Overlæge med interesse for ledelse og uddannelse søges til nyt intensivt afsnit

På psykiatrisk Center Glostrup skal vi åbne et nyt intensivt afsnit, og søger en afsnitsledende overlæge, som vil være med til at tegne den fremtidige profil for afsnittet sammen med den nye afdelingssygeplejerske.


Rammerne for dit kommende afsnit

Vores nye intensive afsnit får plads til 13 patienter, afsnittet vil være beliggende på Brøndbyøstervej, og vil modtage patienter visiteret fra akutmodtagelsen på Nordstjernevej. Der vil i løbet af det første år skulle rekrutteres personale til afsnittet og målet er i løbet af efteråret 2021 at åbne med 6 pladser.


Din rolle og ansvarsområder

Som overlæge bliver du sammen med afdelingssygeplejersken en del af afsnitsledelsen og får det overordnede ansvar for afsnittet.


Du vil sammen med afdelingssygeplejersken skulle forestå udviklings- og kvalitetsarbejde i afsnittet herunder afholdelse af tavle møder.


Som læge indgår du i forbedringsarbejdet på Psykiatrisk Center Glostrup samt den kliniske undervisning af medicinstuderende og øvrige faggrupper. Vi har fokus på struktureret klinisk observation samt vejlederopgaver, og overlægerne er en vigtig del af de opgaver.


Som en del af stillingen fungerer du som uddannelsesansvarlig overlæge. Som uddannelsesansvarlig overlæge vil du skulle arbejde tæt sammen med vores anden uddannelsesansvarlige overlæge som er placeret på Nordstjernevej. Du vil sammen med den anden UAO have ansvaret for den lægelige videreuddannelse på Psykiatrisk Center Glostrup, herunder uddannelsesprogrammer undervisning og introduktion.


Om Psykiatrisk Center Glostrup

Psykiatrisk Center Glostrup er en del af Region Hovedstadens Psykiatri og Københavns Universitetshospital. Centret har 170 sengepladser og ca. 700 ansatte. Optageområdet dækker 9 kommuner med et samlet befolkningstal på ca. 325.000 borgere med forventning om yderligere befolkningstilvækst.


Psykiatrisk Center Glostrup varetager en bred vifte af psykiatriske opgaver og har døgnpladser på to matrikler, henholdsvis på Nordstjernevej i umiddelbar tilknytning til Glostrup Hospital, og på Brøndbyøstervej. Derudover har vi 3 matrikler med ambulante funktioner.


Psykiatrisk Center Glostrup er et center, der arbejder med forbedringskultur. Det er vigtigt for os, at vores patienter og pårørende oplever en respektfuld og professionel tilgang og en stor grad af involvering i eget behandlingsforløb. Vi vægter ligeledes samarbejde med de øvrige centre i Region Hovedstadens Psykiatri, med de somatiske hospitaler, kommuner, almen praksis og øvrige samarbejdspartnere højt. Kun på den måde kan vi arbejde på at sikre et mere sammenhængende forløb for patienten. Centret har en stor, internationalt anerkendt forskningsenhed og en stærk faglig profil, der tager udgangspunkt i vores fire professorers forskningsområder, der er skizofreni, psykopatologi, psykofarmakologi og affektive tilstande. Vi har fokus på undervisning med klinikker, psykopatologiske workshops, masterclasses m.m.


Ansøgning

Ved ansøgning om ansættelse vil bedømmelse af din ansøgning ske på baggrund af dine oplysninger om egne kompetencer inden for de 7 kompetenceområder, jf. vejledning for faglig bedømmelse af ansøgere til overlægestillinger i Region Hovedstaden. Du bedes udarbejde ansøgningen i henhold til disse. 


Ansøgningen bedes bilagt CV samt dokumentation for formelle og faglige kompetencer. 


Løn- og ansættelsesforhold

Stillingen er på 37 timer ugentligt og aflønnes i henhold til gældende overenskomst. Der er vagtforpligtigelse. Ansøgningsfrist er 18.04.2021. Der vil løbende blive holdt ansættelsessamtaler.


Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til: 


Klinikchef Nicolai Renstrøm, mail: nicolai.stig.renstroem@regionh.dk eller telefon: 2012 9251


Posted

in

by

Tags:

Comments

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *