Samordningskonsulent med sundhedsfaglig baggrund til Patientforløb på Amager og Hvidovre Hospital

Ønsker du at arbejde i det tværsektorielle felt med fokus på sikre gode overgange for patienter og deres pårørende mellem hospital og kommuner, så er det nu du skal søge.Stillingen er tidsbegrænset til 1 års varighed med mulighed for forlængelse.


Du vil blive en del af Patientforløb, der er en stabsafdeling, bestående af 29 medarbejdere med forskellig faglig baggrund. Afdelingen varetager bredt set opgaver, der udvikler, understøtter og styrker det gode, sikre og sammenhængende patientforløb, både internt på hospitalet og på tværs af sektorer i samarbejde med kommuner og almen praksis.


Som samordningskonsulent vil dit fokus være at styrke det tværsektorielle samarbejde til gavn for patienter og pårørende. Du vil indgå i et team med hospitalets øvrige samordningskonsulenter. Derudover vil du indgå i et tæt samarbejde med klinikken om individuelle patientforløb og på det organisatoriske niveau, vil du arbejde for at skabe strategiske og systematiske rammer for Det nære sundhedsvæsen.


Dit primære arbejdssted vil være Hvidovre Hospital, men der kan være opgaver på både Amager Hospital samt i Medicinsk Afdeling, Glostrup.


 


Opgaver


Understøtte hospitalets kliniske afdelinger i at sikre gode udskrivelser


Ved komplekse problemstillinger i konkrete patientforløb, undersøge og afdække spørgsmål og uenigheder om snitflader og lign., så ansvaret for det videre patientforløb løses


◾ Understøtte hospitalets kliniske afdelinger i udviklingen af de tværsektorielle samarbejdsrelationer


Undervise i Kommunikationsaftalen


Deltage i tværfaglige konferencer på de enkelte afsnit ved behov


Udarbejde auditeringer på det tværsektorielle område, for at blive skarp på hvilke tiltag, der skal sættes i gang i de enkelte afsnit eller på hele hospitalet


Indgå i forskellige mødefora med de 10 kommuner i Planområde Syd


Udvikling og implementering af tværsektorielle projekter på de tre hospitalsmatrikler i samarbejde med kommunerne


 


Kvalifikationer


Uddannet sygeplejerske eller anden sundhedsfaglig uddannelse med erfaring fra ældreområdet


Erfaring fra både primær sektor og hospital, samt indgående kendskab til og overblik over det tværsektorielle felt


Evne til at skabe relationer og samarbejde med primær sektor


Arbejde selvstændigt og søge råd og sparring hos kollegaer


Planlægge og drive processer og være i stand til at følge opgaverne til dørs


Spotte nye kliniknære behov og indgå i dialog med afdelingerne om dette


Selvstændighed og evne til at inddrage andre fagligheders perspektiver i opgaveløsningen


 


Løn og ansættelsesforhold


Stillingen er til besættelse pr. 1. juni 2021 med en gennemsnitlig arbejdstid på 37 timer. Løn og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst.


Du er velkommen til at kontakte sektionsleder Louise Søndergaard Ritzau på tlf. 38 62 36 41 eller samordningskonsulent Michell Hansen tlf. 61 63 32 42 for yderligere oplysninger om stillingen eller afdelingen.


 


Ansøgningsfrist


Din ansøgning skal være os i hænde senest tirsdag den 20. april 2021. Samtaler forventes afholdt på Hvidovre Hospital fredag den 23. april 2021. Der vil være en case i forbindelse med samtalen.


Posted

in

by

Tags:

Comments

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *