Opsøgende og udadvendte lægefaglige konsulenter søges til lægedækning og rekruttering i almen praksis

Har du et godt netværk, kan tænke ud-af-boksen og tør afprøve nye initiativer? Så er du måske en af vores nye lægefaglige konsulenter, der kan være med til at styrke rekruttering til almen praksis området.

Region Midtjylland søger 2 lægefaglige konsulenter, som kan iværksætte aktiviteter og formidle kontakter, der kan medvirke til fastholdelse af ældre læger på arbejdsmarkedet og fremme rekruttering til almen praksis.
Stillingerne er tidsbegrænset for perioden 1. december 2020 – 31. december 2021 med et årligt timetal på 168 timer, svarende til et ugentlig timetal på 4 timer i 44 uger for hver stilling.

Vi forestiller os, at du er praktiserende læge samt praksisejer, og derfor har erfaring med drift og opgaver i almen praksis. Arbejdet planlægges og prioriteres i tæt samarbejde med lægedækningsteamet, og det forventes at du indgår aktivt i såvel planlægning og koordinering som dokumentation og evaluering af initiativerne.

Baggrund for stillingen:
Der har i de seneste år været vanskeligheder med at rekruttere læger i nogle dele af Danmark, især til almen praksis der ligger langt fra universitetsbyerne. For at fremme rekruttering af læger i almen praksis i hele Region Midtjylland, planlægger og igangsætter regionen løbende nye rekrutteringsinitiativer.
Med puljemidler fra Sundheds-og Ældreministeriets “En læge tæt på dig” etablerer Region Midtjylland nu disse midlertidige stillinger, med det formål at forsøge at motivere og fastholde ældre praktiserende læger på arbejdsmarkedet samt at iværksætte rekrutteringsinitiativer og formidle kontakter, der kan fremme rekrutteringen.

Vi søger lægefaglige konsulenter, der i samarbejde med os vil kunne:

  • promovere og bistå almen praksis, der mangler læger
  • skabe kontakt til ældre læger der har udtrykt ønske om at stoppe, med henblik på fastholdelse
  • at være bindeled og matchmaker mellem praktiserende læger og yngre læger
  • at arrangere temadage og netværksture, hvor formålet er at introducere de yngre læger til praksis i forskellige områder, og skabe grobund for generationsskifte
  • at opbygge gode relationer til samarbejdspartnere, som gør det tværfaglige samarbejde lettere
  • at have et opdateret overblik over lægedækningen i region Midtjylland

Vi ser gerne, at du er en stærk kommunikator, er initiativrig og understøtter både planlagte og spontane aktiviteter. Opgaverne vil være meget alsidige og det er vigtigt at du kan have mange bolde i luften og trives med det. Det er forventningen, at du er fleksibel og kan deltage i møder og aktiviteter, også uden for almindelig arbejdstid.

Praktiske oplysninger:
Du tilknyttes Lægedækningsteamet, Strategisk Styring og Analyse, Region Midtjylland. Teamet består af 3 medarbejdere, som bla. håndterer ophør, salg og udbud af almen praksis i tæt samarbejde med PLO-Midtjylland, betjening af den politiske ledelse, udarbejdelse af sagsfremstillinger til politiske udvalg, rekruttering og udvikling på almen praksis området.
Dine mødeaktiviteter vil foregå på forskellige lokationer i Region Midtjylland og dine administrative opgaver løses på kontoret i Regionshuset, Skottenborg 26, 8800 Viborg eller på din hjemmeadresse. Der vil i projektperioden være koordinerings- og evalueringsmøder med fysisk tilstedeværelse på kontoret.

Stillingen honoreres efter gældende konsulenttakst, pt. 959,90 kr. pr time.
Hvis du vil vide mere om stillingen kan du kontakte:
Kontorchef Anne Birgitte Jæger anjaeg@rm.dk  eller praktiserende læge Henrik Nyholm henrik.nyholm@hotmail.com

Ansøgningsfristen er d. 25. oktober 2020.
Ansættelsessamtaler forventes afviklet tirsdag d. 17. november 2020.

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.

 


Posted

in

by

Tags:

Comments

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *