Postdoc til arbejdsmedicinsk forskningsprojekt ved Arbejds- og Miljømedicinsk Afdeling, Bispebjerg Hospital

En tidsbegrænset stilling som postdoc og daglig projektleder er ledig til besættelse fra 1.6.2021 eller snarest derefter til og med udgangen af 2022. Løn og arbejdsvilkår efter overenskomst.


Opgaven: Du skal sammen med en postdoc-kollega ved Arbejdsmedicinsk Klinik i Århus stå for gennemførelsen af et fondsfinansieret arbejdsmiljøprojekt. Du får støtte af en senior forsker og en statistiker og indgår i en internationalt sammensat projektgruppe. Hovedopgaven består i dataanalyser og international publikation i tidsskrifter.


Projektet: Et nationalt registerbaseret projekt vedrørende arbejdsrelateret risiko for iskæmisk hjertesygdom blandt 1,2 million ansatte i Danmark over en 40 årig opfølgningsperiode. Hovedfokus er på betydningen af forskellige typer partikulær luftforurening, men udsættelse for støj og psykiske stressorer samt udendørs luftforurening indgår også. Eksponeringsvurdering – herunder vurdering af livsstilsfaktorer – er baseret på jobeksponeringsmatricer.


Afdelingen: Har en arbejdsmedicinsk klinisk ambulatoriefunktion med ledende overlæge, speciallæger og uddannelseslæger samt sekretariat. Afdelingen har desuden en forskningsenhed med en lærestolsprofessor, en statistiker og for tiden fire seniore forskere og fem ph.d.-studerende.


Afdelingen varetager patientudredning og rådgivning om sammenhænge mellem arbejds- og miljømæssige forhold og helbred og bidrager til den nationale giftrådgivning, Giftlinjen. I forskningsenheden foretages arbejds- og miljømedicinsk forskning på højt internationalt niveau inden for en bred vifte af emneområder.


Ansøgning mærket DOC*X DUST fremsendes med frist 19.4.2020 kl. 12.00. Projektbeskrivelse og yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til Jens Peter Bonde (jens.peter.ellekilde.bonde@regionh.dk, mobil 3043 8617). Online-samtaler med et mindre ansættelsesudvalg forventes gennemført fredag 23.4. Alle ansøgere vil få tilbagemelding om antal ansøgere samt hvilken kandidat (baggrund, kvalifikationer), der er tilbudt stillingen


Posted

in

by

Tags:

Comments

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *