Bioanalytiker til Klinisk Biokemisk afdeling

Bioanalytiker


Klinisk Biokemisk Afdeling, Herlev og Gentofte Hospital (Gentofte matriklen) søger nye kolleger til faste stillinger.


Om Klinisk Biokemisk Afdeling


Herlev og Gentofte Hospital er et af Danmarks største akuthospitaler. Klinisk Biokemisk afdeling leverer laboratoriediagnostik til hospitalet samt til praktiserende læger og speciallæger i hospitalets optageområde. Klinisk Biokemisk afdeling har regionsfunktion for autoimmunanalyser og tilbyder udvalgte analyser til hele landet bl.a. gendiagnostiske analyser. Laboratoriet er automatiseret og analysearbejdet udføres hvor muligt på store, automatiserede laboratorieløsninger. Laboratoriet leverer 90% af alle standardanalysesvar indenfor 60 minutter efter modtagelse af prøver fra indlagte el. ambulante hospitalspatienter. Afdelingsledelsen, ledelsesteam, analysesektions-ansvarlige læger og afdelingsbioanalytikere samt stabsfunktionerne er fælles for de to matrikler.


Gentofte matriklen har ca. 55 fuldtidsstillinger hovedsagelig besat af bioanalytikere og prøvetagere. Dertil kommer ca. 20 deltidsansatte, der varetager prøvetagninger i 2 filialer i Rødovre og Lyngby.


Herlev matriklen har ca. 90 fuldtidsstillinger besat hovedsageligt af bioanalytikere og prøvetagere. Årligt varetages ca. 300.000 ambulante besøg i 5 prøvetagningsambulatorier, foretages ca. 70.000 EKG optagelser samt leveres ca. 15 mio. analysesvar på mere end 300 forskellige komponenter.


Afdelingen er nyindrettet med Siemens fuldautomatisk udstyr fra 2019.


Gentofte matriklen har ca. 55 fuldtidsstillinger hovedsageligt besat af bioanalytikere. Dertil kommer ca. 20 deltidsansatte, der varetager prøvetagninger i 2 filialer. Samlet har Gentofte matriklen ca. 270.000 patientkontakter og udfører ca. 8 millioner analyser om året.


På Herlev og Gentofte Hospital har vi en ambition: GODT BEHANDLET. Det betyder at:


 • Patienterne bliver fagligt godt behandlet
 • Patienter og pårørende bliver set, hørt og inddraget, så de også føler sig godt behandlet
 • Personalet bliver godt behandlet i deres arbejde

  Afdelingen fokuserer på kvalitet og kompetenceudvikling og er akkrediteret efter, ISO 15189 og ISO 22870. Optimeringer af arbejdsgange er en løbende proces til gavn for behandlingsforløbet for patienterne og personalets arbejdsgange. Der er i afdelingen jævnligt bioanalytikerstuderende, der indgår i arbejdsprocedurerne med støtte fra det faste personale.

  Vi tilbyder
 • En grundig teoretisk oplæring ved vores undervisere og praktisk oplæring under supervision af en kollega i alle afdelingens funktioner
 • En afdeling med stort fokus på kvalitet, hvorfor du også vil modtage undervisning i vores kvalitetsstyringssystem og kontrolregler
 • En medarbejdergruppe med godt sammenhold og stor dedikation og engagement til arbejdet
 • Et højt informationsniveau og stor medarbejderindflydelse
 • Et godt arbejdsmiljø med høj trivsel og en fri og uhøjtidelig omgangstone, som vi selvfølgelig regner med, at du vil være med til at opretholde

  Vi forventer, at
 • Du er uddannet bioanalytiker, kan arbejde selvstændig og har gode samarbejdsevner – kun autoriserede bioanalytikere vil komme i betragtning
 • Set i lyset af hospitalets ambition GODT BEHANDLET, ser du patientkontakten ved blodprøvetagning og EKG-optagelser som en naturlig del af bioanalytikerfunktionen både i ambulatoriet og på sengeafsnittene.
 • Kan gennemføre et oplærings- og kompetenceprogram indeholdende brug af afdelingens apparatur-vejledninger, laboratorie-it-system og kvalitetsstyrings-system.
 • Er kvalitetsbevidst og kan arbejde efter fastsatte retningslinjer – som ikke er støbt i bronze, men så længe de ikke er ændret i dokumenterne er de gældende
 • Kan indgå i 3-skifte vagtordning

  Vi ser gerne

  (Men er ikke et krav) at du har kendskab til og erfaring med et eller flere af følgende analyseudstyr og funktioner:


 • Blodprøvetagning (herunder også Børneprøvetagning)
 • EKG-optagelse
 • Kemi og Immunkemiske analyser på Atellica Solution
 • Hæmatologiske analyser på Advia 2120i
 • Koagulationsanalyser på CS-5100
 • POCT-udstyr, ABL, Clinitec, CoaguChek og Glucose freestyle.

  Hospitalet er et universitetshospital med mange forskningsprojekter. Det betyder også, at afdelingen modtager og behandler forskningsprøver på alle tidspunkter af døgnet.

   

  Hospitalet har rygeforbud.

  Ansættelsesvilkår

  Stillingerne er på 37 timer pr. uge og til besættelse snarest.

  Løn- og ansættelsesvilkår følger overenskomst for ikke-ledende personale på Sundhedskartellets område, indgået mellem Sundhedskartellets parter, herunder Danske Bioanalytikere og Regionernes Lønnings- og Takstnævn.

  Vi tilstræber ligebehandling uanset køn, alder, etnisk baggrund, handicap, sexuel orientering og religion mm. Enhver form for krænkende adfærd accepteres ikke på vores arbejdsplads.

  Ansøgningsprocedure

  Vil du vide mere om stillingerne eller information om afdelingen og hospitalet kan du finde oplysninger på www.gentoftehospital.dk/kba eller ringe til afdelingsbioanalytiker Hanne Skovmøller 38677519 eller ledende overbioanalytiker Kristina Rasmussen 51275039. Her kan du også rekvirere en funktionsbeskrivelse.

   

  Ansøgningsfristen er den 23. april 2021. Ansættelsessamtaler vil blive holdt løbende.

  Ansøgningen skal indeholde følgende:

   


 1. Motiveret ansøgningsbrev på 1-2 sider – skriv hvorfor du er interesseret i netop dette job og hvad du kan tilbyde vores afdeling
 2. Curriculum vitae – indeholdende det du har foretaget dig indtil videre i livet med tidsperioder for forskellige uddannelseselementer og ansættelser
 3. Information om bioanalytikeruddannelsen og udskrift af karakterer
 4. Information om gymnasie/HF studieretning og udskrift af karakterer
 5. Kopi af folkeskole eksamen med karakterer


 


Vi ønsker at ansætte de dygtigste medarbejdere, medarbejdere som deler vores ambition om at Klinisk Biokemisk Afdeling, Herlev og Gentofte Hospital skal være blandt de bedste af sin slags. Ansøgningen sendes online via linket herunder.


 


Posted

in

by

Tags:

Comments

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *