En stilling som afdelingslæge ved Klinisk Farmakologisk Afdeling, Bispebjerg og Frederiksberg Hospital er til besættelse per 1. juli 2021

En stilling som afdelingslæge ved Klinisk Farmakologisk Afdeling, Bispebjerg og Frederiksberg Hospital er til besættelse per 1. juli 2021


Klinisk Farmakologisk Afdeling betjener hele Region Hovedstaden, men er fysisk beliggende på Bispebjerg Hospital.


Afdelingen har ca.  50 ansatte primært bestående af læger, men flere andre faggrupper er repræsenteret, bl.a. farmaceuter og sygeplejersker samt et varierende antal ph.d.-studerende.


Afdelingens kerneværdier er at sikre rationel farmakoterapi for patienten i begge sektorer, og afdelingens hovedopgave er rådgivning af sundhedspersonale og administratorer vedrørende klinisk farmakologiske problemstillinger, herunder deltagelse i regionalt- og nationalt råds- og komitéarbejde på lægemiddelområdet. Desuden varetager afdelingen uddannelse af kommende speciallæger i klinisk farmakologi, en betydelig forskningsaktivitet og udvikling og efteruddannelse af mange faggrupper inden for rationel farmakoterapi.


Afdelingen har landsfunktion med rådgivning ved lægemiddelforgiftninger (Giftlinjen), og varetager indberetninger af bivirkninger samt afprøvning af lægemidler i forskningsenheden Zelo Fase 1 enheden. Afdelingen varetager desuden medicinsanering hos patienter i Bispebjerg og Frederiksbergs Fællesmedicinske Ambulatorium (FMA) og bidrager med lægemiddelanalyser i en nyetableret lægemiddel-og specialanalytiske enhed i tæt samarbejde med Klinisk Biokemisk Afdeling (KBA). Til afdelingen hører også Medicinfunktionen, der med et team af læger og farmaceuter arbejder for at fremme rationel medicinanvendelse i praksissektoren og kvaliteten af det samlede medicineringsforløb i Region Hovedstaden. Afdelingen arbejder desuden med ”Sikker medicinering af børn”, herunder lægemiddelrekommandationer til børn i begge sektorer, og indgår i regionens indsats med ”Medicinsikkert hospital”.Konkrete arbejdsopgaver:


 • Tage lægefagligt ansvar i afdelingens kursusteam.
 • Sikre faglig kvalitet i- og praktisk afvikling af kurser for læger (CRASH 1 og 2) hhv. Sygeplejersker (Rationel Medicinhåndtering for sygeplejersker, RMH).
 • Udvikle afdelingens kurser i fagligt samarbejde med afdelingens kursusteam og Regionens E-learningsenhed, Center for HR og andre relevante samarbejdspartnere.
 • Være afdelingens bindeled til psykiatrien og udvikle et tættere samarbejde mhp. et formaliseret samarbejde.
 • Varetage i afdelingens øvrige daglige opgaver, herunder funktion som bagvagt i MedicinInfo, hovedvejleder for afdelingens uddannelsessøgende læger, lægemiddelkomitéarbejde, øvrige undervisningsopgaver og forskning.


Vi tilbyder:


 • Samarbejde med afdelingens øvrige speciallæger, farmaceuter og sygeplejersker, andre sundhedsaktører i regionen samt kontakt med nationale lægemiddelmyndigheder.
 • Et stærkt og inspirerende fagligt og kollegialt miljø.
 • En mulighed for at sætte dit eget præg på en afdeling i konstant udvikling.
 • Stor interaktion og dialog med klinikerne.
 • Mulighed for at forske, som led i afdelingens vidensudvikling på lægemiddelområdet.


 


Vi forventer, at du:


 • Er speciallæge i klinisk farmakologi med dokumenteret forskningserfaring.
 • Har interesse for-, erfaring med- og viden inden for undervisning (præ-og postgraduat).
 • Kendskab til- og interesse for psykofarmakologien.
 • Har evner og lyst og vilje til at indgå i de konkrete arbejdsopgaver beskrevet ovenfor.
 • Er god samarbejder med afdelingens øvrige speciallæger, farmaceuter og sygeplejersker samt andre sundhedsaktører i regionen og nationale lægemiddelmyndigheder.
 • Har kommunikative evner til at formidle præcist og engageret såvel mundtligt som skriftligt.
 • Har bred uddannelses- og undervisningserfaring i klinisk farmakologi.
 • Er beslutningsdygtig og besidder gennemslagskraft samt åbenhed og robusthed mhp. løsning af opgaver.
 • Har klinisk erfaring inden for forskellige interne medicinske specialer.
 • Er indstillet på at indgå i afdelingens forsknings- og undervisningsforpligtelser.
 • Har vilje til at påtag sig ansvar for et godt arbejdsmiljø.Løn- og ansættelsesvilkår:

Stillingen er en fuldtidsstilling til besættelse per 01.07.21.

Der arbejdes sædvanligvis fra kl. 08:00-15:24 på hverdage. Stillingen er vagtfri. 

Løn- og ansættelsesvilkår følger overenskomst mellem Danske Regioner og YL.


Ansøgningsprocedure:

Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til overlæge, Lene Ørskov Reuther på. tlf. 38635455 eller mail lene.oerskov.reuther@regionh.dk

Send din ansøgning, CV mm. elektronisk via nedenstående link….

Ansøgningsfrist 29. april 2021.


Vi ser frem til at høre fra dig og modtage din ansøgning.


 


 


 


 


Udgivet

i

af

Tags:

Kommentarer

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *