Holmstrupgård søger skoleleder til den interne skole i Brabrand

Holmstrupgårds interne skole er en nøglefunktion i Holmstrupgårds dagtilbud og Holmstrupgårds samlede behandlingstilbud. Stillingen ønskes besat fra 1. december 2020.

Holmstrupgård er en selvejende institution under Jysk børneforsorg/Fredehjem med en driftsoverenskomst med Region Midtjylland, og tilbyder højt specialiserede ydelser til alle landets kommuner. Holmstrupgårds målgruppe er børn og unge i alderen 14 – 23 år med alvorlige psykiatriske vanskeligheder i form af udviklingsforstyrrelser, personlighedsforstyrrelser, opmærksomhedsforstyrrelser mv. Holmstrupgård har otte døgnafdelinger, og Holmstrupgårds interne skole sikrer og bidrager til et helhedsorienteret, stærkt differentieret og individuelt tilrettelagt tilbud til den enkelte unge. Hvert forløb kompenserer og tager hensyn til den unges sårbarhed og møder samtidig den unge med faglige udfordringer. Den interne skole har fuld fagrække, og skoledagene gennemføres i tæt samarbejde og koordination med døgnafdelingerne, Holmstrupgårds beskæftigelsestilbud, rideterapi og fysioterapi mv.
Eleverne er alle normalt begavede, men kan have faglige huller som resultat af isolationsproblematikker, skoleværing og længerevarende psykiatriske forløb med indlæggelser. Derfor vil der også være unge, som er ud over den skolepligtige alder, og skal støttes i at afslutte folkeskolen.

Vi søger en skoleleder, som kan lede den fortsatte udvikling af det interne skoletilbud på Holmstrupgård og, i samarbejde med værkstedslederen, kan lede det samlede dagtilbud.
Vi søger dig, der formår at balancere høj faglighed med en miljøterapeutisk tilgang i arbejdet med unge mennesker. Vi søger et dedikeret skolemenneske, der kan drive og udvikle et skoletilbud med indblik i den enkelte unge og medarbejder og med overblik til at skabe et godt skoletilbud.

Skolelederen skal tage vare på forskelligartede opgaver som implementering af lovgivning, anbefalinger fra PPR, som fører tilsyn med skolen, kompetenceudvikling af medarbejdernes faglige specialisering og diagnostiske forståelse. Dertil kommer en opmærksomhed på konstant udvikling i såvel den enkelte unges tilbud, skema og læringsmiljø som udvikling af skolen som et samlet tilbud.

Skolen har en vigtig funktion på Holmstrupgård i at kunne bidrage til meningsfulde forløb, der udvikler de unge. Den interne skole giver såvel tilbud til unge, som er i den skolepligtige alder, men også unge, som følger andre ungdomsuddannelser o.l. eksternt. Dette forgår i samarbejde med den unge, forældrene, kontaktpersonerne fra døgnafdelingerne, UU-vejledere, værkstedslederen, kommunale sagsbehandlere, psykiatrien m.fl. Dermed er en vigtigt forudsætning for at kunne lykkes som skoleleder en evne og lyst til at være i et komplekst felt og at kunne koordinere, delegere og kontinuerligt have samarbejde som omdrejningspunkt.

Vi søger en skoleleder:

 • som er uddannet folkeskolelærer og har erfaring med og kompetence for ledelse, gerne med relevant lederuddannelse
 • med kendskab, erfaring og forståelse for unge med psykiatriske vanskeligheder
 • med erfaring og viden fra specialundervisningsområdet
 • der vægter at sætte de unge forrest og deler og forstår vigtigheden af uddannelse og udvikling for de unge
 • som på en anerkendende og inddragende måde kan sætte retning, samarbejde, delegere opgaver og lede skolens 12 fastansatte og fire timeansatte lærere og sikre den fortsatte udvikling af det faglige miljø
 • som kan opnå gode resultater i samarbejdet med eksterne aktører, fx med kommunale forvaltninger, Aarhus kommunes PPR, Aarhus kommunes jobcenter m.fl.
 • som på tværs af Holmstrupgård, med 14 lederkollegaer, vil bidrage til og tage ansvar for den fortsatte udvikling af Holmstrupgård, så vi bibeholder positionen som førende aktør på det socialpsykiatriske børne- og ungeområde.

Vi kan tilbyde:

 • et højt fagligt miljø
 • en aktiv personaleforening
 • gode vilkår for at opnå gode resultater
 • mere end 200 faguddannede medarbejdere

Holmstrupgård har ca. 60 unge boende på døgnafdelingerne, og ca. 60 unge og familier i ambulante forløb. Det samlede dagtilbud har løbende ca. 55 unge indskrevet i forskellige tilbudstyper. Det er unge fra døgnafdelingerne, men også unge, som kun er tilknyttet Holmstrupgård som dagelever, og som bor hjemme hos forældrene.

Skolelederen indgår med øvrige ledelseskollegaer i ledelsessupervisionsgrupper og ledelsesmøder. Vi udarbejder et introprogram og kobler skolelederen til en ledelseskollega som mentor.
Skolelederen referer til Holmstrupgårds ledelse, som består af souschef/chefpsykolog samt områdechef/forstander.

Løn og ansættelsesvilkår fastsættes i forhold til gældende overenskomst.

Ansøgningsfrist 20. oktober 2020.
Samtaler forventes gennemført 27. oktober 2020.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse hos områdechef/forstander Rasmus Ladefoged Dinnesen på tlf. 51 73 25 53 eller mail: rasdin@rm.dk.
Endvidere henvises til vores hjemmeside: http://www.holmstrupgaard.rm.dk/

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.

 


Posted

in

by

Tags:

Comments

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *