Praktikant til Økonomi & Plan, Administrationen, Hospitalsenhed Midt

Vil du prøve kræfter med økonomistyring, analyse- og planlægningsopgaver? Kan du arbejde selvstændigt med mange bolde i luften? Er du initiativrig og nysgerrig på at lære, hvordan man arbejder i sundhedsvæsenet? Så er det måske dig, vi søger til Økonomi & Plan.

En stilling som praktikant ved Økonomi & Planlægning, i Administrationen, Hospitalsenhed Midt på Regionshospitalet Viborg er ledig til besættelse med forventet tiltrædelse pr. 1. februar 2021. Stillingen er på 30-37 timer pr. uge. De præcise datoer for start og slut af forløbet er fleksible, men vi forventer ca. fire måneders praktikforløb.

Om stillingen
Du vil under din praktik stifte bekendtskab med Økonomi & Plan områdets forskelligartede funktioner samt få et gennemgribende indblik i, hvad det vil sige at arbejde i en politisk styret organisation som fuldmægtig/konsulent. Du vil blive fagligt udfordret i din opgaveløsning, og få et indgående kendskab til administration og offentlig forvaltning i sundhedsvæsenet. Du vil typisk få ansvaret for en større opgave, som du selvstændigt skal sørge for bliver løst i løbet af praktikperioden.

Som en del af Administrationen skal du servicere og rådgive hospitalsenhedens kliniske afdelinger/centre samt bistå hospitalsledelsen i deres arbejde. Administrationen består af HR, Kvalitet, Forskning, Kommunikation og Ledelsessekretariatet, Sundheds-IT samt Økonomi og Plan. Der er 110 medarbejdere ansat i Administrationen.

Vi forventer, at du:
●    Er kandidatstuderende på en samfundsvidenskabelig eller sundhedsvidenskabelig, uddannelse fx økonomi, statskundskab, offentlig administration, folkesundhedsvidenskab, uddannelsesvidenskab eller fx studerende på administrationsbacheloruddannelsen
●    Har evnen til at indgå i relationer og arbejdssammenhænge med alle niveauer i en organisation
●    Er i stand til at arbejde selvstændigt og struktureret og kan prioritere imellem dine opgaver
●    Har mod på nye udfordringer
●    Evner hurtigt at sætte dig ind i nye områder fx retningslinjer, strategier m.m.
●    Har gode mundtlige og skriftlige kundskaber
●    Har erfaring med behandling af data i Excel
●    Er i stand til at arbejde selvstændigt, trives med mange opgaver og en uforudsigelig arbejdsdag med hyppige deadlines

Som praktikant vil du få tilknyttet en praktikvejleder, der løbende vil vejlede dig og give dig feedback. Vi lægger vægt på, at du får et godt og udbytterigt forløb hos os.

Praktikant til Økonomi & Plan
I Økonomi & Plan er vi 21 medarbejdere, der har en spændende hverdag med arbejdsopgaver indenfor økonomistyring og planlægningsmæssige opgaver for hospitalsenheden.

Dine opgaver vil som udgangspunkt være en eller flere analyser omkring budget, forbrug herunder lønforbrug/-analyser og aktivitet.

Dine øvrige opgaver vil være forskelligartede og kan fx være:
●    Deltage i analyse-opgaver i forbindelse med budget og økonomiopfølgning

●    Sagsbehandlingsopgaver til behandling hos Hospitalsledelsen om emner indenfor Økonomi & Planlægning
●    Sekretariatsbetjening af forskellige mødefora. Du kommer blandt andet til at udarbejde dagsordenspunkter, bidrage til præsentationer, mødeplanlægning, mødeindkaldelser samt referentfunktion m.m.

●    Medvirke i den månedlige økonomiopfølgning
●    Medvirke til at løse ad hoc opgaver

For yderligere information kontakt
Specialkonsulent Claus Møller Laustsen på tlf. 78 44 14 08.

Om Hospitalsenhed Midt
Hospitalsenhed Midt omfatter Regionshospitalet Viborg, Regionshospitalet Silkeborg, Regionshospitalet Hammel Neurocenter og Regionshospitalet Skive, og har ca. 4.200 ansatte samt et budget på ca. 2,3 mia. kr. årligt.

De fire regionshospitaler danner tilsammen en hospitalsenhed, der har en stærk faglig profil og er – i kraft af specialernes kompleksitet og bredde – en af de bredest specialiserede hospitalsenheder i Jylland.

For yderligere information om Hospitalsenhed Midt www.hospitalsenhedmidt.dk

Løn- og ansættelsesvilkår
Stillingen som praktikant er ulønnet, men der vil være mulighed for at få dækket eventuelle udgifter til transport svarende til prisen på den billigste offentlige transportform. Som udgangspunkt varer praktikforløbet et semester. Læs mere her

Formalia
Du har mulighed for at søge merit for praktikforløbet og således optjene ECTS-point ved at være i praktik hos os. Du skal dog selv undersøge hos din uddannelsesinstitution, om praktikken vil være meritgivende. Vi vil i fællesskab udarbejde en praktikaftale med uddannelsesinstitutionen.

Praktikstedet er ved Region Midtjylland med tjeneste ved Hospitalsenhed Midt, i
Administrationen, Regionshospitalet Viborg.

Din ansøgning
Din ansøgning, vedlagt CV og eksamensudskrift skal være os i hænde senest søndag den 18. oktober 2020.

Ansættelsessamtaler forventes at finde sted i uge 44.

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.


Posted

in

by

Tags:

Comments

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *