Misbrugsbehandler til De Særlige Pladser

Vil du arbejde med misbrugsbehandling til indlagte patienter med svære psykiatriske problemstillinger.


Er du uddannet misbrugskonsulent eller er du socialrådgiver, pædagog, sygeplejerske eller anden faglighed med relevant videreuddannelse og med erfaring i misbrugsbehandling, så læs mere her.


Om jobbet

På De Særlige Pladser skal du arbejde med stabilisering af misbrug hos sårbare patienter med alvorlig psykiatrisk sygdom og misbrug og udadreagerende adfærd, der er indlagt til rehabilitering i perioder på 6-12 måneder. Behandlingen sker med udgangspunkt i patientens ønsker og i samarbejde med patientens kommune.


Målet er, at patienternes generelle funktionsniveau øges og misbrug mindskes eller helt ophører, vi arbejder med harmreduction i de tilfælde, hvor patientens motivation omhandler et mere stabilt liv uden kriminalitet, men uden et ønske om helt at ophøre med alkohol eller stoffer.  


Vi arbejder i Region Hovedstadens Psykiatri med kognitiv terapi med stort fokus på recovery og low arousal.


Din rolle

Du skal med din viden om motivationsarbejde og misbrugsbehandling være med til at sikre


patienterne de bedste muligheder for at arbejde med deres misbrug. Misbrugsbehandlingen er under fortsat udvikling og vi er nysgerrige på dine erfaringer og ikke mindst ideer til, hvordan vi kan yde den bedst mulige misbrugsbehandling til denne gruppe patienter.


Derudover vil du stå for den fortsatte vidensudvikling i den øvrige personalegruppe, f.eks. i form af undervisning omkring misbrug samt den daglige sparring i personalegruppen.


Du bliver tilknyttet et psykiatrisk sengeafsnit, hvor der er indlagt 16 patienter, der primært har diagnoser indenfor skizofreni-spektret.


Du vil indgå i tværfaglige teams sammen med specialpsykolog, klinisk psykolog, almen læge, psykiater, sygeplejersker, social og sundhedsassistenter, ergoterapeuter, socialpædagoger, fysioterapeut, musikterapeut – og evt. være kontaktperson for enkelte patienter. Du vil spare monofagligt med misbrugsbehandler på vores naboafsnit, som vi samarbejder tæt med.


Vi tilbyder


  • En grundig introduktion til jobbet og psykiatrien generelt
  • Har du ikke arbejdet på et hospital før, får du oplæring i Sundhedsplatformen
  • Stor mulighed for at sætte dit præg på misbrugsbehandlingen og på den fortsatte udvikling af det tilbud, som vi giver patienterne på De Særlige Pladser
  • Løbende supervision
  • Årlige udviklingsdage. Da vi arbejder tværfagligt, vægter vi de årlige udviklingsdage med faglige oplæg og erfaringsudveksling. De Særlige Pladser har netop søsat vores eget uddannelsesprogram
  • Der er mulighed for særlige kurser, efteruddannelse mm.


Om afsnittet

De Særlige Pladser ligger i Frederikssund og består af tre åbne afsnit med i alt 47 senge.


På hvert afsnit er der ca. 30-35 medarbejdere. Afsnittene er organiseret med en tværgående ledelse bestående af afdelingssygeplejerskerne og en overlæge.


Har du lyst til at besøge os eller tale med os, inden du sender din ansøgning, er du velkommen til at kontakte afdelingssygeplejerske Sara Toor på rajvinder.sara.toor@regionh.dk, eller på 21 67 05 11.


Du kan også besøge vores hjemmeside, hvor du også kan se film her fra De Særlige Pladser.


Ansættelsesvilkår

Stillingen er på fuld tid i blandede dag- og aftenvagter med tiltrædelse snarest muligt. Du skal være opmærksom på, at vi er et døgnafsnit, hvor der er både dag-, aften- og weekendvagter. I vores planlægning af vagter tilstræber vi, at der både skal være plads til arbejdsliv og privatliv.  


Løn- og ansættelsesvilkår følger gældende overenskomst. Der vil være mulighed for at forhandle individuelle tillæg efter kvalifikationer.


Ansøgningsprocedure

Ansøgning, CV, uddannelsesbevis og evt. relevante bilag sendes via link.


Ansøgningsfristen er den 11. maj 2021.


Ansættelsessamtaler forventes afholdt i uge 20.


Læs og hør mere om Region Hovedstadens Psykiatri som arbejdsplads her: “Job i Psykiatrien”.


Posted

in

by

Tags:

Comments

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *