Ledende overlæge til Endokrinologisk afdeling på Bispebjerg og Frederiksberg

Er du visionær, og har du drivkraft? Har du lyst til sammen med den ledende oversygeplejerske at stå i spidsen for udviklingen af Endokrinologisk Afdeling på Bispebjerg og Frederiksberg Hospital, så er det måske dig, der skal være vores nye ledende overlæge?


Bispebjerg og Frederiksberg Hospital søger pr. 15. august 2021 en faglig stærk ledende overlæge til Endokrinologisk Afdeling. En leder med visioner og ambitioner om at udvikle en afdeling i et velfungerende og samarbejdende hospital.


Du vil som ledende overlæge blive en del af en dynamisk og udviklingsorienteret ledergruppe både i afdelingen og på hospitalet med mulighed for et godt fagligt og ledelsesmæssigt netværk.


Hospitalet flytter i 2023 ind i nye rammer. En vigtig del af ledelsesopgaven de kommende år bliver derfor også at planlægge flytningen af afdelingen ind i hospitalets nye rammer og i samarbejde med hospitalets øvrige ledergruppe at skabe gode sammenhængende og effektive patientforløb. Vi forventer, at du vil engagere dig i den samlede ledelsesopgave på tværs af hospitalet.


Kvalifikationer:


 • Speciallægeanerkendelse i Intern Medicin: Endokrinologi
 • Ledelseserfaring og evner at skabe og vedligeholde et attraktivt arbejdsmiljø med højt fagligt engagement
 • Har erfaring med at skabe resultater gennem samarbejde og kan indgå i et stærkt ledelsesteam med den ledende oversygeplejerske og den øvrige ledergruppe
 • Arbejder med fokus på patientens perspektiv
 • Formår at skabe rammer for læring og udviklingsmuligheder
 • Kan arbejde strategisk, sætte en klar retning og evner at nå i mål.


Afdelingen:


Endokrinologisk Afdeling består af et sengeafsnit med akut modtagefunktion, et endokrinologisk ambulatorium samt en forskningsenhed og ledes af den ledende overlæge og ledende oversygeplejerske. Den ledende oversygeplejerske varetager også rollen som ledende oversygeplejerske i Dermatologisk Venerologisk Afdeling.


I afdelingen udredes og behandles patienter med en bred vifte af endokrinologiske sygdomme, herunder diabetes og stofskiftesygdomme, knogleskørhed samt patienter med akutte intern medicinske sygdomme og afdelingen spiller en vigtig rolle i hospitalets samlede opgave på det akutmedicinske område.


Forskningsenheden bedriver en større portefølje af forskning og har samarbejde med både interne og eksterne aktører. Der er ansat tre professorer på afdelingen og en række lektorer.


Afdelingen har en dedikeret gruppe af mellemledere, der arbejder intenst med patienttilfredshed, kvalitet og effektiv drift. Der er fokus på det gode patientforløb og der arbejdes kontinuerligt med at sikre hurtige og effektive patientforløb af høj faglig kvalitet. Der stræbes efter at skabe et attraktivt arbejdsmiljø præget af stolthed og arbejdsglæde.


Vi ønsker en leder med en anerkendende og motiverende lederstil, som evner at prioritere, uddelegere og skabe engagement hos både ledere og medarbejdere i afdelingen. Du skal have gennemslagskraft og en positiv indstilling til afdelingens fremtidige udfordringer.


Der vil til stillingen blive lagt vægt på gode leder- og samarbejdsevner såvel internt i afdelingen som på hospitalet samt i relation til eksterne samarbejdspartnere.


Vi kan tilbyde dig:


En afdeling med dedikerede medarbejdere, der hver dag arbejder for at give patienterne den bedste behandling under hensyntagen til den enkeltes ønsker og behov. Vi lægger vægt på at inddrage patienterne og deres pårørende i de beslutninger, der skal træffes om deres behandling, og vi ser tværfagligt samarbejde som basis for at skabe det gode patientforløb.


 • Spændende og afvekslende opgaver med mange tværfaglige kontaktflader både internt og eksternt
 • Fagligt samarbejde på tværs i afdelingen
 • Mulighed for fagligt, forskningsmæssigt og udviklingsmæssigt samarbejde i og udenfor afdelingen
 • Dygtige og engagerede kollegaer og medarbejdere internt i afdelingen og på hospitalet
 • At indgå i en stærk og inspirerende ledergruppe på hospitalet.


Stillingen er vagtfri.


Ønsker du yderligere information om stillingen, er du velkommen til at kontakte ledende oversygeplejerske Alexandra Haucke Jacobsen tlf. 26 98 79 40 eller vicedirektør Kirsten Wisborg tlf. 50 90 72 15.


Du kan også rekvirere en stillingsbeskrivelse ved henvendelse til direktionssekretær Lone Mejner Blauenfeldt, tlf. 28 51 66 88.


Løn- og ansættelsesvilkår sker i henhold til aftalen vedrørende lægelige chefer indgået mellem Foreningen af Speciallæger og Danske Regioner. Du bedes i din ansøgning forholde dig til de syv lægeroller, som vil indgå i den faglige bedømmelse. 


Ansøgningsfrist er den 19. april 2021, kl. 23.58


Ansættelsessamtaler afholdes den 6. maj 2021 og 2. samtale den 17. maj 2021.


Ansøgere, der inviteres til 2. samtale, vil blive interviewet (dialog samt profilbeskrivelse) og skal gennemgå en test imellem de to samtaler.


Posted

in

by

Tags:

Comments

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *