Lægesekretær søges til Patologi, Regionshospitalet Viborg

En stilling som lægesekretær ved Hospitalsenhed Midt, Patologi på Regionshospitalet Viborg er ledig til besættelse fra 1. dec. 2020 eller efter aftale/snarest muligt. Stillingen er en fuldtidsstilling på 37 timer pr. uge og arbejdstiden ligger i tidsrummet mellem 7.30 og 15.30 på hverdage.

Sekretariatet er normeret til fem sekretærer. Sekretærgruppen er kendetegnet ved stor selvstændighed, høj ansvarlighed, effektivitet, overblik, travlhed, et godt arbejdsmiljø og mange forskellige arbejdsopgaver.

Vi søger en medarbejder, som:

  • Er uddannet lægesekretær
  • Har arbejdet på et patologisk institut og har kendskab til patologisystemet
  • Er selvstændig, ansvarlig og har situationsfornemmelse
  • Er fleksibel og omstillingsparat med gode samarbejdsevner
  • Kan trives i en travl og foranderlig hverdag
  • Har erfaring med og flair for IT
  • Er stabil med en positiv indstilling og kan bidrage til et godt arbejdsmiljø

Arbejdsopgaver og ansvarsområde
De primære opgaver kan omfatte svarafgivelse til de kliniske afdelinger og praktiserende læger efter digitalt diktat, telefonbetjening, modtagelse af prøver fra praksis i patologisystemet, skrive makrobeskrivelser, arkivering og fremfinding af præparater samt pakning og forsendelse af post.

Om afdelingen/centret
Vi har 59 ansatte, fordelt på 37 bioanalytikere, 13 speciallæger, 3 uddannelseslæger, 4 lægesekretærer og 2 kapelassistenter. Vi er med til at uddanne speciallæger, bioanalytikere og lægesekretærer. Afdelingen har en flad struktur og er kendetegnet ved at have et godt arbejdsmiljø, hvor alle faggrupper bidrager til den fælles opgaveløsning og understøtter hinanden i at opnå høj faglig kvalitet.

Patologi HE Midts kerneopgave er at medvirke til at kræftpakkeforløb, udredningsforløb og øvrige behandlinger effektueres med høj kvalitet og til rette tid. Vi har en vigtig rolle i at servicere og rådgive de kliniske afdelinger i Hospitalsenhed Midt og Hospitalsenheden Vest, samt de praktiserende speciallæger i begge hospitalsenheders optageområder og i Skanderborg/Horsensområdet.

Patologi HE Midt har et optageområde på > 500.000 indbyggere og dækker et bredt spektrum af sygdomme der omfatter såvel uro-, gastro- og mammapatologi som øre-næse-hals patologi, lungepatologi, gynækopatologi, ortopædpatologi og hudpatologi, inkl. medicinske hudsygdomme.

Om Hospitalsenhed Midt
Hospitalsenhed Midt omfatter Regionshospitalet Viborg, Regionshospitalet Silkeborg, Regionshospitalet Hammel Neurocenter, Regionshospitalet Lemvig og Regionshospitalet Skive og har ca. 4.200 ansatte samt et budget på ca. 2,3 mia. kr. årligt.

De fire regionshospitaler danner tilsammen en hospitalsenhed, der har en stærk faglig profil og er i kraft af specialernes kompleksitet og bredde en af de bredest specialiserede hospitalsenheder i Jylland.

Se nærmere om Hospitalsenhed Midt på www.hospitalsenhedmidt.dk

Om løn- og ansættelsesvilkår
Løn- og ansættelsesvilkår er i henhold til gældende overenskomst på området.

Ansættelsen sker ved Region Midtjylland med tjeneste indtil videre ved Hospitalsenhed Midt, Patologi.

Yderligere oplysninger
Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til sekretær Heidi Skov Faaborg eller sekretær Helle Østergaard Sørensen tlf. 7844 3700 eller ledende bioanalytiker Lene Sofia Sørensen tlf. 7844 3710

Din ansøgning
Din ansøgning indeholdende oplysninger om uddannelse og hidtidig erfaring skal være os i hænde elektronisk senest tirsdag den 20. oktober 2020.

Ansættelsessamtaler forventes at finde sted i uge 44.

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.


Posted

in

by

Tags:

Comments

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *