Oversygeplejerske ved Akutafdelingen, Aarhus Universitetshospital

Danmarks største akutafdeling søger en oversygeplejerske, som brænder for at skabe høj faglig kvalitet i forløbene for alle akutte patienter, og har patient- og personalesikkerhed som et grundlæggende afsæt for sin ledelse.

Vil du være med til at præge og udvikle et nyt spændende speciale inden for akutmedicin, hvor personalet hver dag tager fagligt livtag med det svære, for at give patienterne det bedste? Hvor den største viden giver den bedste behandling, og hvor patientens behov kommer først, der skabes i samarbejde med alle afdelinger på AUH.
Har du lyst til at stå i spidsen for et dygtigt, ambitiøst og engageret personale i en afdeling sammen med den ledende overlæge?

Så søg endelig stillingen som oversygeplejerske i Akutafdelingen!

Akutafdelingen på Aarhus Universitetshospital (AUH) søger en erfaren, strategisk, kommunikerende og samarbejdsstærk oversygeplejerske. Sammen med den ledende overlæge, medarbejdere og kolleger i alle afdelinger skal oversygeplejersken kontinuerligt være med til at justere og udvikle hospitalets akutkoncept. Målet er den bedste behandling med den største viden i det rette organisatoriske setup, der bedst muligt understøtter effektive akutte patientforløb.

Hvem er vi?
Akutafdelingen er en universitetsafdeling med kliniske funktioner samt undervisnings- og forskningsforpligtigelser tilknyttet Aarhus Universitet.

Afdelingen har et lokalt optageområde på ca. 350.000 indbyggere og modtager årligt ca. 60.000 akutte patienter, hvortil kommer patienter, der ses af lægevagten. Akutafdelingen modtager samtidig patienter fra hele Region Midtjylland og fra andre regioner.

Akutafdelingen består af seks afsnit:

  1. Traumecenter der modtager, udreder og behandler akut kritisk syge patienter på et højt specialiseret niveau og er traumecenter for hele Region Midtjylland.
  2. Skadestue der modtager og behandler akut opståede skader og tillige rummer lægevagtens call center og konsultation.
  3. Akut Voksenafsnit med 40 senge, der modtager uafklarede medicinske, ortopædkirurgiske og kirurgiske voksne patienter til indlæggelse i op til 48 timer.
  4. Akut Børneafsnit med 10 senge, der modtager uafklarede medicinske, ortopædkirurgiske og kirurgiske børn.
  5. Akut Psykiatri med 5 senge, der modtager akutte patienter med udvalgt psykiatrisk sygdom.
  6. Center for Voldtægtsofre der varetager akut modtagelse og opfølgende psykologbehandling af ofre for seksuelle overgreb.

Hospitalsvisitationen er tilknyttet Akutafdelingen og visiterer langt de fleste akutte patienter til Aarhus Universitetshospital. Der modtages opkald fra praktiserende læger, vagtlæger og ambulancer, og der visiteres akutte patienter til direkte modtagelse i specialafsnit på Aarhus Universitetshospital.

Der er ca. 325 ansatte fordelt på faggrupperne: læger, sygeplejersker, sekretærer, socialrådgiver, psykologer og AC-fuldmægtige.

Hvad tilbyder vi i stillingen?
Vi tilbyder en strategisk lederstilling i hjertet af Aarhus Universitetshospital, der gennem modtagelse og initial udredning giver naturligt mange samarbejdspartnere og snitflader såvel internt på hospitaler som regionalt og nationalt. Sammen med den ledende overlæge og alle funktionslederne kommer du til at lede en gruppe medarbejdere med en stærk, faglig identitet, høje ambitioner og stort engagement.

Akutafdelingen er en ung afdeling, så opgaven med fortsat at forme og udvikle afdelingen både inden for det organisatoriske, kompetencemæssige og arbejdsmiljøområdet giver mulighed for at præge afdelingen. De mange specialområder i Akutafdelingen stiller krav om konstant medarbejderinvolvering og en fælles kulturopbygning med alle samarbejdspartnere, der skal skabe sammenhængskraft mellem de forskellige specialer til gavn for patienterne.

Dialog, dygtighed, dristighed og respektfuldt samarbejde er byggestenene til at skabe de bedste forløb for den akutte patient. I Akutafdelingen vil du have mulighed at afprøve nye forbedrings- og forandringstiltag.

Vi tilbyder en lederstilling, hvor du kommer til at indgå i et tæt, fælles sparringsfællesskab
med andre ledere på samme niveau, ligesom du vil indgå i et struktureret on-boarding forløb med den ledende overlæge, supervision og coaching i lederrollen samt videreuddannelsesmuligheder.

Forventninger til dig som ansøger
Du er uddannet sygeplejerske og har en lederuddannelse på akademisk niveau.
Vi søger en oversygeplejerske, der har ledelseserfaring fra et lignende ledelsesniveau, gerne med erfaring inden for akutområdet og du skal kunne fremvise resultater med din ledelse. Du skal kunne skabe dig selv og dine ledere overblik i en uregerlig hverdag gennem systematik og data, og du skal have en analytisk og involverende ledelsestilgang.

Vi forventer, at din ledelsesstil er relationel funderet, lydhør og dialogorienteret, og at du har et positivt livssyn med en stor portion humor. For dig er det naturligt at skabe resultater gennem samarbejde på tværs af faggrupper, og du er faglig stærk, hvilket kommer til udtryk i visioner for den akutte sygepleje i et tæt tværfagligt samarbejde.

Du er dygtig til at kommunikere og motivere beslutninger på alle ledelsesniveauer. Du kan lede gennem andre og delegere opgaver, som skaber motivation og efterspurgte resultater både internt i afdelingen, til samarbejdspartnere og til hospitalsledelsen.

Du brænder for det akutte område, og vi forventer, at du sammen med den ledende overlæge kan placere Akutafdelingen på det nationale og internationale landkort som den mest veldrevne akutafdeling – både i forhold til samarbejde, patientbehandling, forskning og uddannelse.

Løn- og ansættelsesforhold
Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst. Ansættelsen er betinget af en tilfredsstillende børneattest og en tilfredsstillende autorisation.

Ønsker du yderligere oplysninger om stillingen kontakt venligst:

  • Sygeplejefaglig direktør Inge Pia Christensen på 3092 2404 eller på inechi@rm.dk
  • Lægefaglig direktør Jørgen Schøler Kristensen på 2016 3201 eller på joerkris@rm.dk
  • Ledende overlæge Ole Mølgaard på 2149 5518 eller på olemoe@rm.dk.

Du kan læse job- og personprofilen for denne oversygeplejerskestilling i vedhæftede fil.
På vores hjemmeside kan du læse om AUH’s organisationsopbygning, hospitalets
grundfortælling mm.

Du skal stile ansøgning, CV og andre relevante bilag elektronisk til AUH’s hospitalsledelse via linket i annoncen.

Ansættelsesproces
Ansøgningsfrist er den 6. november.
Første ansættelsessamtale er den 17. november.
Anden ansættelsessamtale er den 24. november.
Mellem første og anden ansættelsessamtale vil der blive gennemført personlighedstest.

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.


Posted

in

by

Tags:

Comments

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *