar for 18 erfarne sygeplejersker, hvoraf halvdelen har været ansat i afdelingen i mere end 10 år. Samarbejdet med øvrige faggrupper er tæt og afgørende for de mange gode patientforløb, som hver dag finder sted. Sygeplejerskerne har i høj grad indflydelse på tilrettelæggelsen af deres arbejdsdag og bliver altid inddraget i at udvikle og forbedre arbejdsgange og samarbejde i ambulatorium og daghospital. Flere af vores sygeplejersker har delestillinger med forskellige funktioner i afdelingen.


Ledergruppen


Du inviteres ind i en erfaren tværfaglig ledergruppe, som er præget af en åben og uhøjtidelig stemning, hvor sparring og feedback er naturligt. Afsnitslederteamet for ambulatoriet består udover dig af en ledende lægesekretær og en afsnitsansvarlig overlæge. Du vil derudover indgå i ledelse med den afsnitsansvarlige overlæge for daghospitalet og få et tæt samarbejde med afdelingssygeplejerskerne i sengeafsnittene.


Opgaven


Med oprettelse af denne stilling ønsker vi øget fokus på nærværende og synlig sygeplejefaglig ledelse i det ambulante arbejde. Ledelsesopgaven består i at understøtte de nuværende arbejdsgange og til stadighed optimere dem til gavn for patienterne, deres pårørende og personalet.


Vi arbejder vedvarende på at udnytte SP´s muligheder, så skærmbilledet passer til personalets arbejdsgange. Vi er den første afdeling i regionen, der har implementeret talegenkendelse.


Alle vores opgaver og processer i afdelingen er bygget op om tværfagligt samarbejde og et af vores kendetegn er, at vi er nysgerrige og innovative.


I samarbejde med afsnitsledelsen er du ansvarlig for patientsikkerhed, datadrevet ledelse, driftsmålsstyring, den faglige udvikling og et godt arbejdsmiljø for alle faggrupper. Vi ønsker at initiere flere kvalitetsudviklings- og forskningsprojekter.


Der er behov for et endnu tættere samarbejde med kommuner og praktiserende læger, og vi vil gerne undersøge de mange muligheder for nye samarbejdsformer sammen med patienter og pårørende. Vi skal forberede os på indflytning i det Nye Hospital, som står klar i henholdsvis 2023 og 2025, hvor de nye rammer kalder på ændrede arbejdsgange.


Udover ledelse af personale og processer forventer vi, at du er tæt på praksis og dit fag, samt at du kender arbejdsgangene så godt, at du ved behov kan indgå i opgaveløsningen.


Dine personlige kvalifikationer


Du skaber motivation, opnår følgeskab og sætter en tydelig retning. Du er analytisk, refleksiv og har gode samarbejdsevner samt stærke kommunikative kompetencer. Du har lyst til og fokus på det gode tværfaglige samarbejde.


Du trives med at lede forbedringsprocesser blandt meget erfarent personale og bidrager til den tværfaglige synergi, som skaber et miljø med høj faglig kvalitet. Du er sygeplejefagligt stærk og styrer driften samtidig med, at du kan se rum for udvikling og forbedring af klinikken samt udvikling af personalet. Det er vigtigt, at du arbejder med inddragelse af personalet og er en synlig leder.


Du har solid og dokumenteret ledererfaring – gerne fra et ambulatorium eller indenfor specialet.


Vi forventer, at du har relevant lederuddannelse.


Du er meget velkommen til at kontakte ledende oversygeplejerske Marlene Fleischer på tlf. 2448 9291 og aftale et uformelt besøg eller bare høre mere om stillingen.


Ansøgningsfristen er torsdag den 22. april 2021, kl. 8.00.


Ansættelsessamtaler afholdes mandag den 26. april 2021.   


 


Posted

in

by

Tags:

Comments

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *