Psykolog til barselsvikariat i dag- og døgnafsnit for spiseforstyrrelser B102, Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center, Bispebjerg

Du bliver tilknyttet vores højt specialiserede funktion for børn og unge med spiseforstyrrelser – en funktion, som omfatter ambulatorium, dagafsnit og døgnafsnit – i daglig tale kaldet ”Spiseforstyrrelsessøjlen”. Du vil have din daglige gang i dag- og døgnafsnittet.


Jobbet

Dag- og døgnafsnit for spiseforstyrrelser dækker hoved- og specialfunktion for børn og unge under 18 år, der har behov for intensiv behandling. Patientforløbene er komplekse, idet patienterne, udover deres svære spiseforstyrrelse og ledsagende somatiske påvirkning, typisk er præget af et bredt spektrum af psykiatrisk komorbiditet samt hyppigt sociale belastninger. Forældrene er meget aktivt involverede i behandlingen. 


Omdrejningspunktet for behandlingen af børn og unge med spiseforstyrrelse er familiebehandling suppleret med miljøterapi, ernæringsterapi, fysioterapi, gruppebaseret kognitiv adfærdsterapi, dialektisk adfærdsterapi og psykoedukation. Derudover er der en psykoedukativ forældregruppe og skolegang i intern skole. Der tilrettelægges individuelle psykoterapeutiske tilbud efter behov. 


Sideløbende med behandlingen er der et tæt samarbejde med kommune og hjemskole. Sammenhæng i patientforløbet og gode overgange har særligt fokus.


Velkommen indenfor hos dag -og døgnafsnit for spiseforstyrrelser

Vi modtager børn og unge til behandling for deres spiseforstyrrelse, primært anoreksi. Vi har 9 døgnpladser og udvider til 10 dagpladser for patienter i alderen 7-18 år.


Vi har højtspecialiseret funktion i Region Hovedstaden for børn og unge med svære spiseforstyrrelser. ​​ 


Vi er en tværfaglig engageret gruppe af sygeplejersker, pædagoger, fysioterapeut, skolelærere, diætist, økonoma, sekretærer, psykologer, socialrådgivere og læger, der arbejder helheds- og udviklingsorienteret med henblik på at hjælpe patienterne og deres familier tilbage til en hverdag, hvor spisning og måltider bliver normaliseret og som forebygger tilbagefald.


Vi har en udgående funktion – et mobilteam, der kører hjem og hjælper spisning i gang i hjemmet.


Vi kan tilbyde

En dynamisk arbejdsplads. Vi vægter faglig udvikling og har fokus på vedvarende at forbedre behandlingen. I Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center arbejder medarbejderne og ledere på at udvikle en fælles forbedringskultur med fokus på, hvad der har værdi for patienterne og deres familier.


Et godt arbejdsmiljø. Vi har et godt, positivt og anerkendende arbejdsmiljø, og vi arbejder i rare omgivelser med fokus på både fysisk og psykisk arbejdsmiljø.


Løbende udvikling og tværfagligt samarbejde. Varetagelse af de terapeutiske behandlingselementer under supervision, og tværfagligt samarbejde med alsidige arbejdsopgaver.


Vores forventninger til dig

Vi lægger stor vægt på faglige og personlige kompetencer og som vores kommende kollega, forventer vi, at du:


  • har autorisation som psykolog  
  • er nysgerrig, ansvarsfuld og har gode samarbejdsevner  
  • kan tage aktivt ansvar for at bidrage til et godt og trygt arbejdsmiljø  
  • har fagligt engagement og er indstillet på tæt tværfagligt samarbejde  
  • er stabil og parat til at arbejde i et ofte omskifteligt miljø  
  • er selvstændig og har overblik   


Det vil være en fordel hvis du har forudgående børne- og ungdomspsykiatrisk erfaring og/eller erfaring med spiseforstyrrelser.  


Ansættelsesvilkår

Vikariatet er på 37 timer og til besættelse pr. 1. juli 2021.


Løn- og ansættelsesvilkår følger gældende overenskomst.


Ved ansættelse på Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center skal der forevises ren børneattest. Attesten indhentes med samtykke fra ansøger, der indstilles til ansættelse.


Ansøgningsproces

Ønsker du yderligere oplysninger om stillingerne, er du velkommen til at kontakte afsnitsledende overlæge Maj-Britt Lauritsen på 38 64 75 28, Maj-Britt.Lauritsen@regionh.dk eller afdelingssygeplejerske Rikke Weinreich Mortensen på 38 64 10 34, rikke.weinreich.mortensen@regionh.dk


Ansøgningsfristen er torsdag, den 29. april 2021, kl. 12.00.

Ansøgning med CV, eksamens- og autorisationsbevis samt eventuelle bilag sendes via linket på sitet.


Ansættelsessamtaler forventes afholdt tirsdag, den 4. maj 2021.


Der indhentes efter aftale med ansøger altid referencer inden endelig beslutning om ansættelse.


Om Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center 

Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center (BUC) er en del af Region Hovedstadens Psykiatri. Centeret foretager udredning og behandling af børn og unge med alle former for alvorlige psykiske lidelser. Centeret har to kliniske afdelinger: Afdeling Ambulant og Afdeling Døgn fordelt på flere matrikler i Regionen.


Herudover har centeret en række støttefunktioner og en forskningsenhed. Samlet er vi ca. 750 medarbejdere, der indgår i et tæt tværfagligt samarbejde om de ca. 9.000 børn og unge i alderen 0-17 år, der årligt ses i centeret. Nærmere information om Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center kan findes på BUC hjemmeside www.buc-regionh.dk


Læs og hør mere om Region Hovedstadens Psykiatri som arbejdsplads på  “Job i Psykiatrien”.


Posted

in

by

Tags:

Comments

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *