Ph.d.-stipendium indenfor kirurgisk behandling af benign prostatahyperplasi: et internationalt randomiseret klinisk studie

En 3-årig stilling som ph.d.-stipendiat ved Afdeling for Urinvejskirurgi, Center for Kræft og Organsygdomme, Rigshospitalet, er ledig til besættelse 01.09.2021 eller snarest derefter.


Projektet er et internationalt randomiseret studie, hvor to kirurgiske behandlingsmetoder af benign prostatahyperplasi sammenlignes. Ph.d.-projektet er fuldt finansieret med fondsmidler fra Alfred Benzon Fonden. Projektet er forankret på Herlev og Gentofte Hospital samt Rigshospitalet i et tværregionalt samarbejde.


Urologisk Forskningsenhed


Urologisk Forskningsenhed er en multidisciplinær forskningsenhed, som udfører klinisk, translationel og epidemiologisk forskning indenfor urologi. Forskningsenheden deltager i en række internationale multicenterstudier, særligt indenfor udvikling og afprøvning af nye behandlinger til patienter med prostatacancer. Forskningsenheden varetager desuden undervisning og vejledning af studerende på alle akademiske niveauer.


Der er en vekslende stab af medarbejdere tilknyttet forskningsenheden, herunder forskningsaktive læger, postdocs, ph.d. – og medicinstuderende foruden 3 professorer, 2 projektsygeplejersker og 2 administrative forskningsmedarbejdere.  Urologisk Forskningsenhed er ledet af Professor, overlæge Andreas Røder i samarbejde med klinikchef, overlæge Malene Rohrsted.


Projektbeskrivelse


Det skønnes, at 60% af mænd over 60 år har lette til moderate vandladningsgener, og næsten hver fjerde mand over 60 år har vandladningsgener i en sådan grad, at det påvirker deres livskvalitet. Symptomerne skyldes ofte benign prostatahyperplasi (godartet forstørret prostata).


Benign prostatahyperplasi kan behandles både medicinsk og kirurgisk, bl.a. ved en kikkertoperation gennem urinrøret, TransUrethral Resektion af Prostata (TURP). Der kan imidlertid være en række komplikationer relateret til TURP, herunder risiko for påvirkning af den seksuelle evne, blødning og inkontinens. Der er derfor fortsat et stort behov for forskning og udvikling af nye og mindre invasive kirurgiske behandlingsmetoder.


Prostataarterieembolisering (PAE) er en ny og mindre invasiv kirurgisk behandling, hvor urologer i samarbejde med interventionsradiologer blokerer blodforsyningen til prostata med små partikler (emboliseringsmateriale). Prostatas væv henfalder herefter, og kirtlen skrumper.


TransUrethral Microwave Therapy (TUMT) er et andet behandlingsalternativ, hvor de dele af prostata, der afklemmer urinrøret varmebehandles med mikrobølger, som ødelægger vævet.


Formålet med dette ph.d.-projekt er i et større internationalt randomiseret studie at sammenligne PAE og TUMT som behandling til mænd med benign prostatahyperplasi med vandladningssymptomer. Forsøget skal inkludere i alt 500 patienter i Danmark og Sverige, og det skal vise, hvilken behandling, der giver den største reduktion af vandladningsgener. Studiets resultater forventes at få afgørende betydning for fremtidig selektion af patienter til den rette behandling.


PAE og TUMT udføres allerede i Sverige, og i Danmark udføres PAE på Rigshospitalet, mens både Herlev og Gentofte Hospital og Region Syd har erfaring med TUMT. Herlev og Gentofte Hospital er overordnet ansvarlig for Region Hovedstadens behandling af patienter med benign prostatahyperplasi.


Vejledere


Hovedvejleder:


Professor, overlæge, ph.d. Andreas Røder, Afdeling for Urinvejskirurgi, Rigshospitalet.


Primær co-supervisor:


Ekstern lektor, læge, ph.d. Mikkel Fode, Afdeling for Urinvejssygdomme, Herlev og Gentofte Hospital.


Øvrige medvejledere: TBA


Der er etableret en international styregruppe med repræsentanter fra Herlev og Gentofte Hospital, Helsingborg Sygehus, Odense Universitetshospital og Rigshospitalet, samt en producent af det apparatur, der anvendes til TUMT-behandling.


Jobbeskrivelse


Projektet afvikles som et selvstændigt 3-årigt forskningsprojekt i tæt samarbejde med vejledere og styregruppens medlemmer. Projektets arbejdsopgaver vil bl.a. inkludere:


  • Færdiggørelse af forsøgsprotokollen i samarbejde med vejledere og styregruppe.
  • Indsende anmeldelser til relevante institutioner, herunder Videnskabsetisk Komité.
  • Ansvarlig for implementering og formidling af projektet til de deltagende aktører.
  • Projektkoordinering med det daglige ansvar for planlægning og udførelse af forskningsprojektets opgaver, herunder randomisering af patienter, dataindsamling og databehandling.
  • Deltagelse i projektpatienternes kliniske behandlinger.
  • Udarbejdelse af ph.d.-afhandling, inkl. publicering i internationale tidsskrifter.


Ph.d.-afhandlingen skal være artikelbaseret, og ansøger skal opfylde de obligatoriske krav til kursusdeltagelse svarende til ca. 30 ECTS-point, undervisning og gerne et ophold i et andet – evt. internationalt – forskningsmiljø under stipendiet.


Der vil under ph.d.-forløbet være mulighed for deltagelse i nationale og internationale kongresser med henblik på vidensdeling og etablering af forskningsnetværk.


Kvalifikationer


Ansøger skal have en kandidatgrad i medicin og have stor interesse for klinisk forskning og det urologiske speciale. Ansøger kan have været ansat i en introduktionsstilling, men behøver ikke have gennemført klinisk basisuddannelse.


Det er vigtigt, at ansøger trives med en hverdag, der både indeholder patientnær klinisk forskning, koordinering af forskningsprojektet og videnskabelig bearbejdning af genereret data. Det er en fordel, hvis ansøger har erfaring med klinisk forskning, herunder særligt kvantitativ metode.


Vi prioriterer vidensdeling og samarbejde meget højt, og det forventes, at ansøger deltager og bidrager til enhedens videnskabelige udvikling. Ansøger skal være initiativrig, løsningsorienteret og struktureret og beherske engelsk på akademisk niveau, både skriftligt og mundtligt.


Ansættelsesvilkår

Stillingen som ph.d.-studerende er fuldtid og tidsbegrænset til 3 år. Stillingen er til besættelse pr. 01.09.2021 eller snarest derefter. Det er en forudsætning, at kandidaten indskrives som ph.d.- studerende ved Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet.


Løn, pension og ansættelsesvilkår følger overenskomst mellem Regionernes Løn- og Takstnævn og Yngre Lægers overenskomst med Regionerne.


Ansøgning

Ansøgningen indsendes elektronisk ved at klikke på linket ”Søg job”.


Til ansøgningen vedlægges følgende dokumenter:


En motiveret ansøgning på dansk på ca. 1 A4-side (cover letter).


CV, inkl. uddannelsesbaggrund, erfaring, sprogfærdigheder og andre relevante kvalifikationer. Eksamensbevis (hvis uddannelsen ikke er afsluttet på ansøgningstidspunktet vedlægges et opdateret udtræk af karakterer).


Evt. publikationsliste (alle typer af publikationer medtages).


Ansøgningsprocedure


Ansættelsesudvalget består af:


Professor, overlæge, ph.d. Andreas Røder, Afdeling for Urinvejskirurgi, Rigshospitalet.


Ekstern Lektor, læge, ph.d. Mikkel Fode, Afdeling for Urinvejssygdomme, Herlev og Gentofte Hospital.


Forskningsadministrator, Emilie Nor Nielsen, Afdeling for Urinvejskirurgi, Rigshospitalet.


 


Ansøgningsfristen er 01.08.2021.


Ansøgninger, der afleveres efter dette tidspunkt, vil ikke blive taget i betragtning.


Samtaler forventes afholdt i uge 33.


 


Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til Professor, overlæge Andreas Røder på e-mail: martin.andreas.roeder@regionh.dk eller telefon: 3545 8789.


Generel information om ph.d.- uddannelsen ved Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet på Københavns Universitet findes her: https://healthsciences.ku.dk/phd/guidelines/


Posted

in

by

Tags:

Comments

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *