En ledig stilling som afdelingslæge ved Amager og Hvidovre Hospital, Gynækologisk/Obstetrisk afdeling

En stilling som afdelingslæge med dagfunktion overvejende inden for obstetrik med supplerende funktioner inden for almen gynækologi skal besættes pr. 1.10.2021 eller snarest derefter. Ansøgeren skal være speciallæge i gynækologi og obstetrik.


Der efterspørges en ansøger som udover interesse for og erfaring indenfor gynækologi og obstetrik også inden for obstetrik har viden og interesse for hæmatologiske sygdomme, herunder anæmi og thalassæmi, medicinske sygdomme i graviditeten og gerne også interesse for sårbare gravide. Sidstnævnte gruppe udgør 15% af den gravide population i Hvidovre Hospitals optageområde.


Hvidovre Hospitals Gynækologisk/Obstetriske afdeling er med 60 normerede senge, ca. 7000 fødsler og 13.000 udskrivninger en meget stor afdeling med i alt ca. 450 medarbejdere, heraf ca. 75 læger.

Afdelingen er specialiseret inden for almen gynækologi, urogynækologi, ultralydsdiagnostik, obstetrik og fertilitetsbehandling og varetager alle opgaver indenfor specialet fraset visse onkologiske og obstetriske patientgrupper. Afdelingen har regionsfunktion indenfor vulvodyni og bariatrisk opererede gravide og højt specialiseret funktion indenfor gravide, der lever med smittede gravide og gravide med forbrug af afhængighedsskabende stoffer.

Afdelingens gynækologiske og obstetriske funktionsområder er organiseret i afsnit med afsnitsledelser.


Afdelingslægen skal være indstillet på at indgå i afdelingens undervisnings- og forskningsforpligtigelser, samt afdelingens vagtarbejde. Der er fire læger i tilstedeværelsesvagt, 2 bagvagter – én gyn. og én obst. og 2 forvagter – én gyn. og én obst. Der er en erfaren obst.FV i vagt kl. 15 – 23 alle ugens 7 dage. Derudover er der en bagvagt til at varetage gynækologisk/obstetriske funktioner på alle hverdage til kl. 18 samt en ekstra bagvagt lørdage i dagtiden og en forvagt til stuegang på barselsgang lø, sø og helligdage kl. 9 – 15. Vagten er ca. 10 skiftet. Afdelingslægen vil primært komme til at varetage obstetriske, men kan også byde ind på gynækologiske vagter.


Vi søger en speciallæge, som er:


  • åben for at udvikle sig på afdelingens spidskompetence område
  • interesseret i at indgå i afdelingens forsknings- og udviklingsaktivitet
  • interesseret i undervisning
  • fleksibel, professionel og humoristisk i sin tilgang til opgaverne
  • god til samarbejde


Så er du klar til at udvikle dig, personligt og fagligt og deltage i et aktivt og udfordrende fagligt og socialt miljø, er dette stillingen for dig.


Yderligere oplysninger og stillingsbeskrivelse kan rekvireres hos Ledende overlæge Charlotte Wilken-Jensen tlf. 3862 1886, e-mail: charlotte.wilken-jensen@regionh.dk


Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst.


Ansøgningsfrist: Mandag den 3. maj 2021 kl. 12.00


Ansættelsessamtaler: Forventes at finde sted onsdag d. 19.maj 2021 efter kl. 11.00


 


Posted

in

by

Tags:

Comments

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *