Centerdirektør til Hjertecentret

VISIONÆR OG DRIFTSIKKER CENTERDIREKTØR SØGES TIL RIGSHOSPITALET


Til Rigshospitalets hjertecenter søges en centerdirektør, der med solid sundhedsfaglig og ledelsesmæssig ballast kan stå i spidsen for et stærkt og højprofileret center og samtidig indgå i et tæt ledelsesfællesskab med direktionen og de øvrige centerdirektører om at styrke og udvikle det samlede Rigshospital.


Kort om hospitalet


Rigshospitalet er hele Danmarks højt specialiserede hospital med behandling, forskning og uddannelse på bedste internationalt niveau.


Rigshospitalet har en særlig status i det danske sundhedsvæsen med varetagelse af et stort antal specialfunktioner for hele landet samt for Færøerne og Grønland. Alle lægefaglige specialer varetages på specialfunktionsniveau.


Hospitalet har 12.000 ansatte, 1.250 senge og et driftsbudget på 9,5 mia. kr.


Kort om centret


Rigshospitalets Hjertecenter diagnosticerer og behandler alle former for hjerte-, kar-, lunge- og infektionssygdomme. Centret har et driftsbudget på 1,2 mia. kr. og 1.300 ansatte. 


Hjertecentret er velfungerende, økonomien er solid og ambitionerne er høje. Centret tilbyder behandling, pleje, forskning og uddannelse på et kvalitetsniveau, der placerer centret i en førende position nationalt og på niveau med de bedste internationalt.


Hjertecentret har et stærkt forskningsmiljø med 20 professorer, som sikrer, at forskningen inden for de centrale områder udvikles på højt niveau og bliver anvendt i patientbehandlingen.


Centret er organiseret i fem afdelinger og ledes af en centerdirektør (nærværende stilling) og centerchefsygeplejerske. Hver afdeling ledes af en ledende overlæge og en ledende oversygeplejerske.


Kort om opgaven


Centerdirektøren bliver med reference til hospitalsdirektøren en del af centerdirektørkredsen, der er et ledelsesfællesskab på tværs af Rigshospitalet, som sammen har ansvaret for, at hospitalet drives og udvikles i overensstemmelse med ansvaret som hele landets faglige og forskningsmæssige spydspids.


Centerdirektøren vil skulle repræsentere det samlede hospital i både regionale, nationale og internationale sammenhænge.


Centerdirektøren har det overordnede ansvar for Hjertecentrets funktioner, herunder patientbehandling, forskning og uddannelse, personaleledelse, økonomistyring samt faglige og organisatoriske udviklingsaktiviteter. Centret fastlægger i dialog med direktionen de strategiske og konkrete mål for centrets kerneområder i overensstemmelse med politiske visioner og mål.


Kort om kandidaten


Centerdirektøren skal først og fremmest være en velfunderet, motiverende og initiativrig leder, der på visionær vis formår at få afdelingsledelser og medarbejdere med sig og skabe positive resultater og fælles retning.


Vi forventer desuden, at centerdirektøren har indgående kendskab til sundhedssektoren herunder i særdeleshed have kendskab til vilkår og rammer for drift og udvikling af store og højt specialiserede hospitaler.


Vi lægger vægt på, at centerdirektøren har en tydelig sundhedsfaglig ballast og stærke ledelsesmæssige og personlige kompetencer. Dertil kommer forståelse for at arbejde i en politisk styret organisation.


Endelig skal den nye centerdirektør have erfaring med ledelse gennem andre ledere – og gerne en ledelsesmæssig uddannelse. Centerdirektøren forventes at have relevant sundhedsfaglig og / eller samfundsfaglig baggrund.


Kort om processen


Ansøgning sendes elektronisk via link senest den 3. maj 2021 kl. 12.00. Job- og personprofil findes her:


 https://recruiter.hr-manager.net/Export/Attachments/ViewFileManagerDocument.aspx?id=e9c61968-479f-411c-9683-5f8bdab24daa&cid=342


Første samtalerunde forventes afholdt den 12. maj og anden runde den 25. maj. Der indgår test i ansættelsesforløbet.


Yderligere oplysninger om stillingen fås ved henvendelse til hospitalsdirektør Per Christiansen på 3545 5566.


Løn og ansættelsesvilkår i henhold til ”Aftalen for Chefer”. Der er mulighed for ansættelse på kontraktvilkår.


 


Udgivet

i

af

Tags:

Kommentarer

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *