Overlæge i intern medicin: gastroenterologi og hepatologi til Medicinsk Afdeling, Hospitalsenhed Midt

En fast stilling som overlæge i intern medicin ved Hospitalsenhed Midt, Medicinsk Afdeling,
Medicinsk Afsnit 1, Regionshospitalet Viborg er ledig til besættelse den 1. januar 2021 eller efter aftale. Stillingen er en fuldtidsstilling på 37 timer pr. uge.

Om stillingen
Overlægen skal sammen med afdelingens øvrige gastroenterologiske speciallæger varetage driften af de gastroenterologiske funktioner i henhold til funktionsbeskrivelsen, samt de funktioner som generelt følger af ansættelse som speciallæge ved Medicinsk Afdeling.

Kvalifikationer og kompetencer:
Stillingen ønskes besat med en speciallæge med bred interesse i intern medicin:
gastroenterologi og hepatologi. Endvidere kvalificeret i henhold til opfyldelse af
funktionsbeskrivelsen.
Afdelingen prioriterer undervisning og uddannelse højt. Det er derfor en fordel, hvis ansøger
har erfaring med vejledning af yngre læger i videreuddannelse og dokumenteret pædagogisk
erfaring.

Herudover ønsker vi en kollega med:

  • gode personlige egenskaber, herunder et godt humør
  • et betydeligt fagligt engagement
  • stor arbejdskapacitet
  • fleksibilitet og gode samarbejdsevner samt evne og lyst til tværfagligt teamarbejde
  • et ønske om fortsat uddannelse og udvikling til gavn for patienter

Vagtforhold
Ansøger forventes at deltage i tjeneste på akutafdelingen, aktuelt om aftenen fra kl. 15.00-
20.00 på hverdage og kl. 08.00-16.00 i weekenden hvor der desuden også er funktion i de
medicinske sengeafdelinger, delt mellem afdelingens speciallæger. Deltager desuden evt. i
intern medicinsk speciallægevagt på tjenestestedet med deltagelse af speciallæger fra
Medicinsk Afdeling og Hjertesygdomme.

Der kan rekvireres en stillings- og funktionsbeskrivelse her.

Om Medicinsk Afdeling
Medicinsk Afdeling er en intern medicinsk afdeling, der dels modtager uselekterede interne
medicinske patienter, dels varetager en række grenspecialiserede funktioner, herunder
gastroenterologi, geriatri, lungemedicin, nefrologi, endokrinologi, infektionsmedicin og
dermatologi.

Medicinsk Afdeling er placeret både i Viborg og i Skive. Der er 50 sengepladser i Viborg.
Medicinsk Afdeling er præget af stor aktivitet og fagligt engagement. Afdelingen er udpeget til at oppebære akutfunktion og varetager uddannelse af yngre læger på alle niveauer.

Der er stor ambulant aktivitet knyttet til afdelingen som overvejende ligger i Viborg, men
indenfor lungemedicin er placeret i Skive og indenfor endokrinologi med mindre aktivitet i
Skive.

Der var i 2019 4.727 indlæggelser og 44.419 ambulante besøg.

Medicinsk Afsnit 1 råder over et antal senge på et stort medicinsk sengeafsnit, samt en
tilknyttet klinik og endoskopiklinik fælles med Kirurgi. Den gastroenterologiske funktion
betjener et befolkningsunderlag på cirka 140.000 indbyggere med gastroenterologisk service på hovedfunktions- og regionsfunktionsniveau. Dette foregår i samarbejde med de
højtspecialiserede gastroenterologiske afdelinger i Aalborg og Aarhus.

Om Hospitalsenhed Midt
Hospitalsenhed Midt omfatter Regionshospitalet Viborg, Regionshospitalet Silkeborg,
Regionshospitalet Hammel Neurocenter og Regionshospitalet Skive og har ca. 4.200 ansatte samt et budget på ca. 2,3 mia. kr. årligt.

De fire regionshospitaler danner tilsammen en hospitalsenhed, der har en stærk faglig profil og er i kraft af specialernes kompleksitet og bredde en af de bredest specialiserede
hospitalsenheder i Jylland.

Se nærmere om Hospitalsenhed Midt på www.Hospitalsenhed midt.dk

Om løn- og ansættelsesvilkår
Løn- og ansættelsesvilkår er i henhold til gældende overenskomst på området.

Med henvisning til Lov om indhentelse af børneattest i forbindelse med ansættelse af personale m.v., vil der blive indhentet børneattest i forbindelse med eventuel ansættelse.

Ansættelsen sker ved Region Midtjylland med tjeneste indtil videre ved Hospitalsenhed Midt, Medicinsk Afdeling.

Yderligere oplysninger
Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til ledende overlæge Henning
Danielsen, tlf. 7844 7010.

Din ansøgning
Ansøgningen med dokumentation for uddannelse, specialeuddannelse, tidligere beskæftigelse m.v. samt udfyldt skema til bedømmelse af lægefaglige kompetencer for ansøger til stilling som speciallæge i Region Midtjylland, skal være os i hænde senest den 8. november 2020.

Ansættelsessamtaler forventes at finde sted tirsdag den 15. december 2020.

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.


Posted

in

by

Tags:

Comments

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *