Datamodellør til Regionernes Kliniske Kvalitetsudviklingsprogram (RKKP) – Aarhus, Odense eller København

Har du lyst til at arbejde med sundhedsinformatik og datamodellering af kvalitetsdata på sundhedsområdet? Og vil du være med til at højne standarden for sundhedsdata og bringe dem tidstro til modtagerne? Så er jobbet som datamodellør i RKKP’s Videncenter noget for dig.

Om RKKP
Kvalitetsudvikling er en af de store dagsordner i det danske sundhedsvæsen. RKKP er med drift af 85 kliniske kvalitetsdatabaser en central aktør i denne udvikling. Vi bidrager til det lærende sundhedsvæsen på to fronter: Ved at skabe national, faglig konsensus om høj kvalitet og ved at formidle data og viden til sundhedsvæsenet, forskere, patienter og borgere. Afsættet er patienters inddragelse, tværfaglige og tværsektorielle samarbejder og en bred klinisk forankring. Det er en højt prioriteret opgave for RKKP at lette dataindsamlingen i det kliniske arbejde samt at forbedre metoder og kompetencer, så vi kan levere valide, tidstro data, aktivt formidle relevant viden og fremme anvendelsen af denne.
RKKP er en tværregional netværksorganisation bygget op omkring RKKP’s Videncenter, styregrupperne for de kliniske kvalitetsdatabaser og de multidisciplinære cancergrupper (DMCG’erne). Vi er i en rivende udvikling og kigger ind i en fremtid præget af vækst, udvikling og realisering af en ambitiøs strategi. Udviklingen betyder, at regionerne igangsætter en digital transformation af RKKP, som bl.a. involverer udarbejdelsen af logiske datamodeller, kernemodeller og anvendelsesmodeller.

Din hverdag i RKKP’s Videncenter
Som datamodellør kommer du til at arbejde i metode- og modelteamet, der lige nu består af tre interne personer og to eksterne konsulenter. Teamet udvikler logisk datamodel med afsæt i RKKP’s begrebsmodel og skal sparre med den øvrige del af organisationen om dataindhold og -strukturer. Du vil også skulle udvikle snitflader til indhentning af data fra leverandører, der bl.a. omfatter regioner, kommuner og praktiserende speciallæger.

Din opgaveportefølje bliver:

 • Udvikling af logisk datamodel, kernemodeller og anvendelsesmodeller
 • Dokumentation af modellerne i Sparx Enterprise Architect
 • Formidling af den logiske datamodel i forskellige fora
 • Udvikling af webservices til indhentning af data
 • Sparring i projekter om nyt dataindhold i de kliniske kvalitetsdatabaser
 • Afprøvning af datamodeller i et proof of concept (PoC)
 • Deltage i udviklingen af dimensionelle uddatamodeller.

Du bliver en del af afdelingen Systemer og Data, der består af 12 personer. RKKP’s Videncenter har samlet knap 100 ansatte, fordelt på tre lokationer: Regionshuset Aarhus, Odense Universitetshospital og Frederiksberg Hospital.

Om dig
Vi forestiller os, at du har flere års erfaring som datamodellør. Du kan også tidligere have arbejdet med sundhedsdata eller sundhedsinformatik og på den måde have opnået erfaring med modellering af data.
Du har en relevant uddannelse, er god til at arbejde i teams og i udviklingsprojekter.

Faglige kompetencer

 • Du har praktisk erfaring med UML-diagrammering
 • Du har praktisk erfaring med logisk og fysisk datamodellering samt data governance
 • Du kan anvende modelleringsværktøjer som Sparx Enterprise Architect, QualiWare, Erwin eller lignende
 • Du har kendskab til Digitaliseringsstyrelsens anbefalinger om fællesoffentlig digital arkitektur (FDA)
 • Du har indsigt i sundhedsinformatik eller interesse for at lære det
 • Du har evne for at formidle datamodellering til andre faggrupper end datamodellører

Personlige egenskaber
Det er vigtigt, at du

 • er selvstændig, ansvarsfuld og grundig i dit arbejde
 • er en ”selvstarter” og initiativtager, der er god til at planlægge og prioritere egne arbejdsopgaver
 • er en teamplayer, der yder en ekstra indsats, når det brænder på
 • trives med og ser en værdi i at udvikle og arbejde ud fra fælles retningslinjer og metoder
 • er analytisk og god til at dykke ned i detaljen og samtidig bevare overblikket
 • trives med at være i dialog med forskellige faggrupper, både internt og eksternt
 • er forandringsparat

Om os
Vi tilbyder:

 • et afvekslende og fagligt udfordrende job
 • en dynamisk organisation i rivende udvikling med strategiske mål for 2019-2023
 • en blanding af drifts- og udviklingsopgaver, hvor vi hele tiden stræber efter at blive bedre
 • tværfagligt samarbejde i teams
 • høj faglighed og stærk kollegial støtte og sparring
 • god mulighed for selv at præge den daglige arbejdstilrettelæggelse
 • en uhøjtidelig omgangstone

Løn og ansættelsesforhold
Stillingen er i udgangspunktet på 37 timer pr. uge. Løn- og ansættelsesvilkår med udgangspunkt i gældende overenskomst med mulighed for forhandling af kvalifikations- og funktionstillæg.
Arbejdsstedet er på én af RKKP’s lokationer på Odense Universitetshospital, i Regionshuset i Aarhus eller København (Frederiksberg Hospital).
Du skal regne med nogen rejseaktivitet i forbindelse med møder med eksterne og kontakt til kolleger.

Ansøgningsfrist og kontaktoplysninger
Send os din ansøgning, dit CV, uddannelsesbevis og evt. andre relevante dokumenter via vores online system søndag den 18. oktober.
Vi forventer at afholde ansættelsessamtaler den 22. oktober 2020.
Hvis du har lyst til at høre mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte afdelingsleder i Systemer og Data, Lasse Nørgaard på telefon 2763 6777 eller mail lassno@rkkp.dk

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.

 


Udgivet

i

af

Tags:

Kommentarer

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *