Reservelægestilling ved Afdeling for Blodsygdomme, CKO, Rigshospitalet

En uklassificeret reservelægestilling med 12 måneders ansættelse ved Afdeling for Blodsygdomme er ledig til besættelse pr. 1. juni 2021. Stillingen er med funktion på Rigshospitalsmatriklen dog kan der undtagelsesvis forekomme ambulant udefunktion på Herlevmatriklen.


Hvem er vi?


Afdeling for Blodsygdomme hører under Center for Kræft og Organsygdomme (CKO) Rigshospitalet og modtager patienter fra hele Region Hovedstaden. Afdeling for Blodsygdomme er en hæmatologisk specialafdeling med landsdelsfunktion for hæmatologi og dækker Danmark øst for Storebælt samt Færøerne og Grønland


Der er politisk truffet beslutning om fusion mellem Rigshospitalet Afdeling for Blodsygdomme og Herlev Afdeling for Blodsygdomme. Sengeafdelingerne er netop sammenlagt og den endelige fusion forventes afsluttet i anden halvdel af 2021 på Rigshospitalet.


Stillingen vil være på Rigshospitalet, men der kan undtagelsesvis være behov for at varetage ambulante funktioner i ambulatoriet på Herlev-matriklen.


Afdelingen er opdelt i fire teams – et lymfom, et myeloidt, et myelomatose og et allogen transplantationsteam. Afdelingen består af sengeafsnit med plads til i alt 44 senge, aktuelt fordelt på 2 etager. Et hæmatologisk modtageafsnit, hvor alle akutte ambulante og indlagte patienter vurderes i dagtiden. Derudover ambulatorier, hvor alle ambulante funktioner, dvs. behandlings- og kontrolambulatorier, udredningsambulatorier og deldøgnsfunktioner varetages.


Hæmatologiske patienter har ofte mange intern medicinske problemstillinger, som følge af både hæmatologisk sygdom og behandlingerne, så der er rig mulighed for at stifte bekendtskab med en bred vifte af intern medicinske lidelser.


Afdeling for Blodsygdomme deltager i nationale og internationale kliniske protokoller, hvorfor det vil være muligt at stifte bekendtskab med klinisk forskning. Afdelingen har landsfunktion for allogen stamcelletransplantation. Afdelingen dækker alle aspekter af diagnostik og behandling af blodsygdomme inkl. hæmofili og trombose.


Der er til afdelingen knyttet særdeles aktive forskergrupper vedrørende klinisk og eksperimentel forskning. Afdelingen har eget laboratorium til varetagelse af specialiseret hæmatologisk diagnostik, udvikling og forskning. Afdelingen er også hjemsted for Videncenter for Hæmoglobinsygdomme.


Afdelingen har et omfattende program for systematisk undervisning i blodsygdomme og relaterede emner af intern medicinsk interesse.


Afdelingen deltager i den præ- og postgraduate lægelige uddannelse. 


Vi kan tilbyde dig


  • Ansættelse pr. 1.juni 2021 i en stilling af 12 måneders varighed
  • Mulighed for at søge en af afdelingens introduktionsstillinger ved næste opslag
  • Ansættelse i en afdeling med mange spændende hæmatologiske og intern medicinske problemstillinger og forskning


Vi forventer af dig


  • At du har interesse for intern medicin og har lyst til at prøve kræfter med det hæmatologiske speciale
  • At du er aktiv og engageret i såvel fag som patienter
  • At du bidrager positivt til det tværfaglige samarbejde


Dine arbejdsopgaver 


  • Du indplaceres som forvagt. Forvagten er 9-skiftet tilrettelagt i 2-holds drift på hverdage og vagt fra kl. 13-09.00 i weekender og helligdage. Vagtholdet består af 2 læger i forvagt og 2 læger i bagvagt.
  • I dagtiden vil du deltage i den daglige stuegang i sengeafsnittet samt se nyhenviste patienter i udredningsafsnittet.


Løn- og ansættelsesvilkår følger overenskomst mellem Regionernes Løn- og Takstnævn og Yngre Læger.


Læs mere om Afdeling for Blodsygdomme på Afdeling for Blodsygdomme (rigshospitalet.dk)


Yderligere oplysninger hos ledende overlæge Lars Kjeldsen tlf. 35455070/35458372 eller hos uddannelsesansvarlige Overlæger, Mette Borg Clausen, mette.borg.clausen@regionh.dk, 38686364 og Eva Funding, eva.funding@regionh.dk, 35457829


Interesserede uanset alder, køn, religion og etnisk tilhørsforhold opfordres til at søge stillingerne


Ansøgningsfrist 23. april 2021 kl. 12.


Posted

in

by

Tags:

Comments

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *