Post.doc. eller evt ph.d.-studie til cand.scient./cand.polyt. indenfor molekylærbiologi, NGS og bioinformatik ved det Diagnostiske Immunologiske fagområde, Vævstypelaboratoriet, Klinisk Immunologisk afdeling, Rigshospitalet

Det Diagnostisk Immunologiske fagområde ved Klinisk Immunologisk Afdeling, Diagnostisk Center, Rigshospitalet, søger naturvidenskabelig uddannet akademiker eller ingeniør til ansættelse pr. 01.05.2021 eller snarest derefter til Post.doc. eller evt. Ph.d.-studie hvis tilsvarende erfaring haves.


Det nyopstartede projekt med titlen:


“The next level of disease monitoring in childhood leukemia: improving minimal residual disease (MRD) detection and managing intraleukemic heterogeneity” har aktuelt lønmidler til 2 år (1 år er bevilliget fra BørneCancerFonden og 1 år fra afdelingens forskningsmidler). Der er mulighed for at søge om forlængelse ved bl.a. BørneCancerFonden.


Vi søger en medarbejder med solid molekylærbiologisk, NGS og bioinformatisk eksperimentel erfaring, samt interesse for at udvikle og implementere Next Generation Sequencing (NGS)-platform til leukæmi diagnostik samt monitorering af ”minimal restsygdom” (MRD) i relation til et studie med fokus på leukæmi/cancer heterogenitet.


Om fagområdet, Diagnostiske Immunologi:


 • Området er nationalt center for behandlingsmonitorering af MRD af alle børn og yngre voksne med akut leukæmi (ALL) og børn med AML, en funktion der varetages i tæt samarbejde med andre, godkendte MRD-laboratorier i et nordisk/europæisk samarbejde
 • Desuden varetages diagnostik og monitoreringen af børn og voksne med immundefekt/immunologisk dysfunktion og diagnostik af autoimmune sygdomme
 • Områdets forskning fokuserer på immunologisk dysfunktion og immunrekonstituering efter leukæmibehandling samt monitorering af leukæmisk restsygdom, herunder intra-tumoral heterogenitet.


Projektet


Leukæmi diagnostik og MRD-monitorering foregår i dag ved avanceret flerfarvet flowcytometri, ved klonalitetsanalyse af immunoglobulin (IgH) og T-celle receptor (TCR) genrearrangementer, samt efterfølgende Real Time Quantitative (RQ)-PCR-baseret analyse.


Forskningsprojektet formål er at forbedre detektionen af MRD under behandlingen af børn med akut leukæmi. Vi vil undersøge om NGS er en mere sensitiv metode til prædiktion af det enkelte barns sygdomsforløb og langtidsoverlevelse end eksisterende MRD-metoder (flowcytometri og PCR-teknik). Projektet vil afdække om NGS kan følge heterogene leukæmi subpopulationer set på diagnosetidspunktet under behandlingen og om NGS muliggør detektion af leukæmi der undergår genetisk betinget eller behandlingsrelaterede markørændringer.


Projektet planlægges og løses i tæt samarbejder med områdets lægefaglige ledelse, samt et team af speciallæger, akademikere og bioanalytikere, herunder områdets to senior forskere og speciallæge med bioinformatisk kompetence. Leukæmi og MRD-laboratoriet har nært samarbejde med bla ”EuroMRD”, samt andre laboratorier indenfor de nordiske lande (NOPHO-samarbejdet), og det Europæiske konsortium ”ALLTogether”, som man kan samarbejde med i relation til udvikling og standardisering af NGS MRD-metode. Der er således mulighed for udlandsophold som led i forskningsprojektet.


Vægtede kvalifikationer


 • Solidt og bredt kendskab til molekylærbiologi, NGS og bioinformatik
 • Laboratorieerfaring med NGS og bioinformatisk dataanalyse
 • Erfaring med relevant analyseudvikling gerne MiSeq Illumina NGS-platformen
 • Evne til at kunne arbejde struktureret, målrettet og selvstændigt i laboratoriet på et fagligt højt niveau
 • Holdspiller med gode samarbejdsevner
 • Interesse for nyeste faglige viden
 • Dokumenteret relevant forskningserfaring
 • Uddannelsesbaggrund: naturvidenskabelig uddannet akademiker (f.eks. cand.scient. i molekylærbiologi / bioinformatik) eller civilingeniør (med relevant retning), med ph.d. eller 2-3 års erfaring fra relateret fagområde


Løn- og ansættelsesforhold i henhold til overenskomst for akademikere ansat i Regioner mv. indgået mellem AC og Regionernes lønnings- og takstnævn.


Ansøgningen, CV med publikationsliste, eksamensbevis samt evt. andre relevante papirer sendes via linket i opslaget senest mandag d. 19.04.2021 kl. 12.00.


Spørgsmål til stillingen og projektet kan fås ved henvendelse til områdeansvarlig overlæge. ph.d. Hanne Marquart (tlf: 3545 6767), Vævstypelaboratoriet, afsnit 7631, Rigshospitalet.


Posted

in

by

Tags:

Comments

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *