Erfaren og socialfagligt engageret socialrådgiver til fast stilling samt til barselsvikariat søges til ambulatorium for unge B295, BUC i Brøndby

Vores erfarne socialrådgiver skal på barsel, og samtidig har vi i forbindelse med indførelse af FACT-modellen fået mulighed for at udvide ambulatoriet med en ekstra socialrådgiver.


Om Ambulatorium for unge B295

Målgruppen i ambulatorium for unge er unge i alderen 14 – 17 år med de fleste former for psykiatriske lidelser og forstyrrelser af en sådan art eller sværhedsgrad, at undersøgelse/behandling i den unges hjemkommune eller i Psykologisk Pædagogisk Rådgivningsregi (PPR) ikke er tilstrækkeligt.


Vi varetager undersøgelse og behandling af unge med vanskeligheder indenfor ADHD, autisme, depression, angst, OCD, personlighedsforstyrrelser samt psykose.


Ambulatoriet er i gang med at udvikle og implementere FACT-modellen til de unge patienter, hvor indsatsen organiseres med fokus på den del af patienterne, der har det største behov. Det vil bl.a. indebære fleksibel, intensiv og opsøgende funktion med varetagelse af akutte problemstillinger samt recovery-orienteret arbejde med både de unge og deres familier.


Som socialrådgiver vil du få en central rolle i det tværsektorielle samarbejde, både for patienter med behov for FACT-indsats og ambulatoriets øvrige patienter.


Ambulatoriet befinder sig geografisk på Vibeholmsvej 17, 2605 Brøndby.


Arbejdsopgaver for socialrådgiverfunktionen

Du vil som socialrådgiver komme til at deltage i det tværfaglige samarbejde og indgå i tæt samarbejde med læger, psykologer og sygeplejersker. Opgaverne omfatter bl.a.:


 • Rådgivning og vejledning til forældre/de unge omkring lovgivningsmæssige spørgsmål
 • Samtaler med forældre omkring psykosociale forhold
 • Støttende samtaler med forældre
 • Koordinerende samarbejde i forhold til socialforvaltning, PPR og andre institutioner
 • Central rolle i afholdelse af gode netværksmøder
 • Bidrage med aktuel viden om sociallovgivning i afsnittet
 • Administrativt arbejde herunder udarbejdelse af underretninger til de sociale myndigheder samt erklæringer
 • Deltagelse i interne konferencer/behandlingsmøder
 • Anamneseoptagelse med forældre efter oplæring


Du vil som socialrådgiver få en central rolle i forhold til at skabe kontakt til patientens hjemkommune og koordinere samarbejdet med kommunen.


Vi tilbyder


 • En veldefineret socialrådgiverfunktion i et spændende speciale
 • Du bliver tilbudt faglig sparring og supervision med centerets øvrige socialrådgivere
 • Du vil blive tilbudt grundig introduktion til det børne-ungdomspsykiatriske speciale afhængig af erfaring og behov. Du vil blive tildelt både en mentor i afsnittet og en monofaglig mentor til at hjælpe i introduktionsfasen
 • Du vil i Børne- og Ungdomspsykiatrisk center blive en del af en dygtig, engageret og erfaren socialrådgivergruppe på i alt 25 socialrådgivere


Vi forventer


 • Minimum 2 års relevant praksiserfaring som socialrådgiver
 • Engagement, godt overblik og solidt kendskab til den sociale lovgivning
 • Faglig interesse for at arbejde på at skabe gode og sammenhængende tværsektorielle forløb for vores patienter og familier
 • Gode samarbejdsevner både ift. dine daglige kollegaer og vores tværsektorielle samarbejdspartnere
 • Interesse og flair for administrativt arbejde og brobygningsarbejde til patienternes hjemkommune
 • Gode kommunikative evner såvel mundtligt som skriftligt
 • Vi er en organisation i konstant udvikling, vi ønsker derfor en udviklingsorienteret og omstillingsparat socialrådgiver
 • Flair og interesse for IT


Det er afgørende, at du har praksiserfaring som socialrådgiver fra kommunalt regi på børne- og unge området. Det er en fordel, hvis du har kendskab til målgruppen børn og unge med psykiske lidelser og udviklingsforstyrrelser.


Desuden forventer vi, at du motiverer din ansøgning og beskriver hvorledes du forestiller dig, at du kan anvende dine kompetencer i stillingen/barselsvikariatet


Ansættelsesvilkår

Stillingerne er på 37 timer og ønskes besat pr. 1. juni 2021. Barselsvikariatet er af 8 måneders varighed med mulighed for forlængelse.


Løn- og ansættelsesforhold i henhold til gældende overenskomst.


I henhold til lovkrav skal der ved eventuel ansættelse på Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center forevises ren børneattest. Centret indhenter attesten hos Rigspolitiet med samtykke fra ansøger, der indstilles til ansættelse.


Ansøgningsprocedure

Ønsker du yderligere oplysninger om stillingerne, er du velkommen til at kontakte ledende socialrådgiver Bettina Skovmand telefon 23 47 86 77 eller socialfaglig koordinator Mette Mertz 51 71 08 24.


Ansøgningsfristen er den 23. april 2021


Motiveret ansøgning med CV, uddannelsesbevis samt eventuelle bilag m.m., sendes via linket i dette opslag. Du bedes anføre i din ansøgning om du søger den faste stilling og/eller barselsvikariatet.


Der forventes afholdt ansættelsessamtaler i uge 17.


Der indhentes efter aftale med ansøger altid referencer inden endelig beslutning om ansættelse.


Om Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center 

Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center (BUC) er en del af Region Hovedstadens Psykiatri. Centeret foretager udredning og behandling af børn og unge med alle former for alvorlige psykiske lidelser. Centeret har to kliniske afdelinger: Afdeling Ambulant og Afdeling Døgn fordelt på flere matrikler i Regionen.


Herudover har centeret en række støttefunktioner og en forskningsenhed. Samlet er vi ca. 750 medarbejdere, der indgår i et tæt tværfagligt samarbejde om de ca. 9.000 børn og unge i alderen 0-17 år, der årligt ses i centeret. Nærmere information om Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center kan findes på BUC hjemmeside www.buc-regionh.dk


Læs og hør mere om Region Hovedstadens Psykiatri som arbejdsplads på  “Job i Psykiatrien”.


Udgivet

i

af

Tags:

Kommentarer

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *