Medicinkonsulent til academic detailing og rationel farmakoterapi søges til Klinisk Farmakologisk Afdeling, Bispebjerg og Frederiksberg Hospital

Medicinfunktionen, som er et team i Klinisk Farmakologisk Afdeling, har 1-2 stilling(er) som medicinkonsulent ledig til besættelse snarest mulig. Stillingen er en projektstilling, som er tidsbegrænset til 1½ år med mulighed for forlængelse.


Stillingen henvender sig til dig, der har interesse for rationel farmakoterapi og samarbejde med praktiserende læger. En stor del af stillingen vil være projektarbejde, hvor academic detailing anvendes som metode. Academic detailing er en metode til fortsat medicinsk uddannelse af læger. I stillingen vil du komme til at aflægge korte, fokuserede besøg hos regionens praktiserende læger med henblik på at formidle ny viden indenfor et udvalgt medicinsk område. Dette har vist sig at være en effektiv metode til at optimere lægemiddelordination i primærsektoren. Academic detailing er udbredt i bl.a. Norge, USA og Canada.


Derudover vil du komme til at arbejde med lægemiddelrekommandationer til primærsektoren, lægemiddelforbrug i primærsektoren samt klinisk farmaceutiske og – farmakologiske problemstillinger i samarbejde med praktiserende læger og kommuner. Medicinfunktionen er placeret på Bispebjerg Hospital og der vil derfor være enestående muligheder for samarbejde på tværs af sundhedssektorerne.  Her kan f.eks. nævnes vores centrale samarbejde med fagudvalgene under Den Regionale Lægemiddelkomité.


Som medicinkonsulent i Medicinfunktionen kommer du bl.a. til at:


 • Udarbejde besøgsmateriale indenfor udvalgte medicinske områder til brug ved academic detailing-besøg i almen praksis
 • Planlægge og udføre besøg hos de praktiserende læger i Region Hovedstaden
 • Gennemføre kvalitetsudviklings- og forskningsprojekter inden for klinisk farmakologi og farmaci
 • Iværksætte og udføre aktiviteter, der kan fremme rationelle lægemiddelordinationer i primærsektoren, bl.a. i samarbejde med de praktiserende læger
 • Analysere data vedrørende lægemiddelforbrug i primærsektoren med henblik på at overvåge udviklingen og identificere indsatsområder


Vi ønsker os en kollega som:  


 • Er farmaceut med særlig interesse for – eller erfaring med – medicinområdet i primærsektoren.
 • Kan formidle klare budskaber i skrift og tale på både dansk og engelsk.
 • Har erfaring med – eller interesse for – projektarbejde.
 • Har erfaring med – eller interesse for – videnskabeligt arbejde og publicering af forskningsresultater.
 • Arbejder systematisk og har en reflekterende og analytisk tilgang til data.
 • Kan omsætte idéer til praksis.
 • Har et stort personligt drive.
 • Trives med at arbejde selvstændigt og målrettet mod deadlines.
 • Finder det interessant at arbejde i en politisk styret organisation, hvor det ofte kræves at have mange bolde i luften ad gangen.
 • Har gode samarbejdsevner og trives i et højt fagligt og dynamisk miljø.
 • Har kørekort.


Klinisk Farmakologisk Afdeling betjener hele Region Hovedstaden, men er fysisk beliggende på Bispebjerg matriklen. Afdelingen har ca. 50 ansatte primært bestående af læger, men flere andre faggrupper er repræsenteret, bl.a. farmaceuter og sygeplejersker samt et varierende antal ph.d.-studerende.


Afdelingens kerneværdier er at sikre rationel farmakoterapi for patienten i begge sektorer, og afdelingens hovedopgave er rådgivning af sundhedspersonale og administratorer vedrørende klinisk farmakologiske problemstillinger, herunder deltagelse i regionalt- og nationalt råds- og komitearbejde på lægemiddelområdet. Desuden varetager afdelingen uddannelse af kommende speciallæger i klinisk farmakologi, en betydelig forskningsaktivitet og udvikling og efteruddannelse af mange faggrupper inden for rationel farmakoterapi.


Afdelingen har landsfunktion med rådgivning ved lægemiddelforgiftninger (Giftlinjen), og varetager indberetninger af bivirkninger samt afprøvning af lægemidler i forskningsenheden, Zelo Fase 1 enheden. Afdelingen varetager desuden medicinsanering hos patienter i Bispebjerg og Frederiksbergs Fællesmedicinske Ambulatorium (FMA) og bidrager med lægemiddelanalyser i en nyetableret lægemiddel-og specialanalytiske enhed i tæt samarbejde med Klinisk Biokemisk Afdeling (KBA). Afdelingen arbejder desuden med “Sikker medicinering af børn”, herunder lægemiddelrekommandationer til børn i begge sektorer, og indgår i regionens indsats med “Medicinsikkert hospital”.


Send din ansøgning, CV og kandidatbevis via nedenstående link. 


Ansøgningsfrist: tirsdag den 27. april 2021. Vi afholder samtaler i uge 19 og 20 2021.


Løn og ansættelsesforhold vil være i overensstemmelse med gældende overenskomst på området. Stillingen er tidsbegrænset (1½år med mulighed for forlængelse) med en arbejdstid på 37 timer/uge. 


Nærmere oplysninger kan rekvireres ved henvendelse til teamleder, farmaceut, ph.d. Charlotte Vermehren på 38635209. 


 


Posted

in

by

Tags:

Comments

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *