Assisterende afdelingssygeplejerske til Afsnit for Børn og Unge med Kirurgiske Sygdomme i Mave-Tarm og Urinveje (BUKIR4053)

Juliane Marie Centret (JMC)


Afsnit for Børn og Unge med Kirurgiske Sygdomme i Mave-Tarm og Urinveje søger pr. 1. juni 2021 en assisterende afdelingssygeplejerske. Stillingen er 37 timer ugentligt overvejende med dagfremmøde i hverdagene, vagter og weekendvagter vil også forekomme. Der vil ligeledes være eftermiddagsmøder og aftenarrangementer, som du forventes at deltage i.


Du vil som assisterende afdelingssygeplejerske få et nært samarbejde med afdelingssygeplejerske Maria Simmelkjær. Arbejdet vil variere mellem dage i direkte patientpleje og dage til administrative opgaver.


Afsnittet varetager plejen og behandlingen af børn fra 0-16 år. Afsnittes speciale er mangfoldigt men hovedfunktionen er børn født med misdannelser i nyre-urinveje, i tarmsystemet og i kønsorganerne. Vi følger langt størsteparten af børnene fra de er nyfødte til de fylder 16 år.


Vi er et afsnit med 13 sengepladser og indlæggelsernes varighed spænder fra 1 dag til 1 år. I forbindelse med sengeafsnittet har vi et mindre daghospital som har åbent i hverdagene fra 7.00 – 16.00. Derudover har vi akut modtagefunktion, samt et stort ambulatorium.


Kulturen og de ledelsesmæssige værdier handler om, at understøtte mulighederne for, at alle sygeplejersker tager et fælles ansvar for at give de børn og deres forældre der er tilknyttet børnekirurgien, den bedst mulige pleje og behandling. Værdien tager udgangspunkt i, at alle hver især dagligt viser en lyst og vilje til læring og udvikling. Dette gøres blandt andet gennem refleksion. Gennem daglig refleksion styrker vi vores observationer og formidlingen af vores faglige budskaber, og de faglige refleksioner er med til at styrke patientsikkerheden og kvaliteten i plejen. Til dagligt arbejder vi i monofaglige teams. Teamet reflekterer over de sygeplejefaglige udfordringer som identificeres samt hvordan hjælper vi hinanden, og hvilke observationer der er relevante tværfagligt at snakke om til vores morgenkonference. Hensigten med teamarbejdet er at skabe større tryghed samt bedre rammerne for læring og udvikling af vores kompetencer. Ydermere har sygeplejerskerne forskellige faglige ansvarsområder som de løbende arbejder med at udvikle og formidle til kollegaer og til gavn for børnene og familierne.


Vi arbejder ud fra værdien om patient og familie integreret pleje og tager professionelt hånd om hver enkelt patient og familie og har ambitionen om at skabe de bedst mulige patientforløb med udgangspunkt i den enkelte patient og families behov og ressourcer.  


Som assisterende afdelingssygeplejerske har du mange tværfaglige samarbejdspartnere. Du skal samarbejde med afsnittes børnekirurger, blandt andet i udarbejdelse og revidering af retningslinjer og procedurer. Foruden det tværfaglige lægesamarbejde, skal du også samarbejde med ledelsesteamet i Afdeling for Børn og Unge med Kirurgiske Sygdomme.


Som assisterende afdelingssygeplejerske har du fokus på oplæring, uddannelse og supervision af sygeplejerskerne i afsnittet.


Vi søger en assisterende afdelingssygeplejerske der:


 • har erfaring med det børnekirurgiske speciale eller har arbejdet indenfor det pædiatriske felt som sygeplejerske
 • har engagement og interesse i sit fag og lyst til dagligt at styrke sygeplejen til gavn for patienterne
 • kan agere i et afsnit, hvor et stort patient-flow er en realitet og uforudsigelighed er et vilkår sygeplejerskerne i klinikken skal trives med
 • har øje for det gode og patientsikre patientforløb i samarbejde med afsnittes kirurger og sygeplejersker
 • ser en vigtig opgave i at udvikle den børnekirurgiske sygepleje
 • trives med at være rollemodel og bruge sin faglige stemme på en involverende måde


Introduktion og oplæring til stillingen som assisterende afdelingssygeplejerske vil foregå ved afdelingssygeplejerske Maria Simmelkjær.


Dine ansvarsområder er:


 • deltage i den direkte patientpleje i forbindelse med oplæring, uddannelse og supervision af sygeplejerskerne
 • medvirke til udarbejdelse og revidering af retningslinjer, procedurer og informations- og patient materiale
 • ansvarlig for store dele af annoncering, rekruttering og ansættelse af nye kollegaer i samarbejde med afdelingssygeplejersken
 • ansvarlig for tilrettelæggelsen og planlægning af relevante undervisningstilbud for sygeplejerskerne
 • støtte og supervisere nøglepersoner med henblik på at skabe målrettet fremdrift for nøglepersonernes arbejde
 • introduktion og oplæring af nyansatte sygeplejersker i afsnittet i samarbejde med relevante sparringspartnere
 • i afdelingssygeplejerskens fravær at sikre visitationen af patienter i samarbejde med den visitationsansvarlige kirurg og sekretær samt de øvrige pædiatriske klinikker i JMC og i landet
 • i afdelingssygeplejerskens fravær at sikre det daglige fremmøde


Hvis du har yderligere spørgsmål til afdelingen eller stillingen, er du velkommen til at sende en mail til afdelingssygeplejerske Maria Simmelkjær maria.simmelkjaer@regionh.dk


Løn og ansættelsesvilkår i henhold til overenskomst.


Ansøgningsfrist er onsdag den 21. april 2021 kl. 12.00. Samtaler afholdes i uge 17.


Søg stillingen via linket.


Stillinger i Juliane Marie Centret er omfattet af bekendtgørelse om indhentelse af børneattest. Det er derfor en forudsætning for ansættelse, at du har blank børneattest. Centret indhenter børneattesten hos Rigspolitiet, efter samtykke fra ansøger.


Rigshospitalet er en røgfri arbejdsplads.


Rigshospitalet er en del af Region Hovedstaden.


 


Posted

in

by

Tags:

Comments

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *