Psykolog til afsnit for patienter med ikke-psykotiske lidelser, Psykiatrisk Ambulatorium 2022, Psykiatrisk Center Nordsjælland, Hillerød

Vi søger en psykolog, der ønsker at arbejde indenfor en kognitiv adfærdsterapeutisk ramme (KAT) og/eller en mentaliseringbaseret terapeutisk ramme (MBT).


Jobbet

Ambulatoriet tilbyder tidsafgrænsede veldefinerede behandlingstilbud til ikke-psykotiske voksne patienter (18- 70 år). Vi varetager behandling i pakkeforløb for angst, depression, PTSD og personlighedsforstyrrelser på hovedfunktionsniveau.


Du vil indgå i det kliniske arbejde i ambulatoriet, og der kan desuden være centerforpligtelser i form af undervisnings- og supervisionsarbejde i varierende omfang.


Du bliver en del af et tværfagligt team bestående af afsnitsledende psykolog, 4 læger, 1½ specialpsykologer, 8 psykologer, 3 sygeplejersker, 1 ergoterapeut, 1 socialrådgiver samt 5 sekretærer.


Du vil referere til afsnitsledende psykolog Malene Friis Thøgersen og vil fagligt blive tilknyttet den øvrige psykologgruppe på centret bestående af 42 psykologer og en chefpsykolog. Psykologen vil deltage i faggruppemøder og andre faglige aktiviteter samt relevante undervisningstilbud. Der er fast supervision af eget arbejde.


Der vægtes en positiv arbejdskultur, hvor der er åbenhed, rummelighed og plads til humor.


Arbejdsopgaverne består af:


 • Udredende samtaler især i forhold til visiterende, diagnosticerende første samtaler samt vurdering af egnethed til psykoterapi
 • Psykologisk behandling i ambulante behandlingsforløb – både gruppe og individuelle forløb kan forekomme
 • Deltagelse i konferencer og behandlingsplanlægning
 • Undervisnings- og supervisionsopgaver 
 • Psykoedukation
 • Pårørendesamtaler


Der ønskes følgende kvalifikationer:


 • Autoriseret cand. psych.
 • Gerne specialist i psykoterapi
 • Viden om/erfaring med/efteruddannelse i KAT og/eller MBT
 • Klinisk erfaring med psykiatriske patienter gerne også personlighedsforstyrrelser


 • Gode samarbejdsevner


Ansættelsesvilkår

Stillingen er på 37 timer, og er ledig til besættelse snarest muligt.


Løn- og ansættelsesvilkår følger gældende overenskomst.


Ansøgningsprocedure

Yderligere oplysninger fås hos afsnitsledende psykolog Malene Friis Thøgersen på 38 64 31 02 eller chefpsykolog Lene Seeberg Nielsen på 38 64 30 62.


Yderligere oplysninger om Psykiatrisk Center Nordsjælland findes på www.psykiatri-regionh.dk


Ansøgningsfristen er tirsdag, den 27. april 2021, kl. 08.00.


Ansøgningen, CV, uddannelsesbevis og evt. relevante bilag sendes via link.


Ansættelsessamtaler forventes afholdt tirsdag, den 4. maj 2021 om formiddagen


Der indhentes, efter aftale med ansøger, referencer inden endelig beslutning om ansættelse.


Læs og hør mere om Region Hovedstadens Psykiatri som arbejdsplads her: “Job i Psykiatrien”.


Posted

in

by

Tags:

Comments

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *