Ledende overlæge til Akutmodtagelsen på Herlev og Gentofte Hospital

Er du en erfaren, udadvendt og kompetent leder, og kan du skabe resultater i samarbejde med medarbejdere, interne og eksterne kolleger og direktion, så har du mulighed for at blive en del af afdelingsledelsen ved en af Danmarks største Akutmodtagelser.


Stillingen som ledende overlæge er ledig til besættelse den 1. september 2021 eller efter nærmere aftale.


Om afdelingen


Akutmodtagelsen er transformeret til et ressourcestærkt omdrejningspunkt for hospitalets akutte patientforløb. Dette med afsæt i ny klinisk grundstruktur, gennem en robust organisering og med det nye Akuthus i horisonten.


Afdelingen har arbejdet med kultur og struktur gennem organiserings- og strategiprocesser, hvor både fagligheden omkring et nyt fagområde og speciale, men også tværfagligheden, samarbejdet og fællesskabet har været i højsæde. Der er blevet eksperimenteret i specialer, i teams og på tværs af matrikler efterhånden som afdelingen har udviklet og udvidet sig. Konkret har det udmøntet sig i konceptledelse 24/7, optimerede og kvalitative patientforløb, specialerne i front og sikring af flow og kapacitetsudnyttelse via systematiske time-out’s.


Afdelingen har modtagelser på begge matrikler. En døgnåben Akutmodtagelse på Herlev Hospital og en Akutklinik på Gentofte Hospital som har åbent alle ugens dage fra kl. 7 til 22. Afdelingen har desuden akutte sengeafsnit på begge matrikler. Afdelingen har specialernes speciallæger med helt i front.


Læs mere om Akutmodtagelsen på Herlev Hospital og Akutklinikken på Gentofte Hospital.


Nyt Herlev Hospital


Region Hovedstaden er færdig med at bygge Nyt Hospital Herlev, og i juni 2021 flytter afdelingen i det nye Akuthus.


Akuthuset rummer først og fremmest den nye store Akutmodtagelse. Her er speciallægerne i front, så patienterne kan blive tilset af en speciallæge i det akutte forløb. Alle behandlende læger er primært tilknyttet hospitalets specialeafdelinger.


Der er tale om en moderniseret afdeling hvor diagnostik er i front for at sikre hurtig udredning og god behandling. Afdelingen er derfor bl.a. indrettet med både MR- og CT-skannere og røntgen, samt rørpost der skal sørge for at der hurtigt kommer svar på blodprøver.


Fra den nye ambulancehal er der direkte adgang til traumestuerne. Og har en patient behov for en akut operation, er der direkte forbindelse fra Akutmodtagelsen op til den akutte operationsgang.


De tre cirkelrunde sengeetager i Akuthuset, er indrettet med 81 sengestuer på hver etage. Alle sengestuerne er enestuer med eget bad og toilet. Fra både opholdsrum og sengestuer er der udsigt til grønne områder.


Udover Akutmodtagelsen rummer Akuthuset også Intensivafdeling, Akut operationsgang, Opvågning, Fødegang og sengeafsnit for Infektionsmedicin, Ældresygdomme, Mave- Tarm og Leversygdomme, Kvindesygdomme, Graviditet og Fødsler.


Læs mere om Nyt Hospital Herlev.


Om dig


 • Du er den ideelle kandidat, hvis du har erfaring med ledelse, og helst en lederuddannelse på master eller tilsvarende niveau.
 • Du skal kunne gå forrest med en strategisk og visionær tilgang med et skarpt blik for udviklings- og forskningsmuligheder.
 • Det er vigtigt, at du kan arbejde åbent og målrettet med inddragelse af patienter og pårørende, og at du har høje ambitioner på patienternes og organisationens vegne.
 • Du har nemt ved at etablere stabile og smidige samarbejdsrelationer internt og eksternt samt formår at sætte medarbejdernes potentialer i spil.
 • Du er desuden åben og anerkendende i din kommunikation.


Din specialemæssige baggrund er ikke afgørende men du skal brænde for ledelse og udvikling af sammenhængende patientforløb, således at både det præhospitale og det tværsektorielle samarbejde indtænkes som en hel naturlig og nødvendig del af fremtidens akutte patientforløb.


Opgaven


Den ledende overlæge og den ledende oversygeplejerske skal sammen fungere som en stærk og effektiv afdelingsledelse, der er synlig, skaber retning, sikrer høj faglighed og fortsat udvikling internet som eksternt.


Til det hører, at du sammen med den ledende oversygeplejerske:


 • Udvikler og tilpasser afdelingens funktioner i samspil med relevante interessenter
 • Sikrer, at afdelingen kan rekruttere og fastholde dygtige medarbejdere inden for alle fagområder
 • Sikrer høj kvalitet i patientudredning og -behandling
 • Sikrer optimal og sammenhængende patientforløb på tværs af hospitalet
 • Sikrer en stærk ledelsesstruktur i afdelingen med en stærk og sammenhængende ledelse på tværs af faggrupper
 • Sikrer en velfunderet styring af ressourcer og kvalitet
 • I samarbejde med forskningsleder og ledende oversygeplejerske sikrer innovativ klinisk og patientnær forskning af høj kvalitet udført af flere faggrupper
 • Sikrer fokus på uddannelse og videndeling på alle niveauer
 • Tager ansvar for at sætte rammen for afdelingens kultur og arbejdsmiljø og en god kommunikation mellem alle medarbejdere


Så drømmer du om at udfordre dine lederevner i en Akutmodtagelse, der spiller en afgørende rolle i det tværfaglige samarbejdet på et hospital, hvor kulturen er præget af tillid og ordentlighed, og hvor patienten altid sættes først, så modtager vi gerne din ansøgning.


Løn- og ansættelsesvilkår


Ansættelse vil som udgangspunkt ske på kontraktvilkår i henhold aftale vedrørende lægelige chefer indgået med Foreningen af Speciallæger.


Stillingen tiltrædes 1. september 2021, eller efter nærmere aftale.


Yderligere oplysninger om stillingen


Ønsker du yderligere oplysninger, er du meget velkommen til at kontakte vicedirektør Lisbet Ravn på telefon 40 21 87 78 eller ledende oversygeplejerske Susanne Juul på telefon 28 74 19 67.


Ansøgningsfrist og proces for ansættelse


Ansøgningsfristen er den 2. maj 2021. Send din ansøgning via annoncelinket her på siden.


Ansættelsessamtaler gennemføres i to runder. Første samtalerunde forventes afholdt den 10. maj 2021 og anden samtalerunde den 26. maj 2021.


Ansøgere, som går videre til anden samtalerunde, gennemfører personprofilanalyse. Dette sker elektronisk, og det forventes, at der gives personlig tilbagemelding ved et møde i uge 20 eller 21.


Den faglige bedømmelse udgør en separat del af ansættelsesprocessen. Formålet med den faglige bedømmelse er at vurdere, om ansøgeren er i besiddelse af de nødvendige faglige kompetencer, som de formuleres i stillingsbeskrivelsen for den pågældende stilling. Vurderingen struktureres omkring de syv lægeroller, jf. Region Hovedstadens vejledning “Faglig bedømmelse af ansøgere til overlægestillinger” af 12. december 2019.


Alle henvendelser behandles fortroligt.


HenvisningsmaterialeAutoriseret sundhedspersonale med patientkontakt, der ikke har en dansk uddannelse, skal ved ansættelse i Region Hovedstaden have bestået en danskprøve (Danskuddannelse 3, som svarer til 9. klasses afgangseksamen) eller som minimum kunne bestå prøven senest 1 år efter ansættelsen, eller have opnået tilsvarende sprogkompetencer i dansk på anden vis. Danskprøven skal bestås med samme karakterkrav, som Sundhedsstyrelsen kræver af sundhedspersonale fra lande uden for EU, for at de kan få dansk autorisation.


Posted

in

by

Tags:

Comments

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *