Ledende sygeplejerske/funktionsleder til Regionspsykiatrien Midt – Psykiatriens Hus, Silkeborg

Regionspsykiatrien Midt, Psykiatriens Hus i Silkeborg søger snarest en ledende sygeplejerske/funktionsleder. Der er tale om en stilling på fuld tid, og stillingen er primært knyttet til ledelse af Team for Hjemmebehandling/Akut Døgn.

I Psykiatriens Hus varetages Regionspsykiatrien Midt´s ambulante og subakutte behandling af patienter fra Silkeborg Kommune.

Huset er organiseret i en række specialiserede teams:

 • Døgndækkende Hjemmebehandling/Akut Døgn
 • Team for Depression og Mani
 • Psykoseteam
 • Team for ADHD og Rusmiddelpsykiatri
 • Team for Personlighedsforstyrrelser
 • Team for OCD og Angstlidelser
 • Sekretærteam.

Der er ansat ca. 60 medarbejdere: Læger, psykologer, sygeplejersker, SOSU-assistenter, fysioterapeut og lægesekretærer.

Ledelsen består af en funktionsledende overlæge og to ledende sygeplejersker. Alle teams har en ledelse bestående af den funktionsledende overlæge og en af de to ledende sygeplejersker. Regionspsykiatrien deler Psykiatriens Hus med Socialpsykiatrisk Center i Silkeborg Kommune, som fysisk er beliggende på Falkevej 5, Silkeborg.

Hjemmebehandling/Akut Døgn (HBT) er et særligt setup, vi har i Silkeborg. Vi kan have patienter i ophold i Akut Døgn eller vi kan tilbyde døgndækkende hjemmebehandling 24/7. Vi modtager henvisninger fra de praktiserende læger i Silkeborg og fra vores sengeafsnit i Viborg. Vi kan sædvanligvis se patienten inden for 24 timer.
Hjemmebehandling/Akut Døgn bidrager til at reducere Silkeborgs behov for indlæggelser med op mod 50%.
Der er tre koordinatorer (sygeplejersker) tilknyttet. De står for den daglige drift.
I alt er der ansat ca. 15 behandlere – sygeplejersker, læger, SOSU assistenter og sekretær.

Vi mener, at psykiatriske patienter i vid udstrækning har størst nytte af ambulant behandling i deres kendte omgivelser, og arbejder målrettet med at behandle så mange som muligt ambulant. Vi har i kraft af Døgndækkende Hjemmebehandling og Akut Døgntilbud mulighed for at give et mere intensivt ambulant behandlingstilbud end traditionelle ambulante enheder.

Dit hovedansvar bliver:
Sammen med den funktionsledende overlæge – i forhold til Hjemmebehandling/Akut Døgn:

 • at lede et afsnit i konstant forandring
 • at lede de fem hovedaktiviteter, der p.t. ligger i HBT
  • Døgndækkende hjemmebehandling
  • Akut Døgn, i alt 12 senge – i samarbejde med Silkeborg Kommune
  • PV01 (afklarende udredningssamtaler)
  • Fælles akut udgående indsats – i samarbejde med Silkeborg Kommune
  • FACT – en særlig intensiv tværsektoriel indsats til særlig udsatte patienter

Sammen med den funktionsledende overlæge og den anden ledende sygeplejerske – i forhold til hele huset:

 • at skabe kurs, koordinering og commitment i forhold til:
  • høj kvalitet i behandlingen
  • sikkerhed for patienten
  • trivsel og arbejdsglæde hos medarbejderne
  • sikkerhed for medarbejderne

Konkret handler det om:

 • overholdelse af udrednings- og behandlingsgarantien
 • kvalitet i behandlingspakkerne
 • løbende kompetenceudvikling hos medarbejderne
 • økonomi- og ressourcestyring
 • skabelse og vedligeholdelse af et godt arbejdsmiljø og fagligt miljø
 • rekruttering af kompetente medarbejdere
 • kvalitetsudvikling gennem Forbedringsmodellen
 • tæt samarbejde med de øvrige enheder og ledere i Regionspsykiatrien Midt
 • tæt samarbejde med Silkeborg Kommune
 • implementere lokale og nationale initiativer

Kan du tilbyde os:

 • en bred psykiatrisk erfaring og gerne med en specialuddannelse i psykiatri
 • ledelseserfaring
 • en relevant lederuddannelse eller ønsket om at erhverve en sådan
 • personlig gennemslagskraft
 • at du ikke er bange for at træffe beslutninger
 • evner, vilje og mod til ledelse
 • at du er handlekraftig, struktureret og resultatorienteret
 • erfaring med strategi, mål, politikker og kvalitetsstandarder
 • refleksion over egen ledelsesstil
 • gode samarbejdsevner
 • fortrolighed med Forbedringsmodellen

Så tilbyder vi:

 • en attraktiv arbejdsplads i dejlige fysiske rammer i Psykiatriens Hus
 • at blive en del af en velfungerende funktionsledelse
 • fleksibilitet og mulighed for faglig og personlig udvikling i jobbet
 • høj grad af selvbestemmelse
 • godt samarbejdsklima i den tværfaglige ledergruppe
 • en gruppe medarbejdere, der er dedikerede og fagligt dygtige

Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til overenskomst mellem Region Midtjylland og Dansk Sygeplejeråd for ledere. Stillingen er omfattet af Ny løn.

Ansættelsen er betinget af en tilfredsstillende autorisation.

Ansøgning bilagt dokumentation for uddannelse, autorisation samt tidligere beskæftigelse, herunder CV, fremsendes elektronisk via stillingsopslaget og skal være os i hænde senest mandag den 26. oktober 2020.

Ansættelsessamtaler afholdes fredag den 6. november 2020 i tidsrummet kl. 9-12.

Vil du vide mere?
Yderligere oplysninger kan du få ved henvendelse til ledende oversygeplejerske Yrsa Bro, tlf. 7847 4003, funktionsledende overlæge Preben Friis, tlf. 2136 5644 eller ledende sygeplejerske Bjarne Yde, tlf. 5129 9018.

Du kan finde mere information om Regionspsykiatrien Midt på vores hjemmeside
http://www.psykiatrien.rm.dk/afdelinger/regionspsykiatrien-midt

Endvidere henvises til hjemmesiden: www.psykiatrienshus.dk

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.

 


Posted

in

by

Tags:

Comments

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *