Akutmodtagelsen, når den er allerbedst, findes i Gastroenhenden, Hvidovre Hospital

Ja – så er jeg her igen. Med i omegnen af 40 kolleger, der på skift skal på barsler, på orlov, på uddannelse, skal videre til nye græsgange osv. har vi et personalemæssigt flow, som betyder, at vi ofte vil være at finde på jobsiderne. Det er der intet særligt i – det er en akutmodtagelses vilkår. Langt de fleste har heldigvis langtidsansættelser og kan ikke tænke sig noget bedre – så vi er en stor, stabil gruppe samt de udskiftninger, der skal til for konstant dynamik og udvikling og spørgsmålstegn til: ’vi plejer’.Vi søger sygeplejerske pr 1/6-21 i fast stilling. Fuld tid eller timetal efter ønske; vagter og weekender kan individuelt aftales.


Hverdagene ruller derudad. 30-50 patienter kommer igennem vores afsnit i døgnet. 40 kolleger skiftes til at varetage sygeplejen. Specialet spænder vidt, vi rummer det hele.Søg stillingen hvis du kan lide at have mange kompetente, kloge, kære, kagebagende, kyndige, kække, kvalitetsbevidste, kvikke kolleger og ligesom os kan lide en hverdag, hvor der ikke er langt fra rolige timer til hæsblæsende perioder… man gik til undervisning og da man kom ud var ens 4 patienter overflyttet eller udskrevet og man havde fået 4 nye….
Vi har en skøn personalegruppe i Akutmodtagelsen i 324. Vi rummer stor bredde i såvel erfaring som i kultur, så der er naturligvis plads til en ny kollega, der har lyst til at prøve kræfter med det akutte område.


Specialeerfaring fra enten den medicinske del eller den kirurgiske del af gastroenterologien vil være en fordel.


Afsnit 324 er et superspændende afsnit med alle mulige patientkategorier. Vi varetager akut pleje og behandling indenfor både det kirurgiske og medicinske gastroenterologiske speciale. Vi har 25 akutte pladser og modtager også en del lettere patienter i et akut ambulant vurderingsspor.


Sygeplejen i afdelingen spænder vidt, da vi både har den meget ustabile og den stabile patient. Vi har patienter i alle aldre – dog overvejende yngre patienter.


Mere end halvdelen af vores patienter udskrives efter kortvarige ophold, en del klargøres til akut operation eller anden akut behandling og visiteres til indlæggelse i Gastroenhedens øvrige afsnit. Vi varetager også mindre indgreb lokalt i afsnittet.


Vi har en meget stor del særdeles kompetente sygeplejersker med stor specialeerfaring og vi har nyansatte med kompetencer fra andre områder; vi har sygeplejersker med efter-/ videreuddannelser (Master og Kandidat) og en del som er i uddannelsesforløb. Alle disse gode kræfter er samlet om at løfte både akutsygeplejen og sygeplejerskernes kompetencer.

Vi har etableret en lokal forsknings- og udviklingsgruppe bestående af de sygeplejersker, der har videreuddannelser.


Vi har en struktur, så du lærer vores afsnit godt at kende, før du selvstændigt skal varetage sygepleje til vores patienter.


Der er introduktion i den første periode, hvor du – afhængig af erfaring – arbejder i unit eller har et forløb med en mentor, så der hele tiden skabes rum for faglig udvikling og dialog. Du deltager naturligvis også i undervisning indenfor specialet.


Du vil løbende deltage i sygeplejefagligt forum med refleksion og undervisning – her arbejder vi også med leg og læring, hvilket kommer til udtryk i forskellige former for konkurrencer og spil.


Afhængig af tidligere erfaring vil du blive oplært til instrumentelle opgaver.


Du oplæres til selvstændigt at kunne varetage vores vurderingsspor, hvor der bl.a. er en del mindre kirurgiske indgreb.


Du kan deltage i fælles supervision for nyansatte sygeplejersker (der er etableret grupper for både erfarne og nyuddannede) samt refleksion lokalt i afdelingen.


Arbejdsplaner tilrettelægges, så du får den bedste start hos os og samtidig lærer dine nye kollegaer at kende.


Samarbejde, sparring og dialog med lægerne danner rammen om effektive patientforløb og stort flow i 324, og vi har døgnet rundt lægeligt tilstedevær i afsnittet. I sparringen med lægegruppen (ved bl.a. tavlemøde og gennemgange) samt sygeplejegruppen er der rig mulighed for at opnå læring.


Den organisatoriske fremtid byder på flytning af afsnittet til at blive en del af den store fælles akutmodtagelse (FAM), når byggeriet er færdigt. Arbejdet med at sikre en succes i fusionen forventes på forskelligt niveau varetaget af alle sygeplejerskerne i afsnittet.


I det første år vil du gennemgå 3 kompetencekort med vores udviklingssygeplejerske. Der er desuden mulighed for kursus i visitation, hvis du har erfaring og betragtelige kompetencer inden for specialet.


Der er mulighed for kortere kurser i den medicinske og kirurgiske sygepleje og du vil have mulighed for et modul i akutuddannelsen.


Vil du vide mere, er du velkommen til at ringe eller sende en mail til afdelingssygeplejerske Jette Rossen, tlf 60929995, mail jette.rossen@regionh.dk. Ring gerne og aftal et besøg, hvis du vil se afsnittet.


 


Posted

in

by

Tags:

Comments

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *