Afdelingssygeplejerske til Lungemedicinsk Speciale og Ældresygdomme, Medicinsk Afdeling, Regionshospitalet Viborg, Hospitalsenhed Midt

En stilling som afdelingssygeplejerske er ledig til besættelse pr. 1. december 2020 eller efter nærmere aftale. Stillingen er en fuldtidsstilling på 37 timer pr. uge.

Om stillingen
Vi søger en afdelingssygeplejerske med en stæk sygeplejefaglig profil. Gerne en leder der er proaktiv, visionær og innovativ og har talent for ledelse. Lederen skal indgå i et sideordnet ledelsesforhold med anden afdelingssygeplejerske. Geografisk dækker de to ledere et stort sengeafsnit med 25 senge, en dagklinik og en lungemedicinsk klinik på Regionshospitalet Viborg samt en lungemedicinsk klinik i Skive Sundhedshus. Afdelingssygeplejersken skal fortrinsvis varetage ledelse i forhold til sengeafsnittet i Viborg.

Vi kan tilbyde:

 • Et speciale, der inkluderer vores kerneopgave – pleje og behandling af alvorligt syge, sårbare patienter samt varetagelse af deres pårørende. 
 • Et spændende lederjob præget af såvel eksterne som interne ledelsesfunktioner.
 • Et engageret og professionelt personale der har et stort fokus på de gode sammenhængende patientforløb, samt udvikling af disse.
 • En personalegruppe der arbejder relationelt og teambaseret.
 • Et fælles forpligtende og positivt tværfagligt samarbejde omkring patientforløbene.
 • Et tæt tværfagligt ledelsesrum sammen med tilknyttede afsnitsansvarlige overlæger.
 • Et netværk af kompetente ledelseskolleger fra Medicinsk Afdeling samt Hjertesygdommes tværfaglige ledelsesgruppe.

Vi søger en afdelingssygeplejerske:

 • Der har stort fokus på kerneopgaven.
 • Der har øje for patient og pårørende involvering.
 • Der kan indgå i et komplementerende og tæt samarbejde med den sideordnede afdelingssygeplejerske.
 • Der gerne har en ledelsesmæssig baggrund fra en lignende funktion.
 • Der har klinisk erfaring – gerne fra det medicinske område.
 • Der har lyst til- og interesse for ledelsesopgaven og gerne med en relevant lederuddannelse.
 • Der værdsætter og respekterer medarbejdernes individuelle faglighed og personlighed.
 • Der har gode relationelle og kommunikative kompetencer, og prioriterer det gode arbejdsmiljø.
 • Der er synlig og tydelig i forhold til fælles beslutningstagen.
 • Der har interesse for at vedligeholde og styrke et tæt integreret mono- og tværfagligt teamsamarbejde.
 • Der er visionær og evner at igangsætte og understøtte praksisnær kvalitetsudvikling, samt forsknings- og udviklingsprojekter.
 • Der har lyst og evne til at gennemføre forandringer i forståelse og respekt for de mennesker, der er involveret i processen.
 • Der påtager sig det økonomiske ansvar i forhold til den daglige drift.

Om Medicinsk Afdeling
Medicinsk Afdeling består af følgende subspecialer: endokrinologi, nefrologi, lungemedicin, infektionsmedicin, gastroenterologi, dermatologi og geriatri. Specialerne er fordelt på to sengeafsnit, dialyse samt 7 klinikker hvoraf nogle er i Skive Sundhedshus.

Medicinsk Afdeling er placeret både i Viborg og i Skive. Der er 50 sengepladser i Viborg.
Der var i 2019 4.727 indlæggelser og 44.419 ambulante besøg.

Medicinsk Afdeling er kendetegnet ved:

 • At patient- og pårørendeinddragelse vægtes højt i hele patientforløbet.
 • At have dygtige og engagerede medarbejdere.
 • At have et godt og udviklende arbejdsmiljø, medarbejdertrivsel og arbejdsglæde.
 • At der er et stærkt tværfagligt samarbejde bl.a. via afsnitsledelse.
 • At være dynamisk og innovativ med flere udviklings- og forskningsprojekter og prøvehandlinger.
 • At have et struktureret introduktionsprogram til nye medarbejdere.

Om lungemedicinsk speciale
I sengeafsnittet modtager vi de fleste af patienterne fra Akutafdelingen til videre udredning og behandling for akut opstået sygdom eller akut forværring i kroniske lidelser f.eks. patienter med KOL eller lungecancer. Vi tilbyder lungespecialiseret behandling med NIV (non-invasiv-ventilation) og high-flow iltbehandling.
Sengeafsnittet har 4 sengepladser dedikeret til Ældresygdomme.
Aktuelt er der indrettet 4 midlertidige Covid-19 isolationssenge.

I Dagklinikken er der indrettet 5 pladser, hvor der foregår dagstilbud til bl.a. drænbehandling og lungebiopsier.

I lungeklinikkerne følger vi ca. 7.000 besøgende pr. år. Besøgende inkluderer både forundersøgelser samt kontroller i relation til bl.a. astma-, allergi-, cancer- samt KOL- patienter.

Det lungemedicinske speciale inkluderer 35 sygeplejersker og 12 social- og sundhedsassistenter.

Der kan rekvireres en stillings- og funktionsbeskrivelse på afdelingssygeplejerske her.

Om Hospitalsenhed Midt
Hospitalsenhed Midt omfatter Regionshospitalet Viborg, Regionshospitalet Silkeborg, Regionshospitalet Hammel Neurocenter og Regionshospitalet Skive og har ca. 4.200 ansatte samt et budget på ca. 2,3 mia. kr. årligt.

De fire regionshospitaler danner tilsammen en hospitalsenhed, der har en stærk faglig profil og er i kraft af specialernes kompleksitet og bredde en af de bredest specialiserede hospitalsenheder i Jylland.

Se nærmere om Hospitalsenhed Midt på www.Hospitalsenhed midt.dk

Om løn- og ansættelsesvilkår
Løn- og ansættelsesvilkår er i henhold til gældende overenskomst på området.

Med henvisning til Lov om indhentelse af børneattest i forbindelse med ansættelse af personale m.v., vil der blive indhentet børneattest i forbindelse med eventuel ansættelse.

Ansættelsen sker ved Region Midtjylland med tjeneste indtil videre ved Hospitalsenhed Midt, Medicinsk Afdeling.

Yderligere oplysninger
Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til oversygeplejerske Anne Dorthe Bjerrum 78447007 eller afdelingssygeplejerske Asta Flodgaard 78448080.

Din ansøgning
Din ansøgning skal være os i hænde senest søndag den 25. oktober 2020 med autorisations ID, dokumentation for uddannelse og hidtidig erfaring.

Ansættelsessamtaler forventes at finde sted onsdag den 28. oktober 2020 om formiddagen.

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.


Posted

in

by

Tags:

Comments

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *