Kommunikationspraktikant, Kommunikation, Ledelsessekretariatet, Administrationen

En stilling som kommunikationspraktikant er ledig til besættelse ved Hospitalsenhed Midt, Administrationen, Kommunikation, Ledelsessekretariatet, Regionshospitalet Viborg.

Forventet ansættelsesperiode er cirka 1. februar til 30. juni 2021, og stillingen er på 37 timer pr. uge. De præcise datoer for tiltrædelse og afslutning på praktikstillingen er fleksible, men vi forventer mindst fire måneders praktikforløb.

Om stillingen
I stillingen bliver du en del af Kommunikation, som hører under Ledelsessekretariatet i
Administrationen på Hospitalsenhed Midt. Vi kommunikerer både internt til hospitalets
4.200 medarbejdere, eksternt til borgerne i Viborg, Silkeborg og Skive Kommuner og til vores samarbejdspartnere og beslutningstagere både i Region Midtjylland og på landsplan.

Vores kommunikationskanaler er mange – fra den traditionelle pressemeddelelse og solohistorier over video og foto til en stor rækkevidde på sociale medier, som vi plejer og udbygger hver dag. Derudover driver vi hjemmeside og intranet for Hospitalsenhed Midt og er i gang med at udrulle et nyt digitalt koncept for patientinformation, som skal erstatte vores mange foldere og pjecer. I hverdagen går det tjept, og vi har et uformelt arbejdsmiljø med godt humør.

Som praktikant indgår du i staben på lige fod sammen med dine kolleger. Det vil sige, at du får dine egne opgaver, når du er klar til det og får mulighed for at få en masse praktisk kommunikationserfaring på dit CV. Vi giver dig en grundig introduktion, så du er godt klædt på til opgaverne. Du får en praktikvejleder, som løbende vil give dig sparring og feedback, og du får sparring fra dine øvrige kolleger ift. de konkrete opgaver, du sidder med.

Dine opgaver vil både være i vores presse/nyhedsteam og vores team for patientinformation, hjemmeside og intranet.

I vores presse- og nyhedsteam producerer vi hver måned 40-50 små og større historier fra Hospitalsenhed Midt i både tekst og video. Her vil dine opgaver for eksempel være at:

●    Skrive nyhedshistorier til presse, hjemmeside, nyhedsbrev og intranet.
●    Producere indhold til og facilitere dialogen på vores Facebook-sider, Twitter og  LinkedIn.
●    Hjælpe med vores almindelige driftsopgaver, herunder at lægge nyheder på hjemmeside og intranet, layoute det ugentlige nyhedsbrev mv.

I vores team for patientinformation, hjemmeside og intranet kan dine opgaver være:

●    Skrive og bygge patientinformationsmiljøer på hjemmesiden om konkrete behandlingsforløb i tæt samarbejde med vores kontaktpersoner – blandt andet læger og sygeplejersker på hospitalet.
●    Bygge nye hjemmeside- og intra-miljøer for udvalgte afdelinger på hospitalet.
●    Hjælpe til med den daglige opdatering og vedligehold på hjemmesiden.

Vi forventer, at du:

●    Er i gang med en kommunikationsuddannelse på Journalisthøjskolen eller er kandidatstuderende inden for kommunikation på et universitet.
●    Er vant til at skrive, kan føre et iPhone-kamera eller kan håndtere de sociale medier og producere vedkommende og relevant indhold.
●    Har evne til hurtigt at lære nye folk at kende og forstår at stikke en finger i jorden og skabe et godt samarbejde med mennesker med en anden profil end din egen
– hos os er det læger, sygeplejersker og andre faggrupper på hospitalet.

●    Sætter en ære i at gøre dig umage med dine ting, men også godt tør sende dit produkt ud over rampen i en hurtig vending, når det er nødvendigt.
●    Er i stand til at arbejde selvstændigt, trives med mange opgaver og en 
uforudsigelig arbejdsdag med mange deadlines.

Om Ledelsessekretariatet
Kommunikationsteamet er en del af Ledelsessekretariatet i Hospitalsenhed Midts administration. Kommunikationsteamet understøtter hospitalsenheden med kommunikative opgaver både internt og eksternt. Ledelsessekretariatet løser ud over kommunikative opgaver også juridiske opgaver og sekretariatsbetjening.

Om Hospitalsenhed Midt
Hospitalsenhed Midt omfatter Regionshospitalet Viborg, Regionshospitalet Silkeborg, Regionshospitalet Hammel Neurocenter og Regionshospitalet Skive og har ca. 4.200 ansatte samt et budget på ca. 2,3 mia. kr. årligt.

De fire regionshospitaler danner tilsammen en hospitalsenhed, der har en stærk faglig profil og er i kraft af specialernes kompleksitet og bredde en af de bredest specialiserede hospitalsenheder i Jylland.

Se nærmere om Hospitalsenhed Midt på www.hospitalsenhedmidt.dk.

Løn- og ansættelsesvilkår
Stillingen som praktikant er ulønnet, men der vil være mulighed for at få dækket
eventuelle udgifter til transport svarende til prisen på billigste offentlige transportform. Som udgangspunkt varer praktikforløbet et semester.

For yderligere information kontakt kommunikationskonsulent Winnie Axelsen Elmstrøm på tlf. 2494 3388.

Ansættelsen sker ved Region Midtjylland med tjeneste indtil videre ved Hospitalsenhed Midt, Administrationen.

Formalia
Du har mulighed for at søge merit for praktikforløbet og således optjene ECTS-point ved at være i praktik hos os. Du skal selv undersøge hos din uddannelsesinstitution, om praktikken vil være meritgivende. Vi vil i fællesskab udarbejde en praktikaftale med uddannelsesinstitutionen.

Praktikstedet er ved Region Midtjylland med tjeneste indtil videre ved Hospitalsenhed
Midt, Administrationen.

Din ansøgning
Din ansøgning, vedlagt CV og eksamensudskrift skal være os i hænde senest den 18. oktober 2020.

Ansættelsessamtaler forventes at finde sted i uge 43-44.

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.


Posted

in

by

Tags:

Comments

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *