Psykolog til Ambulatoriet for småbørn B391, Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center, Afdeling Ambulant, Hillerød

Jobbet


Ambulatoriet for småbørn B391, udreder og behandler børn i alderen 3-8 år, der er henvist med symptomer på en børnepsykiatrisk lidelse, der kræver udredning og behandling i hospitalsregi.


Kerneopgaven hos os er primært udredning og deraf følgende behov for behandling.  Børnene udredes og behandles af tværfagligt sammensat personale i tæt samarbejde med forældre og netværk.


Børn i aldersgruppen 3-8 år henvises til ambulant udredning primært i forhold til kontakt, kommunikation og samspil samt opmærksomhedsmæssige men også med andre børnepsykiatriatriske lidelser.


Vi er aktuelt ved at udvikle vores behandlingstilbud til denne aldersgruppe i centeret/småbørnsafnittene i BUC, således at vi igennem den kommende tid kan implementere NFPP (forældretræning ADHD) og på sigt PACT (forældretræning Autisme) til de komplekse behandlingsforløb. Desuden varetages behandlingsopgaver i form af; individuel psykoedukation, støttende samtaler, forældregruppeforløb og medicinsk behandling.


Som psykolog vil du indgå med reference til afsnitsledelsen, som sagsansvarlig for udredningsforløb i et tværfagligt samarbejde.


 


Om os


Vi er et mindre afsnit med tætte samarbejdsrelationer. Der er let adgang til faglig drøftelse, læring og sparring i sagerne. Medarbejderstaben omfatter 3 sygeplejersker, 2 speciallæger, læge under uddannelse, 3 psykologer, 1 socialrådgiver på halv tid, fasttilknyttet sekretærer.  Afsnittet ledes af overlæge og afdelingssygeplejerske i fællesskab. Der samarbejdes i øvrigt med de andre småbørnsafsnit på Glostrup og Bispebjerg matriklerne fx om fælles temadage, implementering af behandling o.lign.


Vi arbejder i hverdagen med afsæt i forbedringskultur med ugentligt tavlemøde, hvor alle bidrager med gode ideer, løsninger og som tavleleder. Vi er optaget af at arbejde recovery-orienteret og styrkelse af empoverment i relation til familien som helhed.


 


Vi forventer

 


 • Du er uddannet psykolog, gerne autoriseret og har psykopatologisk indsigt.
 • Gerne erfaring fra ambulant udredning i børne- og ungdomspsykiatrien.
 • Du har erfaring med at arbejde psykologfagligt med børn samt med inddragelse af familien.
 • Du har et højt psykologfagligt engagement, og har lyst og evne til at arbejde med børn, som har psykiske vanskeligheder.
 • Du har evnen til at arbejde selvstændigt og kan planlægge og sikre effektive udrednings- og behandlingsforløb sammen med øvrige behandlere.
 • Du kan være tydelig, men samtidig imødekommende og rummelig i din kontakt og kommunikation.
 • Du har gode samarbejdsevner, kan reflektere og er udviklingsorienteret.
 • Du er fleksibel i opgaveløsningen og indstillet på at bidrage aktivt til afsnittets faglige udvikling.
 • Du har lyst til et tæt tværfagligt samarbejde.


 


Vi tilbyder


 • Vi tilbyder en spændende stilling, hvor en psykolog med de rette kvalifikationer gives mulighed for stilling i børne- ungdomspsykiatrien, en dynamisk og udviklende arbejdsplads.
 • Tværfagligt samarbejde med varierede arbejdsopgaver.
 • Arbejdstid på hverdage mellem 8-16.
 • Engagerede kollegaer i et godt kollegialt arbejdsmiljø.
 • Deltagelse i et stort, rigt fagligt miljø.
 • Let adgang til faglig sparring og drøftelse.


 


Ansættelsesvilkår


Løn og ansættelsesforhold i henhold til gældende overenskomst.


Stillingen er på 37 timer pr. uge, og er ledig pr. 1.6.2021.


I henhold til lovkrav skal der ved eventuel ansættelse på Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center forevises ren børneattest. Centeret indhenter attesten hos Rigspolitiet med samtykke fra ansøger, der indstilles til ansættelse.


Der indhentes efter aftale med ansøger altid referencer fra sidste ansættelse inden endelig beslutning om ansættelse.


 


Ansøgningsprocedure


Ansøgning sendes elektronisk. Ansøgning med CV, autorisationsbevis samt øvrige relevante bilag, sendes via linket i dette opslag.


Ønsker du yderligere oplysninger om stillingen, er du velkommen til at kontakte afsnitsledende overlæge Lise Ellemann Höegh (lise.elleman.hoegh@regionh.dk), afdelingssygeplejerske Charlotte Dyrløv Madsen (cdm@regionh.dk) eller psykologfaglig koordinator Margit Nielsen (margit.nielsen@regionh.dk)


 


Ansøgningsfrist: 6. maj kl. 12.


Samtaler afholdes: i uge 19 onsdag d. 12.5.21 ml. kl. 12-16.


Indkaldelse sker elektronisk; senest den 8. maj 2021.


 


Arbejdsgiver: Region Hovedstadens Psykiatri, Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center:


Afdeling Hillerød


Dyrehavevej 48, indgang 20, 1 sal


3400 Hillerød


 


Om Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center


Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center (BUC) er en del af Region Hovedstadens Psykiatri. Centeret foretager udredning og behandling af børn og unge med alle former for alvorlige psykiske lidelser.


Centeret har to kliniske afdelinger: Afdeling Ambulant og Afdeling Døgn fordelt på flere matrikler i Regionen. Herudover har centeret en række støttefunktioner og en forskningsenhed. Samlet er vi ca. 750 medarbejdere, der indgår i et tæt tværfagligt samarbejde om de ca. 9.000 børn og unge i alderen 0-17 år, der årligt ses i centeret.


Nærmere information om Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center kan findes på BUC hjemmeside www.buc-regionh.dk


 


Læs og hør mere om Region Hovedstadens Psykiatri som arbejdsplads på  “Job i Psykiatrien”.


 


Posted

in

by

Tags:

Comments

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *