Lungemedicinsk sengeafsnit på Gentofte søger afdelingssygeplejerske – genopslag

Vi søger en afdelingssygeplejerske, gerne med ledelseserfaring, der har lyst til at stå i spidsen for vores sygeplejefagligt stærkt drevne sengeafsnit, hvor patientcentreret pleje, stort medarbejderengagement, lyst til at styrke kvaliteten af patienternes forløb gennem evidensbasering af sygeplejen er styrende elementer.


Gennem en nylig fysisk ændring i afsnittet har vi skabt bedre mulighed for overblik over patienterne og deres samlede behov og bedre brug af personalets indbyrdes kompetencer. På sigt har vi et håb om at etablere 2 IMA-senge til afsnittets dårligste lungemedicinske patienter.


Afsnittet har 24 senge og er overvejende bemandet med sygeplejersker (85 %) og erfarne social-og sundhedsassistenter.


Personalet fremstår som en dygtig og engageret gruppe, der gør meget for at passe på både patienter, pårørende og hinanden. Der er et godt arbejdsmiljø, hvor der er plads til humor og accept af forskelligheder.


Vi forventer, at din klare sygeplejefaglige ledelsesprofil og din evne til at motivere og engagere afsnittets sygeplejersker vil styrke afsnittets profil yderligere.


Vores forventninger til dig indebærer:


 • en ledelsesstil, hvor dit personale oplever at have dig tæt på
 • at du er lyttende og inddragende
 • at du er god til at samarbejde og skabe mening og sammenhæng i hverdagen
 • at du kan arbejde målrettet med driftsmålsstyring
 • at du arbejder systematisk og effektivt med udpræget ordenssans
 • at du har visioner for udvikling af sygeplejen til afsnittets patienter
 • at du er god til relations dannelse – ikke mindst til dine ledelseskolleger


I forhold til dine kompetencer forventer vi:


 • en solid sygeplejefaglig baggrund, gerne lungemedicinsk funderet
 • ledelseserfaring gerne fra anden afdelingssygeplejerskestilling gerne relevant lederuddannelse (regionens LAM, evt. Master), eller mod på at erhverve det


Afsnittet byder på


 • Et tæt samarbejde med din assisterende afdelingssygeplejerske, den funktionsansvarlige overlæge og afsnittets kliniske sygeplejespecialist
 • Dygtige speciallæger, der sikrer kontinuitet i den daglige stuegangsfunktion 
 • Planlagt sygeplejefaglig refleksion ”15 faglige minutter” hver eneste dag
 • Et godt uddannelsesmiljø for både fastansatte samt studerende og elever


Afdelingen byder på


 • Du indgår i en 5 delt områdeledelse, der leder afdelingens lungemedicinske område, og du bliver medlem af afdelingens samlede områdeledelsesgruppe
 • Du mødes dagligt med et netværk af afdelingssygeplejersker og områdelederen
 • Ud over den sygeplejefaglige områdeleder og den ledende oversygeplejerske finder du sparring hos afsnittets tilknyttede kliniske sygeplejespecialist og dine nærmeste afdelingssygeplejerskekolleger
 • En fælles vision om at være stolte af og kendte for tilfredse patienter, som oplever meningsfulde og sammenhængende patientforløb


 

Læs mere om vores Vision og Strategi for sygeplejen 2018-2020 på dette link. 

   

Yderligere oplysninger ved kontakt til ledende oversygeplejerske Flemming Olsen på tlf. 28 83 22 88 eller mail: flemming.olsen@regionh.dk.

 

Du er meget velkommen til at ringe for yderligere informationer om afsnittet, personale m.m., og du er meget velkommen til at besøge afsnittet og hilse på os, inden du sender en ansøgning.

 

Ansøgningsfrist mandag 19. april 2021 kl. 12.00

Ansættelsessamtaler afholdes:


 1. runde onsdag 21. april om formiddagen
 2. runde – hvis det er aktuelt bliver onsdag 28. april – forudgået af en test


Tiltrædelse 1. juni 2021 eller efter aftale.


Afdeling for Medicinske Sygdomme – Hvem er vi


Afdeling for Medicinske Sygdomme er Herlev og Gentofte Hospitals store akut medicinske afdeling med næsten 22.000 akutte indlæggelsesforløb. Afdelingen har 4 lægelige specialer: Lungemedicin, Endokrinologi, Geriatri og Infektionsmedicin. Til alle specialer er tilknyttet sengeafsnit på begge matrikler og ambulante funktioner med ca. 100.000 besøg for patienter med såvel akutte som kroniske medicinske tilstande.


Specialeområderne er ledet af engagerede områdeledelser under en afdelingsledelse, der har et stærkt fokus på patienttilfredshed, sygeplejefaglighed og forskning.


Posted

in

by

Tags:

Comments

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *