Psykolog til Psykiatrisk Klinik for Spiseforstyrrelser i Herning, Børne og Ungdomspsykiatrisk Afdeling, Region Midtjylland

Stillingen er på 37 timer pr. uge og ønskes besat pr 1.11.2020 eller snarest derefter.

Psykiatrisk Klinik for Spiseforstyrrelser (PKS) er et afsnit i Børne- og Ungdomspsykiatrisk Afdeling under psykiatrien i Region Midtjylland. PKS varetager den ambulante tværfaglige hospitalsbaserede behandling af børn, unge og voksne med moderate til svære spiseforstyrrelser; Anoreksi, Bulimi og Binge Eating Disorder (BED). PKS har ambulatorium i både Skejby og Herning og selvom denne stilling er knyttet til Herning vil der være møder mv i Skejby.

Stillingen er knyttet til Børne-Unge ambulatoriet i Herning og her er der lige nu en afdelingslæge, 4 psykologer, 1 distriktssygeplejerske, 1 fysioterapeut, 1 diætist, 1 socialrådgiver og 1 sekretær. Arbejdsmiljøet er fagligt stimulerende med gode muligheder for supervision og faglig udvikling. Vi tilstræber høj faglighed og arbejder løbende med at udvikle arbejdsmetoder og kvalitetssikre behandlingen. Vi har et godt arbejdsmiljø, som vi sætter stor pris på og værner om.

Som psykolog deltager man både i udredning og behandling (se funktionsbeskrivelsen). Man skal indstille sig på at arbejde med en patientgruppe, som kan være ambivalente, men også præget af modstand og angst ift. forandring. Man skal kunne arbejde i et spændingsfelt med modstridende ønsker og krav. Det er et interessant og fagligt udfordrende arbejde, hvor man netop pga. disse udfordringer ift. patientgruppen har brug for tæt kollegial sparring og supervision, hvilket vægtes højt.

Behandlingen er ofte langvarig og foregår som en kombination af familiesamtaler og gruppebehandling i mestringsgruppe med inddragelse af forældre/pårørende eller som familiebaseret terapi (FBT). Ved behov for intensivering består behandlingen af spiseværksted, hjemmebesøg og evt. korterevarende indlæggelse. Den sidste del af behandlingen foregår som regel i gruppe med andre unge på vej ud af deres spiseforstyrrelse. Psykologen har et tæt samarbejde med de andre faggrupper.

Den daglige ledelse af teamet varetages af en sygeplejerske og psykolog, som refererer til afsnitsledelsen i Skejby.

Der er på PKS et tæt samarbejde mellem forskning og klinik og flere tilknyttede forskningsmedarbejdere.

Psykologen indgår i psykologgruppen på PKS og i den samlede gruppe i Børne- og Ungdomspsykiatrisk Afdeling.

Der vil blive lagt vægt på erfaring inden for Psykiatri og/eller Børne- og Ungdomspsykiatri og behandling af spiseforstyrrelser, og ansøgere med autorisation og specialistgodkendelse vil blive foretrukket.

Læs mere om stillingen i funktionsbeskrivelsen.

Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til overenskomsten.

Yderligere oplysninger fås hos afdelingssygeplejerske Malene Coulthard på tlf. 2920 8513.

Yderligere beskrivelse af centret findes på www.spiseforstyrrelser.net og www.bua.rm.dk

Ansøgningsfrist:  18. oktober 2020.
Ansættelsessamtaler forventes gennemført: Uge 43 eller 44.

Om Børne- og Ungdomspsykiatrisk Afdeling (BUA)
BUA er en afdeling under Psykiatri og Social i Region Midtjylland. Vi varetager tværfaglig udredning og behandling af børn og unge fra 0-18 (21) år med psykisk sygdom og udviklingsforstyrrelse samt voksne med spiseforstyrrelser. I udredning og behandling inddrager vi også patientens familie, netværk, evt. andre hospitalsafdelinger og kommuner i regionen.

BUA består af 7 kliniske afsnit fordelt i Skejby, Viborg og Herning samt en forskningsenhed og et lægesekretærafsnit i Skejby. Den overvejende del af behandlingen sker ambulant. BUA dækker fire hovedområder: Småbørn, Skolebørn, Unge samt Klinik for Spiseforstyrrelser. Personalet udgøres af læger, sygeplejersker, psykologer, pædagoger, socialrådgivere med flere. Afdelingen modtager årligt 4.500 eksterne henvisninger (2019) og der er kontakt med 8.784 unikke cpr.nr.(2019) Afdelingen har et nettobudget på 282,3 mio. kr. (2019) og 522 årsværk fordelt på 632 medarbejdere (2019).

Børne- og Ungdomspsykiatrien i Herning flyttes i 2021 til Gødstrup.

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.


Posted

in

by

Tags:

Comments

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *