Introduktionstilling i akutmedicin i Akutafdelingen, Nordsjællands Hospital

Introduktionstilling i Akutmedicin i Akutafdelingen, Nordsjællands Hospital


Brænder du for akutte patientforløb og har du lyst til at arbejde på et hospital, hvor høj faglighed og uddannelse er i fokus?


På Nordsjællands Hospital er vi i fuld gang med at implementere det akutmedicinske speciale. Vi har aktuelt 10 læger i introduktionsstilling samt 2 hoveduddannelseslæger, alle i akutmedicinDen 1. juni 2021 – eller efter aftaler – opslås 2 introduktionsstillinger, sådan at vi i alt har 12 introduktionsstillinger i Akutmedicin.

Introduktionslægen skal igennem hele sit forløb på 12 måneder arbejde i FAM, hvor der fokuseres på behandlingen af de akutte tilstande herunder modtagelse og stabilisering af den kritisk syge patient. Der er 2 måneders ophold i Neurologisk Afdeling, og Kirurgisk Afdeling samt 1 måneds arbejde i ortopædkirurgisk skadestue. Der er således tale om en introduktionsstilling med en bred indføring i de akutmedicinske kompetencer, og dermed også en solid basis for at fortsætte i en hoveduddannelse i akutmedicin.


Ansættelse i stillingen kvalificerer til hoveduddannelse i akutmedicin. Der foreligger godkendt uddannelsesprogram.


Vi tilbyder:


  • Mulighed for deltagelse i igangværende forskningsprojekter og udvikling af egne forskningsprojekter med fokus på akutmedicinske emner
  • En spændende uddannelsesstilling, hvor du opnår en bred akutmedicinsk faglig ballast.
  • En Akutafdeling, der kontinuerligt udvikler sig i evidensbaseret retning og som konstant har fokus på optimering af patientforløb og arbejdsprocesser.
  • Vi uddanner i brug af ultralyd som bed-side undersøgelse.


 

Vi forventer at ansøger er:


  • Engageret og interesseret i akutte patientforløb
  • Er god til at samarbejde og kan bevare roen i stressede situationer
  • Trives i et omskifteligt arbejdsmiljø, hvor der nogle gange er meget travlt


 

FAM

Akutmodtagelsen og de specialespecifikke modtageafsnit udgør tilsammen FAM på Nordsjællands Hospital. FAM i Hillerød er døgndækkende for alle akutte specialer, på nær gynækologi/obstetrik og pædiatri som har deres egne modtagelser. FAM varetager omkring 137.000 patientforløb årligt, heraf 44.000 indlæggelser og 93.000 akutambulante forløb. FAM består af en selvstændig Akutmodtagelse med egne læger i front og et specialespecifikt modtage/observationsafsnit som drives af specialerne. Det specialespecifikke modtageafsnit/observationsafsnit og Akutmodtagelsen ligger side om side, og der er et tæt samarbejde imellem Akutmodtagelsens læger og de øvrige specialer.

Akutmodtagelsen ledes af ledende overlæge Jesper Juul Larsen med speciale i akutmedicin og Intern Medicin: Nefrologi; samt en erfaren ledende oversygeplejerske, Thomas Duckert. Vores uddannelsesansvarlige overlæge Thomas Andersen Schmidt er speciallæge i akutmedicin og har desuden en lang forskningskarriere bag sig, der giver mulighed for at vejlede i forskningsprojekter.

Send os din ansøgning med en motiveret beskrivelse af, hvorfor du ønsker en introduktionsstilling i Akutmedicin.


 

Løn og ansættelse:

Sker efter gældende overenskomst


Autoriseret sundhedspersonale med patientkontakt, der ikke har en dansk uddannelse, skal ved ansættelse i Region Hovedstaden have bestået en danskprøve (Danskuddannelse 3, som svarer til 9. klasses afgangseksamen) eller som minimum kunne bestå prøven senest 1 år efter ansættelsen, eller have opnået tilsvarende sprogkompetencer i dansk på anden vis.Ansøgning:

Din ansøgning og dit CV skal være os i hænde senest den 25. april 2021.

Vi forventer at holde ansættelsessamtaler den 27. april 2021. Hvis ikke du har mulighed for at deltage i samtale denne dag, må du meget gerne anføre dette i din ansøgning.


 

Yderligere information

Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte enten: ledende overlæge Jesper Juul Larsen på tlf. 4829 6301 eller pr mail: jesper.juul.larsen@regionh.dk – eller Uddannelsesansvarlig overlæge Thomas Andersen Schmidt thomas.schmidt@regionh.dk.


 


Posted

in

by

Tags:

Comments

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *