Reservelæge søges til introduktionsstilling i psykiatri

Regionspsykiatrien Midt

Til introduktionsstilling søger vi en reservelæge med henblik på videreuddannelse til speciallæge i psykiatri pr. 1. december 2020 eller efter aftale. Stillingen giver mulighed for at stifte bekendtskab med såvel ambulant som stationær psykiatri.

I Regionspsykiatrien Midt er både sengeafsnittene og de ambulante klinikker diagnoseopdelte.

Om arbejdet
Arbejdet vil omfatte udredning, diagnostik og behandling samt samarbejde med pårørende og andre samarbejdspartnere herunder:
Andre sengeafsnit og klinikker.
Praktiserende læger og patienter fra Silkeborg, Skive og Viborg kommuner.

Reservelægen skal foruden dagvagter kl. 8.00 – 15.00 indgå i et p.t. 22-skiftet forvagtslag med fremmøde
Hverdage:
Forvagt 1   Dagtjeneste med tilstedeværelse kl. 8.00 – 21.00
Forvagt 2   Eftermiddag/aftentjeneste med efterfølgende rådighedstjeneste fra
                 vagtværelse med tilstedeværelse kl. 15.00 – 08.30.
Weekender og S/H-dage:
Forvagt      Dagtjeneste med efterfølgende rådighedstjeneste fra vagtværelse med
                 tilstedeværelse lørdag kl. 09.00 – 09.30 og søndag + S/H-dage kl. 09.00
                 – 08.30.

Om arbejdsstedet
Vi har et godt arbejdsmiljø med en uhøjtidelig omgangstone.

Fokus på uddannelse
Psykiatrien lægger vægt på en systematisk uddannelse af læger, hvorfor der foreligger et godkendt uddannelsesprogram og et formaliseret undervisningsprogram med ugentlig undervisning. Der gives endvidere supervision i psykoterapi. Grunduddannelsen i psykoterapi består af en praktisk del som finder sted på den afdeling hvor lægen er ansat, og en teoretisk del, som her udbydes i Region Midt som et samarbejde mellem de psykoterapeutiske overlæger på AUH-Skejby og Center for Kompetenceudvikling.

Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til overenskomst mellem Region Midtjylland og Foreningen af Yngre Læger for underordnede læger. Stillingen er omfattet af Ny Løn.

Der gøres opmærksom på, at 6-årsfristen pr. 1. maj 2019 er afskaffet. Dette betyder at forsøgsordningen, hvor en række introduktionsstillinger inden for en række geografier og specialer forlænger 6-årsfristen, ligeledes afskaffes pr. 1. maj 2019.
Der er ikke længere et tidsmæssigt loft på, hvor lang tid en uddannelsessøgende læge har til at påbegynde en hoveduddannelsesstilling efter påbegyndt KBU.

Ansøgning bilagt dokumentation for uddannelse, autorisation samt tidligere beskæftigelse, herunder CV, der skal være opdelt i henhold til de 7 lægeroller indsendes digitalt via stillingsopslaget senest søndag den 1. november 2020.

Ansættelsessamtaler vil blive afholdt løbende og efter aftale.

Struktur- og funktionsbeskrivelse samt yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til ledende oversygeplejerske Yrsa Bro, Regionspsykiatrien Midt, tlf.: 7847 4000 / mail:Yrsa.Bro@ps.rm.dk eller uddannelsesansvarlig overlæge Trine Dürr Grue, Regionspsykiatrien Midt tlf.: 7847 4182 / mail: Trine.Durr.Grue@ps.rm.dk

Du kan finde mere information om Regionspsykiatrien Midt på vores hjemmeside
http://www.psykiatrien.rm.dk/afdelinger/regionspsykiatrien-midt

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.

 


Posted

in

by

Tags:

Comments

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *