Hjertekirurgisk iskæmisk afsnit 3061 søger ny kollega

Selvstændig, alsidig, nærværende sygepleje, samt det bedste kollegaskab – er vigtigt for os,

er det noget for dig?

Vi har stillingen med ansættelsesstart 01.06.21 eller snarest derefter.


Skal dit nye job være kendetegnet ved et supergodt arbejdsfællesskab, hvor der altid er plads til spørgsmål og stor kollegial hjælpsomhed, så skal du søge din næste stilling hos os!


 Om hverdagen på 3061 vil vi fremhæve:


 • Vi modtager dagligt 3-5 elektive patienter med iskæmisk hjertesygdom, samt enkelte patienter med både iskæmi- og hjerteklapsygdom. Patienterne indlægges til by-pass operation den følgende hverdag.
 • Vi prioriterer, at vores patienter skal opleve et godt og veltilrettelagt individuelt patientforløb med få overgange og kortest mulig ventetid på undersøgelser og behandling.
 • Vi har konstant fokus på optimering af det præ- og postoperative kirurgiske forløb, hvor den gode indlæggelse og udskrivelse sikres og udvikles gennem medinddragelse af patienter og pårørende, via dialog og behovsafklaring.
 • Vi yder sygepleje på et højt fagligt niveau, og vi stræber efter at skabe de bedste patientforløb på tværs af kirurgiske og medicinske specialer, både internt på RH og med vores samarbejdende kardiologiske afdelinger på hele Sjælland.
 • Vi arbejder ud fra Værdi Baseret Sundhed (VBS), med ønsket om at skabe et styrket patientforløb for vores patienter med iskæmisk hjertesygdom. Som en følge heraf har vi styrket samarbejdet med vores hjertemedicinske kollegaer omkring de patientforløb, hvor der er fælles snitflader.
 • Vi fortsætter med udviklingen af vores tværfaglige for-ambulant samtale, hvor bl.a. patienternes ønsker, ressourcer og behandlingsmuligheder er en naturlig del af samtalen. Målet er at se alle iskæmiske patienter, der venter hjemme på operation, 1-2 uger inden indlæggelse. Vi kan herved, i samarbejde med patient og pårørende, optimere patientens fysiske og psykiske helbred inden en stor operation.
 • Vi er fagligt dygtige og samarbejder med mange kompetente tværfaglige samarbejdspartnere, hermed kan vi tilbyde vores patienter et rigtig godt indlæggelsesforløb.


 Om jobbet:


 • Tildelt patientpleje med ansvar for sygeplejen til 3-4 patienter
 • Weekendvagt ca. hver 3. weekend og en vagtbyrde på ca. 7-8 aften/nattevagter på 4 uger.  Indflydelse på egen vagtplan
 • Deltid eller fuldtid efter aftale
 • Veltilrettelagte og strukturerede patientforløb med patient og pårørende i centrum
 • En imødekommende og uhøjtidelig omgangstone, hvor sygeplejerskegruppen spænder vidt både alders- og erfaringsmæssigt
 • Indflydelse på fremtidens sygepleje til den kirurgisk-iskæmiske patient, på tværs af afsnit
 • Mulighed for udvikling og uddannelse i Hjertecentret, herunder ugentlige undervisningstilbud, tildelt ansvarsområde, fokuseret hjertestoptræning m.m.
 • Min. 6 ugers individuelt introduktionsprogram, hvor du er tilknyttet 1-2 kliniske makkere. Vi vægter din modtagelse og introduktion til afsnittet højt og ønsker at du oplever at være ventet og inddraget. At din viden og kompetencer bringes i spil hos patienterne og os
 • Mulighed for at få viden om patientforløbet under hele patientens indlæggelsen, fra medicin til kirurgi, ved bl.a. besøgs-dage på hjertemedicinske naboafsnit
 • Tilbud om deltagelse i kurset ”Godt på vej i sygeplejen” til dig, der er nyuddannet sygeplejerske
 • Der er mulighed for tilbud om supervision ved en coach.


 Om dig:


 Kendetegnende for dig er, at du


 • brænder for den gode sygepleje
 • er proaktiv i planlægning af patientforløb
 • har gode samarbejdsevner og kan give/modtage feedback
 • evner at prioritere og bevare overblikket
 • arbejder ud fra evidensbaseret viden, med ønske om at dele din viden med os
 • har kirurgisk eller kardiologisk erfaring, dette er dog ingen betingelse
 • ønsker at bidrage til udvikling af sygeplejen til den iskæmiske hjertepatient.


Klik gerne ind på: Link til hjerteoperationsfilm/patientvejledning https://www.rigshospitalet.dk/hjerteoperation


Adresse til: https://www.rigshospitalet.dk/afdelinger-og-klinikker/hjerte/thoraxkirurgisk-klinik/om-klinikken/Sider/film.aspx


Ansættelsesvilkår


Løn- og ansættelsesvilkår følger overenskomst for ikke-ledende personale på Sundhedskartellets område, indgået mellem Regionernes Lønnings- og Takstnævn og Sundhedskartellets parter, herunder Dansk Sygeplejeråd.


Ansøgningsprocedure:


Ansøgningsfrist senest d. 24.05.21, samtaler afholdes løbende, senest i uge 21. Referencer bedes noteret i ansøgningen.


Du er meget velkommen til et uforpligtende besøg og kan desuden rekvirere funktionsbeskrivelse, introduktionsprogram og patientforløbsbeskrivelse ved henvendelse til afdelingssygeplejerske Charlotte Norup, tlf. 3545 0875, eller klinisk sygeplejespecialist Dorte Bæk Olsen, tlf. 3545 6595.


 


 


 


 


 


 


Udgivet

i

af

Tags:

Kommentarer

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *