Sekretariatsleder til Patologiafdelingen

Sekretariatsleder til Patologiafdelingen, Rigshospitalet


Vi søger en engageret og visionær leder


Vi søger en engageret og visionær sekretariatsleder, som brænder for ledelse og har ambitioner for sekretariatsbetjening af høj faglig kvalitet.   


Din medarbejdergruppe består aktuelt af 7 engagerede lægesekretærer, 3 IT-medarbejdere samt 2 administrative studentermedhjælpere.


Du skal kunne lede personalet med et godt overblik over ressourcer, udfordringer og potentialer. Vi har brug for, at du har gode samarbejdsevner, gennemslagskraft og er robust. Du må meget gerne have erfaring med ledelse i en offentlig kontekst og gerne indenfor hospitalsdrift. Det vil være en stor fordel, at du har erfaring med at fusionere grupper af medarbejdere. Du skal endvidere have lyst til at deltage i udvalgte basis sekretariatsopgaver.


Patologiafdelingen er aktuelt i gang med en større forandringsproces, hvor blandt andet digitalisering, anvendelse af kunstig intelligens og datadrevne initiativer vil få stor betydning. Helt konkret betyder dette, at afdelingen nu har fokus på at styrke staben til fremtiden. Dette sker bl.a. ved at fusionere vores sekretariatet bemandet af lægesekretærer,med IT-gruppen, som  tilsammen vil komme til at udgøre en stab- det nye sekretariat. Dette vil naturligt få indflydelse på de daglige opgaver, og der vil om nødvendigt blive tilbudt kurser/oplæring, så de rette kompetencer i gruppen sikres.


Som sekretariatsleder af det nye sekretariat, vil du også varetage opgaver for afdelingsledelsen.


Vi ønsker, at du 


 • Har en relevant grunduddannelse, f.eks. uddannet lægesekretær
 • Har solidledelseserfaring- gerne med lignende sekretariats funktion
 • Har eller vil gennemføre en lederuddannelse 
 • Selv har en høj faglighed og brænder for at dine medarbejder leverer serviceydelser internt og eksternt på et højt fagligt niveau
 • Har gode medmenneskelige egenskaber og vil arbejde for et godt arbejdsmiljø
 • Interesserer dig for de gode relationer 
 • Har gode kommunikations- og formidlingsevner 


Kendskab til patologi og flair for IT er en fordel. Alt sammen for at yde det bedste til gavn for vores patienter samt for den personalegruppe, du skal lede. 


Vi tilbyder dig 


 • God introduktion og oplæring
 • Et selvstændigt og ansvarsfuldt lederjob
 • En plads i vores Ledergruppe, som betsår af 10 ledere i afdelingen
 • Ledelsesmæssig støtte og sparring med afdelingsledelsen samt de andre mellemledere
 • Løbende kompetenceudvikling
 • Spændende arbejdsopgaver med personaledelse, administrative opgaver, økonomi, statistik og opgaver i forhold til ledelsesbetjening af afdelingsledelsen
 • En dynamisk afdeling, som udvikler og ændrer sig i takt med patienternes og samfundets øgede krav til kortere svartider og optimal diagnostisk kvalitet


Løn 


Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst for den relevante faglige organisations- og regionernes lønnings- og takstnævn.


Ansøgning


Vi glæder os til at modtage din ansøgning.


Har du lyst til at vide mere, er du velkommen til at kontakte nuværende Ledende lægesekretær på tlf. nr. 35458935.


Ansøgningsfrist: 05.05.2021


Ansøgning inkl. CV, eksamensbevis samt relevante oplysninger sendes via linket i opslaget.


 


Om Patologiafdelingen


Patologiafdelingen er en del af Rigshospitalets Diagnostiske Center og yder højt specialiseret diagnostik for Rigshospitalets afdelinger, Bispebjerg Hospital og Bornholm. Desuden modtages prøver fra praksissektoren samt fra Færøerne og Grønland.


Patologiafdelingen ledes af en afdelingsledelse bestående af den ledende bioanalytiker og den ledende overlæge. Patologiafdelingen er normeret til ca. 195 ansatte fordelt på ca. 115 bioanalytikere og laboratoriemedhjælpere, 3 professorer, ca. 56 læger, 3 IT-medarbejdere, 8 sekretærer, flere laboratoriemedhjælpere, obduktionsteknikere, en kemiker og molekylærbiologer samt en bioinformatiker.


Afdelingen er beliggende på 2 matrikler. Det diagnostiske arbejde foregår i Teilumbygningen på Rigshospitalet, mens vores eksperimentelle forskningsenhed, Bartholin Instituttet, er beliggende på BRIC på Tagensvej.


Alle faggrupper arbejder i fællesskab for at give patienterne den bedst mulige diagnostik, og vi lægger stor vægt på det gode samarbejde med høj grad af service og kvalitet inden for vores 3 kerneydelser; diagnostik, forskning og uddannelse.


Afdelingen er udstyret med moderne teknologi. Vi arbejder i et specielt patientregistreringssystem; patologisystemet, hvori indgår talegenkendelse, som anvendes til mikroskopibeskrivelser. Vi anvender hovedsageligt Sundhedsplatformen til patientopslag samt oprettelse af erstatnings-CPR-numre.


  Autoriseret sundhedspersonale med patientkontakt, der ikke har en dansk uddannelse, skal ved ansættelse i Region Hovedstaden have bestået en danskprøve (Danskuddannelse 3, som svarer til 9. klasses afgangseksamen) eller som minimum kunne bestå prøven senest 1 år efter ansættelsen, eller have opnået tilsvarende sprogkompetencer i dansk på anden vis. Danskprøven skal bestås med samme karakterkrav, som Sundhedsstyrelsen kræver af sundhedspersonale fra lande uden for EU, for at de kan få dansk autorisation.


Posted

in

by

Tags:

Comments

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *