Ledende oversygeplejerske søges til Afdeling for Bedøvelse og Operation, Center for Kræft og Organsygdomme, Rigshospitalet

Stillingen som ledende oversygeplejerske ved Afdeling for Bedøvelse og Operation, Center for Kræft og Organsygdomme (CKO), Rigshospitalet, opslås hermed til besættelse pr. 1. juni 2021 eller efter aftale.


Om Afdeling for Bedøvelse og Operation

CKO’s Afdeling for Bedøvelse og Operation er en højtspecialiseret afdeling, med særlig ekspertise indenfor kræftkirurgi, organtransplantation og større traumer i det gastrokirurgiske og urologiske speciale, foruden karkirurgi. Der opereres både åbent, endoskopisk, robotassisteret og endovaskulært. Afdelingen bistår hele Rigshospitalet ved udtagning og afhentning af organer fra hele Norden. Dertil et særligt fokusområde med anlæggelse af permanente dialysekatetre og ernæringskatetre.


Afdeling for Bedøvelse og Operation har som sin væsentligste opgave at bidrage til at operationspatienter får et sikkert, effektivt og ukompliceret peri- og postoperativt forløb. Afdelingen består af tre afsnit for henholdsvis anæstesi, operation og opvågning, og har et tæt og forpligtende samarbejde om den daglige operations­planlægning. På Opvågningsklinikken varetages postoperativ behandling og pleje af patienter fra de ovennævnte specialer og gynækologi foruden præoperativ optimering. Endvidere har vi i 2020 opstartet dagkirurgiske patientforløb inklusiv modtagelse og udskrivelse.


Afdelingen har ca. 150 ansatte, 12 operationsstuer og 16 observations/opvågningspladser. Afdelingen udfører årligt ca. 9.500 operationer og ca. 10.000 opvågningsforløb.


Behandlingen og plejen varetages på det højeste internationale niveau således, at vores patienter og deres pårørende kan have tillid til, at vi altid tilbyder den enkelte patient den bedst mulige behandling og pleje. 


Anæstesiologi er et spændende speciale i rivende udvikling og vi har i sygeplejen indenfor såvel operations-, opvågnings- og anæstesisygepleje en veletableret udviklingskultur.


Afdelingsledelsen

Den ledende oversygeplejerske udgør sammen med den ledende overlæge afdelingsledelsen.  Afdelingsledelsen er ansvarlig for kvalitet i patientbehandling og pleje og en effektiv og velplanlagt drift. Ligeledes er afdelingsledelsen ansvarlig for afdelingen som en god arbejdsplads. Den ledende oversygeplejerske har et særligt ansvar for rekruttering, klinisk kvalitet, udvikling, uddannelse og forskning i relation til sygeplejen. Den ledende oversygeplejerske refererer til centerledelsen i Center for Kræft og Organsygdomme.


Om stillingen

Den ledende oversygeplejerske forventes at kunne varetage den strategiske og faglige ledelse, personale- samt driftsledelse i tæt samarbejde med den ledende overlæge og den tværfaglige ledelsesgruppe. Det er væsentligt, at den ledende oversygeplejerske kan lede og inspirere til afdelingens strategiske udvikling på kort og lang sigt uden at miste fokus på drifts- og personaleledelse.


Profil og uddannelsesmæssige krav

Vi ønsker en ledende oversygeplejerske med ledelsesmæssig tyngde og erfaring med tværfaglig ledelse. Tillige lægges vægt på relevant sygeplejefaglig baggrund og udvikling af samme, herunder erfaring fra operation, anæstesi eller opvågning og gerne lederuddannelse eller øvrig relevant akademisk overbygning. Kompetencer til at lede og facilitere udviklingsprocesser vægtes, så både indefra og udefra kommende tiltag implementeres og forankres i afdelingen. Som leder skal du være visionær, have gode kommunikative evner, være dialogsøgende og samtidig kunne prioritere og vise retning, træffe beslutninger og eksekvere dem. Alt dette i en balance mellem den daglige drift, uddannelse og udvikling.


Af personlige egenskaber vil der desuden blive lagt vægt på stærke værdier, som både handler om ordentlighed, dygtighed og professionalisme og det at være en god afdeling for både patienter og personale. Vi ønsker en person der kan samle afdelingen på tværs af fagligheder og klinikker. Tillige lægger vi vægt på det at være en synlig leder med en tydelig retning, foruden evnen til at reflektere over egen ledelsespraksis, samt en åbenhed overfor samarbejde på tværs af faggrupper og tværgående.


Om Center for Kræft og Organsygdomme, Rigshospitalet

Center for Kræft og Organsygdomme (CKO) er Rigshospitalets største center med internationalt anerkendt behandling og forskning. Vi varetager medicinsk og kirurgisk kræftbehandling, transplantationer, og sjældne medicinske sygdomme. Centret er organiseret i 9 afdelinger, der hver ledes af en afdelingsledelse og har udgiftsbudget på ca. 2 mia. kr. Vores center har 2.700 dygtige og engagerede medarbejdere, høj patienttilfredshed og varetager desuden en meget stor uddannelsesportefølje inden for alle faggrupper. Et særligt kendetegn for centrets medarbejdere er et højt fokus på forskning, systematisk patientinddragelse og udvikling, såvel på det sundhedsfaglige som på det organisatoriske niveau.


Vores mål er til stadighed at være en imødekommende samarbejdspartner og det foretrukne behandlingssted for patienter med behov for højtspecialiseret behandling og en attraktiv forskningspartner.


I centeret har vi særligt fokus på:


  • At alle vores initiativer skaber værdi for vores patienter og at dette sikres gennem systematisk patientinddragelse
  • At vi samarbejder på tværs af Rigshospitalet med andre hospitaler og øvrige sektorer for at understøtte gode patientforløb
  • At forskning, uddannelse og udvikling prioriteres og at det at deltage heri er en del af at være ansat i centret
  • At vi anvender IT og ny teknologi og bidrager aktivt til udvikling heraf således, at god klinisk praksis understøttes
  • At vi sikrer et godt og inspirerende arbejdsmiljø


Vi forventer derfor en engageret ledende oversygeplejerske, der kan og vil tage del i en række ambitiøse udviklingsprojekter i samarbejde med centerledelsen og de øvrige afdelingsledelser.


Løn og ansættelsesvilkår

Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst.For yderligere oplysninger om stillingen kan du kontakte centerchefsygeplejerske Mette Rosendal Darmer på mobil 51 68 45 17 (mette.rosendal.darmer@regionh.dk) eller ledende overlæge Birgitte Ruhnau tlf. 3545 8948 (birgitte.ruhnau@regionh.dk).Der henvises i øvrigt til ledelsesregulativ for Region Hovedstaden og Rigshospitalet: https://www.regionh.dk/om-region-hovedstaden/udgivelser-fra-regionen/politikker-og-strategier/Documents/Ledelsesregulativ_RegionH_20032015.pdf


Du kan læse mere om afdelingen og centret på Rigshospitalets hjemmeside www.rigshospitalet.dk/cko.


Ansøgningen skal være os i hænde senest den 20. april 2021.


Ansættelsessamtaler forventes afholdt den 23. april. Anden samtale forventes afholdt den 28. april.


Ansøgning sendes via link på denne side.Rigshospitalet er en røgfri arbejdsplads.


Posted

in

by

Tags:

Comments

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *