Overlæge/afdelingslæge til de rehabiliterende psykiatriske sengeafsnit i Frederikssund – De Særlige Pladser

Vi søger en speciallæge i psykiatri, der har lyst til at være med til at videreudvikle de åbne afsnit i Frederikssund. Tilbuddet åbnede i juni 2018 og der er 3 afsnit med i alt 47 særlige rehabiliteringssenge. Du får en enestående mulighed for kunne sætte dit præg på et nyt behandlingstilbud.


Udgangspunktet for behandlingstilbuddet De Særlige Pladser er rehabilitering, styrkelse af funktionsniveau, behandling af misbrug, optimering af den psykiatriske behandling og behandling af evt. komorbid somatisk sygdom hos sårbare patienter med komplekse psykiske lidelser.


Behandlingen og rehabiliteringen er baseret på en helhedsorienteret bio-psyko-social tilgang til patientens symptomer, ressourcer, mestringsstrategier og livsomstændigheder.


Målet er, at patienternes generelle funktionsniveau øges, lidelse og forpinthed som følge af psykiatriske symptomer nedbringes eller stabiliseres og udfordringer med kaotisk misbrug, udadreagerende adfærd og følgevirkninger heraf afhjælpes. Patienter­ne henvises af kommunerne og indlægges alle efter eget ønske. Behandlingen strækker sig over en periode på mellem 6-12 måneder.


Sengeafsnittene er en del af Psykiatrisk Center Nordsjælland, og Psykiatriloven og alle gældende retningslinjer for behandling på sygehusområdet gælder på sengeafsnittene. Tilbuddet er til patienter fra hele Region Hovedstaden.


En del af tilbuddet er et meget tættere samarbejde med kommunerne end under andre indlæggelser i psykiatrien. Et vigtigt formål er også at modvirke effekten af mange genindlæggelser og afbrudte behandlingstilbud og give mulighed for en længerevarende og koncentreret, tværfaglig behandlingsindsats.


Håbet er at man ved at tilbyde en længerevarende behandlingsrelation giver mulighed for at bedre patientens samarbejde om behandling af den psykiske lidelse, adfærdssymptomer og misbrug væsentligt, for at patienten herved får en betydelig mulighed for at komme på fode i sit liv igen.


Det kan også være relevant at foretage en revurdering af patientens symptomer og vanskeligheder på baggrund af en psykiatrisk og/eller psyko-social udredning.


Hvad indeholder jobbet?

Som overlæge eller afdelingslæge vil du være behandlingsansvarlig og skal derfor kunne sætte retningen for det daglige kliniske arbejde i samarbejde med afsnittenes afdelingssygeplejersker og i samarbejde med De Særlige Pladsers afsnitsledende overlæge, miljøpersonalet og hele det tværfaglige behandlerteam.


Du vil indgå i et lægefagligt behandlerteam med den afsnitsledende overlæge, to reservelæger på fuld tid og en speciallæge i almenmedicin 4 dage om ugen.


Der er 47 pladser, fordelt på 3 åbne afsnit, hvor der på hvert afsnit er 15-16 patienter. På det 3. afsnit, som er ved at åbne, er der 5 skærmede pladser.


Patientgruppen har komplekse sygdomsforløb gennem længere tid og har været i flere forskellige behandlingstilbud. Patienterne har diagnoser indenfor det skizofrene spektrum, affektive lidelser, svære personlighedsforstyrrelser, PTSD og autisme. Mange af patienterne er dobbeltdiagnose patienter.


Indlæggelsen er frivillig og patienterne skal have et ønske om at få stabiliseret deres psykiske sygdom, deres helbred i almindelighed og få kontrol over eventuelt misbrug.

Behandlingen vil tage udgangspunkt i recovery-forståelsen, kognitiv adfærdsterapi, motionsaktiviteter samt hverdagsrehabilitering.


Hvem er du?


 • Du er speciallæge i psykiatri (eller et nærtstående speciale) med interesse for det længerevarende, rehabiliterende behandlingsforløb
 • Du er tillidsvækkende og god til at samarbejde i et tværfagligt miljø
 • Du har lyst til at arbejde i et nyt og spændende projekt
 • Du interesserer dig for samarbejdet på tværs af sektorer
 • Du har interesse for udviklingsarbejde, f.eks. udvikling af nye behandlingstilgange eller forbedringsarbejde er en fordel


Hvad kan vi tilbyde?


 • En spændende mulighed for at arbejde på en ny måde med de mest komplekse psykiatriske behandlingsforløb.
 • Tæt samarbejde med afsnitsledende overlæge, specialpsykolog, speciallæge i almen medicin, psykologer, reservelæger og øvrige tværfaglige personalegruppe
 • Et godt arbejdsmiljø med plads til grin og humor
 • Et godt og bredt lægefagligt miljø på Psykiatrisk Center Nordsjælland med veletablerede mødefora, journalclub og undervisning, som kan tilgås ved fremmøde eller via skærm – og et overordnet fokus på godt kollegaskab og generel jobtrivsel.
 • Kurser og relevant efteruddannelse efter behov for at sikre din faglige videreudvikling, f.eks. kognitiv uddannelse
 • Fleksibel og forudsigelig vagttilrettelæggelse.
 • Mulighed for at drøfte arbejdstid.


Ansættelsesvilkår

Alle overlæger er solidarisk vagtbærende i et aktuelt 24-skiftet rul med forskellige vagttyper. Akutvagter (SIF-vagter), bagvagter uden tilstedeværelse, dog i weekender og helligdage med fremmøde, samt rådighedsvagter for de åbne afsnit i Helsingør på hverdage. Vagthyppigheden i alt er ca. 3 vagter per måned.


Løn- og ansættelsesvilkår sker i henhold til gældende overenskomst mellem Danske Regioner og Foreningen af Speciallæger.


Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte afsnitsledende overlæge Lisbeth Lund Pedersen på mobil 23749780 eller på mail lisbeth.lund.pedersen@regionh.dk.


Er du interesseret i stillingen?

Så send din ansøgning, CV og uddannelsesbevis senest den 16. maj 2021 via linket på siden.


Bedømmelse af ansøgere vil ske på baggrund af ansøgerens oplysninger om egne kompetencer inden for hver af de 7 kompetencer for speciallæger, hvorfor ansøgningen bedes udarbejdet i henhold til disse.


Vi holder løbende samtaler.


Forud for eventuel ansættelse vil der blive indhentet referencer fra udvalgte tidligere ansættelsesforhold efter nærmere aftale med den enkelte ansøger.


Vi glæder os til at høre fra dig.


Du kan læse mere om det nye behandlingstilbud her, hvor du også kan se videoer fra De Særlige Pladser. Se bl.a. film med afsnitsledende overlæge Lisbeth Lund Pedersen der fortæller om at være læge på De Særlige Pladser i Frederikssund her.


Læs og hør mere om Region Hovedstadens Psykiatri som arbejdsplads her: “Job i Psykiatrien”


Posted

in

by

Tags:

Comments

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *