Introduktionsstillinger i Akutmedicin, akutafdelingen i Randers

To introduktionsstillinger i Akutmedicin, akutafdelingen i Randers

Akutafdelingen i Randers søger 2 læger til introduktionsstilling i akutmedicin til henholdsvis 1. januar 2021 (7005-40-15-i-e1) og 1. februar 2021 (7005-40-15-i-02) eller efter aftale.

Som introduktionslæge i akutafdelingen i Randers er du garanteret en meget bred introduktion til det akutmedicinske speciale. Akutafdelingen modtager alle voksne patienter med symptomer på akut sygdom inden for det medicinske, hjertemedicinske, kirurgiske, ortopædiske, gynækologiske og psykiatriske spektrum. Akutafdelingen har sin egen speciallægestab på aktuelt 9 overlæger/afdelingslæger, der alle har gennemført videreuddannelse i akutmedicin, heraf tre der har speciallægeanerkendelse i akutmedicin.

Vi har god erfaring med uddannelse af yngre læger, idet vi løbende har ca. 13 KBU læger, 6,5 HU læger i almen medicin, 4 introduktionslæger i akutmedicin og fra efteråret 2020 også HU læger i akutmedicin. Vi havde i 2019 et inspektorbesøg, som har medføret større reorganisering af hele den lægelige videreuddannelse og mange nye spændende uddannelsestiltag. Det er vores vision at blive en afdeling, hvor uddannelse, drift og trivsel går hånd i hånd hver dag. Som introduktionslæge vil du blive aktivt involveret i afdelingens uddannelsesopgaver med bla supervision og kompetencevurdering af KBU læger. Der vil også kunne være mulighed for at tage som funktionen som uddannelseskoordinerende yngre læge (UKYL).

Arbejdet i akutafdelingen er organiseret i tværfaglige teams med tæt samarbejde mellem speciallæger, yngre læger og sygeplejersker i teamet. Derudover er der nært samarbejde med læger og speciallæger fra hospitalets øvrige afdelinger.
Fra januar 2021 etableres et 7 skiftet mellemvagtslag af I- og HU-læger. Som I-læge vil du afhængig af erfaring starte i enten forvagts- eller mellemvagtslag. Der er speciallæge i tilstedeværelse i akutlægefunktion hele døgnet.

Vi vægter arbejdsmiljø, uddannelse, trivsel og arbejdsfællesskab højt i en hverdag med stort flow af patienter. Du vil opleve, at uddannelse er på dagsorden hver dag og blive tilbudt deltagelse i en refleksions- og coaching gruppe med fokus på trivsel og personlig udvikling ift. de 7 lægeroller. Du vil opleve, at der kort vej til dialog med afdelingens ledelse og uddannelsesteam bestående af en uddannelsesansvarlig yngre læge og overlæge.

Vi tilbyder

 • Deltagelse i arbejdet med modtagelse af alle afdelingens patientkategorier
 • Oplæring i den systematiske tilgang til modtagelse af stabile og ustabile patienter
 • Systematisk oplæring i praktiske akutmedicinske færdigheder (lumbalpunktur, ultralydsvejledte procedurer, skadestueprocedurer)
 • Supervision af erfarne speciallæger døgnet rundt
 • Deltagelse i hjertestophold og akut medicinsk team samt introduktion til teamlederrolle
 • Obligatorisk deltagelse i avanceret hjertestopskursus og ultralydskursus
 • Obligatorisk deltagelse i Emergency Medicine Core Competencies (EMCC) kursus
 • Gode muligheder for deltagelse i øvrige eksterne kurser efter ansøgning
 • Skemalagt simulationsbaseret tværfaglig teamtræning
 • konstruktiv feedback fra speciallæger til yngre læger og fra yngre læger til speciallæger
 • Obligatorisk introduktion til forskningsmulighederne ved Center for Akutforskning
 • Gode muligheder for deltagelse i forskning og opstart i egne projekter
 • Obligatorisk deltagelse i vejledekursus
 • Egen vejlederfunktion af KBU-læger
 • En afdeling, hvor vi med godt humør tager imod nye kreative og innovative forslag fra vores yngre læger ift. at optimere vores uddannelsesmiljø og faglige fællesskab
 • Samt allervigtigst: Mulighed for at være med til at præge opbygningen af et helt nyt speciale fra bunden: organisation, uddannelse og faglighed!

Der foreligger godkendt uddannelsesprogram, som kan findes på videreuddannelsesregion Nords hjemmeside eller tilsendes ved henvendelse til afdelingen

Løn- og ansættelsesforhold

Ansættelsen finder sted i henhold til overenskomst mellem Foreningen af Yngre Læger og Danske Regioner. Ansættelsesvarigheden er 12 måneder.
Der skal gøres opmærksom på, at der vil blive indhentet børneattest som forudsætning for ansættelse.
 
Overenskomstmæssig bolig stilles til rådighed i det omfang, der er ledige lejligheder på ansættelsestidspunktet.

Der skal gøres opmærksom på, at der vil blive indhentet børneattest som forudsætning for ansættelse.
 
Yderligere oplysninger om afdelingen og stillingen kan fås ved henvendelse til ledende overlæge Christian Skjærbæk, Chrskj@RM.dk, Tlf. 78 42 03 01 / 21 28 69 96
Ansøgningen skal sendes via link: “Søg job/send ansøgning”
 
Ansøgningsfrist søndag den 8. november 2020
Ansættelsessamtaler vil blive afholdt i uge 46 og 47.
Det er muligt at læse mere om Regionshospitalet Randers på:
www.regionshospitalet-randers.dk
Eller på Akutafdelingens egen hjemmeside:
http://www.regionshospitalet-randers.dk/afdelinger/akutafdelingen/

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.

 


Posted

in

by

Tags:

Comments

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *