Projektleder til FM-enheden på Bispebjerg og Frederiksberg Hospital

Vil du gerne være tæt på beslutningerne og arbejde i en større dynamisk organisation? 


Trives du med både udviklings-, implementerings- og driftsopgaver inden for Facility Management området?  


Så søg stillingen i FM-enhedens Projektgruppe. 


 


Ansvar og opgaver 


FM-enheden betjener Bispebjerg og Frederiksberg Hospital med al den service, der skal til for at hospitalets kliniske kerneopgave kan fungere optimalt. FM-enhedens opgaver er inden for logistik, portørydelser, vaskeri, køkken, rengøring og uddannelsescenter. I FM-enheden sætter vi en ære i at fremstå som en samlet serviceenhed, der bidrager med tilpassede løsninger til klinikkens behov.


Fra FM-Projektgruppens side varetager vi en mangfoldighed af små og til tider meget store opgaver med at udvikle og implementere nye løsninger indenfor de mange områder. Dine arbejder som vores nye projektleder vil være af meget forskellig karakter og dit ansvar er at sikre, at opgaver defineres, organiseres og implementeres på sikker vis i driftsorganisationen.


En del af vores opgaver er politisk vedtagne krav, der skal føres ud i det praktiske liv på hospitalet, og hvor vi er tovholdere for direktionen i tæt samarbejde med repræsentanter for de berørte kliniske funktioner. Et eksempel er implementering af nyt koncept for håndtering af sterile instrumenter, hvor vi står for projektledelse. Projektet berører stort set samtlige dele af organisationen inklusive operationsafsnit, ambulatorier, IT, logistik, arbejdsmiljø, hygiejne m.fl.


Et andet eksempel er vores arbejde med forberedelse på indflytning i det nye Akuthus, hvor indflytning forventes i etaper fra 2023. Dette projekt inkluderer udvikling af nye koncepter for servicering af klinikker, dialog med byggeafdelingen om fysiske forhold, kommunikation med klinikker om konkrete løsninger, deltagelse i arbejdsgruppe om mulighed for mobile robotter og senere implementering af de valgte løsninger.


Andre opgaver vedrører afdelingens interne forbedringer af opgaveløsningen, hvor du vil stå for analyse af data, forslag til tiltag og efterfølgende implementering.


Vi løser også i et mindre omfang sekretariats- og andre ad hoc-opgaver, hvor vi i konkrete tilfælde forankrer kontakten mellem FM-enhedens og forskellige regionale funktioner.


Projektgruppen består af 3 personer, og vi lægger vægt på en uformel omgangstone. I stillingen som projektleder forventes en høj grad af selvstændig opgaveløsning, men vi sparrer og vidensdeler tæt indbyrdes for at sikre optimale forløb på de enkelte opgaver, og du vil altid kunne få nødvendig hjælp. Du kommer desuden til at arbejde sammen med dedikerede fagfolk på mange forskellige niveauer.  


 


Hvilken person søger vi?


Der kan være flere indgangsvinkler til jobbet, idet vi mere er interesseret i en person, der kan løse opgaverne, fremfor hvilke formelle kvalifikationer du har. Vi har umiddelbart tænkt på en person med styrker inden for projektledelse eller logistik, men du kan sagtens byde ind med andre kompetencer. Det vil dog være en fordel, hvis du kan leve op til de fleste af disse udsagn:


 • Har minimum 5 års projektledererfaring eller erfaring inden for et eller flere af FM-enhedens hovedområder
 • Er resultatorienteret og struktureret med god procesforståelse 
 • Er serviceorienteret og god til at samarbejde på tværs af en stor og kompleks organisation 
 • Har en strategisk og taktisk tankegang 
 • Er en stærk planlægger og kan arbejde selvstændigt
 • Er velformuleret og sikker i skriftlig og mundtlig kommunikation
 • Kan begå dig på alle niveauer i organisationen 
 • Har en god situationsfornemmelse
 • Kan definere behov og omsætte dem til løsninger
 • Er åben, imødekommende og rummelig 
 • Har en høj integritet og kan håndtere fortrolige sager 
 • Kan acceptere, at opgaver indimellem skal løses med korte tidsfrister


 


Her er nogle eksempler på opgaver du ville kunne stå for eller deltage i:


 • Projektledelsen for større og mindre projekter, herunder styre økonomi, kvalitet og tidsplan  
 • Forberedelse af FM-enhedens indflytning i det nye Akuthus, herunder samarbejde med regionalt Center for Ejendommes byggesektion om indretning samt udvikle og implementere FM-løsninger på afdelingsniveau
 • Udvikling og implementering af nye arbejdsgange logistikhus, for eksempel automatiserede logistikløsninger
 • Deltage i FM-enhedens andel i implementeringen af transportrobotter, som forventes at blive en stor del af det fremtidige logistikflow 
 • Implementering af Region Hovedstadens Regionale Sterilcentraler
 • Deltage i udviklingsprojekter, herunder udviklingen af IT understøttende FM-værktøjer fx regionens Task Management System 


 


Til gengæld tilbyder vi:


 • Mulighed for at præge dine egne arbejdsopgaver i et dynamisk miljø, hvor tillid, åbenhed og helhedssyn er kodeord 
 • Dygtige kolleger og et stærkt fællesskab 
 • Gode muligheder for personlig og faglig udvikling
 • Fleksible mødetider


Organisatorisk vil du blive ansat i FM-enheden. Vi har tit mange bolde i luften og lægger vægt på en uformel omgangstone og en flad struktur, hvor vi løfter i flok og glæder os til at komme på arbejde. Vi stiller høje krav, men understøtter dig også i din vej til resultater. 


 


Ansættelsesforhold 


Løn- og ansættelsesvilkår er efter gældende overenskomst. Arbejdstiden er 37 timer pr. uge.  


 


Yderligere oplysninger


Vil du vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte Projektchef Kenneth Pedersen på tlf. 2026 5221.


 


Ansøgningsfrist


Send din ansøgning, CV og uddannelsesbeviser online senest d. 16. maj 2021 kl. 12.00. Vi forventer at afholde samtaler 1. og 14. juni 2021. 


 


Den samlede FM-enhed består af 600 medarbejdere, og er som serviceorganisation ansvarlig for driften på Bispebjerg og Frederiksberg Hospital. Enhedens formål er at sikre patienterne så behagelige og velfungerende rammer som muligt, samt understøtte at det kliniske personale har optimale arbejdsbetingelser.


Posted

in

by

Tags:

Comments

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *