Ambitiøs afdelingssygeplejerske søges til barselsafsnittet på Amager og Hvidovre Hospital

Gynækologisk/obstetrisk afdeling på Hvidovre Hospital søger en engageret og erfaren afdelingssygeplejerske til barselsafsnittet. Stillingen er til besættelse d. 1. juni 2021 eller snarest muligt og er på 37 timer.


Som afdelingssygeplejerske kommer du til at indgå i et dynamisk ledelsesteam, bestående af en afsnitsansvarlig overlæge og en assisterende afdelingssygeplejerske. Herudover er der et stærkt ledersamarbejde internt i gynækologisk/obstetrisk afdeling på tværs af afsnit og fagligheder. Du vil i høj grad have mulighed for at være med til at sætte dagsordenen for den fremtidige udvikling af det obstetriske område.


Afsnitsprofil:

Barselsafsnittet på Amager og Hvidovre Hospital er en del af Danmarks største fødeafdeling med ca. 7000 fødsler om året. Det består af to sengeafsnit der organisatorisk er samlet under en ledelse. I efteråret 2022 flytter barselsafsnittet til nyt byggeri og samles på et barselsafsnit. Der er plads til 49 barselspatienter på familiestuer, hvor partner er medindlagt. Derudover varetages en del ambulante funktioner. Afsnittet varetager pleje og behandling af både førstegangsfødende og flergangsfødende med forskellig grad af kompleksitet hos både mor og barn. Det er et spændende afsnit med stor afveksling i arbejdsopgaver og et højt patientflow, hvor to dage ikke er ens. Barselsområdet har mange berøringsflader både internt i gynækologisk/obstetrisk afdeling men også eksternt med andre specialer på hospitalet og med kommunerne.


Der ansat ca. 50 sygeplejersker, jordemødre og sosu-assistenter. Der er endvidere sygepleje- og jordemoderstuderende i uddannelsesforløb. Der er tilknyttet 2 kliniske undervisere, 1 klinisk udviklingssygeplejerske, samt 2 sundhedsfaglige forløbskoordinatorer for de socialt og psykisk sårbare barselspatienter.


Vi er en afdeling med fokus på høj faglighed og et godt arbejdsmiljø. Vi arbejder systematisk med både den faglige og den patientoplevede kvalitet og arbejder ud fra, at pleje og behandling bygger på et samarbejde med patienter og pårørende. Som afdelingssygeplejerske skal du være med til at vedligeholde og videreudvikle den faglige kvalitet og sammenhængende patientforløb på barselsområdet og sikre et godt og udviklende arbejdsmiljø i tæt samarbejde med afsnittets arbejdsmiljørepræsentant og øvrige personale.


Vi søger en afdelingssygeplejerske der:


 • I sit lederskab er troværdig, tydelig og sammenhængende i ord og handlinger
 • Understøtter og fremmer en kultur, der bygger på anerkendelse, lydhørhed, nærvær og professionalisme
 • Har personlig integritet
 • Har fokus på både faglig ledelse og en stabil drift
 • Har kendskab til det obstetriske speciale eller brænder for at få det
 • Er en stærk og engageret tværfaglig samarbejdspartner i forhold til de mange samarbejdsrelationer der er i obstetrikken
 • Har fokus på struktureret kompetenceudvikling af medarbejdergruppen
 • Er udviklings- og uddannelsesorienteret 
 • Har erfaring med personaleledelse og udviklingsopgaver, og kan dokumentere ledelsesresultater
 • Har relevant lederuddannelse på diplom- og eller Masterniveau eller lyst til at indgå i et uddannelsesforløb


 

Vi kan tilbyde:


 • En afdeling med spændende ledelsesmæssige udfordringer
 • Et afsnit med engagerede, glade og fagligt dygtige medarbejdere hvoraf nogle har mange års erfaring og andre er relativt nye i specialet
 • Et spændende speciale, hvor ingen dage er ens
 • Et godt arbejdsmiljø, der er præget af høj faglighed og et tæt tværfagligt samarbejde
 • En afdeling med stort fokus på udvikling
 • God mulighed for at sætte sit præg på sygeplejen i afdelingen
 • En veltilrettelagt introduktion og mentorordning
 • Et velfungerende ledernetværk der giver god mulighed for kontinuerlig ledersparring og udvikling
 • En afdeling hvor der er ”højt til loftet” og hvor trivsel, arbejdsglæde og godt humør er vigtige elementer


Hvis du vil vide mere om stillingen eller afdelingen er du velkommen til at kontakte ledende oversygeplejerske Kristina Petersen på tlf. 3862 2691 eller på mail: kristina.petersen@regionh.dk


Ansøgningsfrist: Torsdag d. 22. april 2021 kl. 12.00


Ansættelsessamtaler: Vil finde sted tirsdag d. 27. april 2021


 


Udgivet

i

af

Tags:

Kommentarer

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *