Ergoterapeut til psykoseafsnit – Regionspsykiatrien Midt

På P2 taler vi med patienterne – ikke om dem!
Vi arbejder med patientinddragelse som vores primære tilgang, og vi ønsker at blive endnu bedre til at lave meningsfulde aktiviteter med patienterne, både individuelt og i mindre grupper.

Vores psykosepatienter bliver ofte mere tilgængelige senere på dagen, hvor vores opgave er at tilbyde forskellige former for samvær kontra “tom tid”, som de ellers har nok af på egen sengestue – her kommer du ind i billedet, og kun fantasien sætter grænsen!

Er du nysgerrig? – så ring til Sibel eller Annemette og kom på et uforpligtende besøg hos os!

Afsnittet er normeret til 14 patienter med psykotiske lidelser, og vi har brug for et nyt ansigt på P2-holdet, som supplerer de øvrige knap 30 dygtige medarbejdere.
Vi samarbejder hver dag om at yde det bedste, vi kan. Vi tror på, at patientinddragelse giver de bedste behandlingsresultater. Derfor vælger vores patienter også deres egne kontaktpersoner, og vi ønsker at udbygge tilbuddet om fælles aktiviteter, der giver mening for den enkelte patient. Vi lærer noget af patienternes tilbagemeldinger, og vi får samtidig større arbejdsglæde.
 
Hvis du gerne vil se en lille bid af vores afsnit, så se her;
https://www.facebook.com/psykiatrienregionmidtjylland/videos/vb.257114204627639/581570265515363/?type=2&theater

Dine kerneopgaver:

 • Være kontaktperson for 3-5 patienter i vagterne, herunder fokus på vurdering af patientens funktionsevne.
 • Indgå i et tværfagligt team, der udnytter hinandens kompetencer til den bedste tilgang til psykosepatienterne.
 • Fungere som faglig ressourceperson for de sundhedsfagligt uddannede kolleger.
 • Ansvarlig for at iværksætte meningsfulde aktiviteter og udnytte afdelingens fysiske rammer bedst muligt.
 • Være medansvarlig for den kliniske praksis, herunder dokumentation (også sammen med patienterne) og kontinuerlig udvikling.
 • At tilrettelægge og koordinere patientforløb med størst mulig inddragelse af patienten og dennes netværk.
 • Deltage i vores fælles ansvar relateret til rekruttering til psykiatrien; vi sætter en ære i at være et godt uddannelsessted for social- og sundhedsassistentelever og sygeplejestuderende, og vi fungerer alle som daglige vejledere.

Du får mulighed for selv at præge dit arbejde ved bl.a. at:

 • Udvikle nye patientaktiviteter i samarbejde med patienterne, kolleger og funktionsledelsen.
 • Udvikle det tværgående samarbejde mellem sengeafsnittene yderligere, særligt samarbejdet med vores faste fysioterapeut.
 • Deltage i vores ugentlige tavlemøder, hvor vi har fokus på konkrete forbedringer og laver prøvehandlinger.
 • Arbejder kontinuerligt med patientinddragelse, Safeward og deeskalering i forhold til nedbringelse af tvang. Vi har en klar holdning til misbrug i afdelingen, som ikke accepteres. Vi forebygger ved løbende at justere patienternes individuelle handlingsplaner.
 • Turde sætte dit faglige aftryk og være betydningsfuld hos os.

Vi lægger vægt på følgende kvalifikationer:

 • du har måske psykiatrierfaring, men din personlighed er mest afgørende for os.
 • du mestrer en travl og udfordrende hverdag og trives med dette.
 • du evner at arbejde både selvstændigt og kollektivt og kan prioritere.
 • du har tydelige kommunikations- og samarbejdsevner.
 • du har erfaring med at arbejde systematisk med dokumentation, gerne kendskab til EPJ.
 • du har måske erfaring med sensory profile – ellers vil der være mulighed for kursus.
 • du kan medvirke til at “spille dine kolleger gode” og har troen på, at alle går på arbejde for at udføre det bedste, vi kan.

Løn og ansættelsesvilkår fastsættes ud fra gældende overenskomst.

Ansættelsen er betinget af en tilfredsstillende autorisation.

Der er tale om en fast stilling pr. 1. november 2020 eller snarest derefter, 32-37 timer om ugen. Stillingen er med blandede vagter (dag/aften, hvor der vil være flest aftenvagter) samt arbejde hver 2. weekend. Medindflydelse på egen vagtplan via app’en MinTid.

Hvis du ønsker at høre mere om vores afsnit, er du velkommen til at kontakte afdelingssygeplejerske Annemette Hvoldal eller ergoterapeut Sibel Kavak på tlf.: 78474120 / 78474123.

Vi ser frem til at modtage din ansøgning senest den 22. oktober 2020.

Samtaler forventes afholdt tirsdag den 27. oktober 2020.

Du kan finde mere information om Regionspsykiatrien Midt på vores hjemmeside
http://www.psykiatrien.rm.dk/afdelinger/regionspsykiatrien-midt

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.

 


Posted

in

by

Tags:

Comments

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *