Praktikanter søges til forskergruppen Borger, Patient og Sundhedsprofessionelle, DEFACTUM, Region Midtjylland

Har du lyst til at afprøve og udvikle dine metodiske redskaber og opleve, hvad det vil sige at løse opgaver som medarbejder i et tværfagligt forskningsteam?

Vi er et forskningsteam på ca. 6 medarbejdere, som arbejder med forskningsprojekter om patienters, borgeres og sundhedsprofessionelles perspektiver på og brug af sundhedsvæsenet. Vores team består af forskere med forskellige videnskabelige baggrunde, herunder antropologi, sociologi, psykologi og folkesundhedsvidenskab.
 

Vi søger

Til forårssemesteret 2021 søger vi to engagerede og selvstændige praktikanter med en sundheds- eller samfundsvidenskabelig baggrund. Som praktikant kommer du til at indgå i igangværende projekter, der forløber henover foråret 2021:

  • Et forskningsprojekt, som undersøger brugen af borgeres selv-rapporterede oplysninger i kommunale sundhedsfremmende og forebyggende indsatser.

  • Et forskningsprojekt, som undersøger social ulighed i sundhed blandt hjertesyge og deres pårørende.

Du skal have interesse for sundhedsvæsenet, have gode metodemæssige kompetencer (primært kvalitative) og kunne arbejde selvstændigt og struktureret. Dine arbejdsopgaver vil være systematisk litteratursøgning, kvalitetsvurdering af litteratur, medvirken til tilrettelæggelse af interviews og observationer, transskribering, analyse og kodning af data. Hertil kommer ad hoc-opgaver, som giver indblik i afdelingens arbejde, samt deltagelse i faste møder i afdelingen.
 

Vi tilbyder

Hos DEFACTUM tilbyder vi et praktikforløb under ordende forhold og i et uformelt arbejdsmiljø med højt til loftet. Du vil få tilknyttet en fast praktikvejleder, der giver dig sparring og feedback gennem hele din praktiktid.

Både praktikperioden og det ugentlige timeantal kan tilrettelægges individuelt, så det passer til din studieordning, og vi er fleksible i forhold til sideløbende studier og fritidsjobs.

Vi lægger vægt på samspillet mellem praktikken og dit studie, og flere af vores tidligere praktikanter har efterfølgende fortsat samarbejdet med os, fx som studentermedhjælpere eller i forbindelse med specialeskrivning.

Praktikforløbet er ulønnet, men vi dækker dine udgifter til et pendlerkort, hvis du bor uden for Aarhus Kommune.  

 

Sådan søger du

  • Vedhæft ansøgning, CV og eksamensudskrift.

  • Angiv gerne i din ansøgning, hvilke forhold der gør sig gældende for din praktik, fx ECTS-point, timeantal og praktikperiode jævnfør din studieordning.

Vi indkalder løbende til samtaler og forbeholder os retten til at tage praktikopslaget ned, når vi har fundet den rette kandidat.

Se også vores andre praktikstillinger på http://www.defactum.dk/aktuelt/nye-job/
 

Om DEFACTUM

DEFACTUM er en forsknings- og konsulentenhed, der arbejder med forskning og udvikling på social-, sundheds- og arbejdsmarkedsområdet.  Vi arbejder for at forbedre den offentlige velfærdssektors ydelser og samspil ved at udvikle ny, anvendelsesorienteret viden og individuelt tilpassede indsatser – til gavn for borgerne. Vi er en del af Region Midtjylland og samtidig tilknyttet Aarhus Universitet gennem Institut for Folkesundhed.

Læs mere om DEFACTUM på http://www.defactum.dk/


Posted

in

by

Tags:

Comments

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *