Seniorforsker/forsker søges til Sundhedsfremmeforskning på Steno Diabetes Center Copenhagen

Vil du være med til at udvikle og afprøve nye tilgange til at øge livskvaliteten hos voksne med diabetes? – og har du lyst til at igangsætte, lede og indgå i forskningsprojekter om udvikling, afprøvning og implementering af nye værktøjer og metoder med fokus på psykosocial støtte til voksne med diabetes?  

 

Steno Diabetes Center Copenhagen søger en seniorforsker/forsker til forskningsgruppen Diabetes Managementforskning i enheden for Sundhedsfremmeforskning til området Psykosocial sundhed og støtte til voksne med diabetes. Vi forventer tiltrædelse 1. August 2021.  


 

Om afdelingen og forskningsgruppen 

Diabetes Managementforskning udvikler ny viden, metoder og tilgange til patient- og relations-fokuseret diabetesbehandling med brugerinvolvering, psykosocial støtte og patientuddannelse. Vi integrerer sundheds-, social- og psykologisk forskning for at skabe nye tilgange, og vi arbejder systematisk med brugerinvolvering i forskningsbaserede komplekse interventioner fra udvikling til implementering for at skabe lokalt forankrede og bæredygtige tiltag.Forskningsgruppen består af ca. 30 ansatte, bl.a. 1 professor, 4 seniorforskere, 3 forskere, 4 postdocs, 8 ph.d.-studerende samt videnskabelige assistenter, studentermedhjælpere, studerende og praktikanter. Tilsammen repræsenterer vi et bredt fagligt område, herunder folkesundhedsvidenskab, sociologi, psykologi, pædagogik, kommunikation og antropologi.  Gruppen er opdelt i 3 teams: Psykosocial sundhed og diabetes (som stillingen hører til), Børn, unge, familier og diabetes samt Lighed og diabetes.


Enheden for Sundhedsfremmeforskning, på SDCC, som består af grupperne Diabetes Managementforskning og Diabetes Forebyggelsesforskning, arbejder for bedre sundhed og trivsel for personer med diabetes, familier og populationer i risiko. Det gør vi ved at udvikle, afprøve, evaluere og udbrede forskningsbaserede, sundhedsfremmende indsatser. Vi anvender kvalitative og kvantitative metoder samt en bred teoriramme.Stillingen 

Stillingen er forankret i teamet, som arbejder med psykosocial sundhed og diabetes. Dine opgaver vil bestå i egen forskning med både igangværende og nye projekter og med forpligtelse til at publicere og sikre bred videnskabelig formidling. Du vil indgå i udvikling af nye forskningsprojekter og samarbejder, herunder fundraising. Du vil komme til at deltage i tværfaglige samarbejder, herunder forestå dataindsamling, analysere data og skrive artikler og ansøgninger samt formidle resultaterne. Du vil bidrage med vejledning og sparring på forskellige niveauer, fx til andre forskere i teamet, postdocs, ph.d.-studerende og specialestuderende.


Du kommer til at referere til teamleder, seniorforsker Lene Eide Joensen. 


Din profil 


  • Du har en ph.d.-grad samt gennemført postdoc-forløb eller har anden dokumenteret forskererfaring inden for et relevant fagområde – fx psykologi, sociologi, antropologi eller (folke)sundsvidenskab.
  • Du har erfaring med tværfaglig interventionsforskning, gerne med fokus på psykosocial støtte og brugercentrering og gerne i relation til diabetes.
  • Du er analytisk stærk – gerne både indenfor kvalitativ og kvantitativ analysemetode
  • Du har erfaring med forskningsbaseret udvikling af metoder og brugerinvolverende processer
  • Du er fagligt og menneskeligt moden og kan arbejde både selvstændigt og i et tæt samarbejde i en tværfaglig gruppe
  • Du er engageret med et stærkt personligt drive, og du kan opbygge solide netværk med nøglepersoner på forskningsområdet.
  • Du kan navigere og samarbejde på tværs af forskellige faggrupper og organisationer
  • Du mestrer til fulde dansk og engelsk i tale og skrift. 


Løn og ansættelsesvilkår 

Stillingen er 5-årig med mulighed for forlængelse. Løn og ansættelsesvilkår i henhold til gældende regional overenskomst og indplacering på seniorforsker- eller forskerniveau efter kvalifikationer.


Information 

Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte teamleder Lene Eide Joensen 30 91 32 93 eller forskningsleder Ingrid Willaing tlf. 30 91 34 03.

 

Ansøgning 

Din motiverede ansøgning, på dansk eller engelsk skal indeholde: kort motivation og baggrund for at søge stillingen (max 1 side), CV, publikationsliste, pasfoto, dokumentation for kvalifikationer og uddannelser og to relevante videnskabelige artikler, som du har skrevet.
CV’et bedes opbygget med følgende afsnit: A) Forskning B) Uddannelse, undervisning og formidling, C) Ekstern finansiering D) Forskningsorganisering og samarbejde C) Gennemslagskraft (outreach og impact). Du bedes vedlægge et forslag til en forskningsplan.Ansøgningsfristen er den 2. maj 2021.


Ansøgningerne skal fagfællebedømmes før ansættelse. Første samtale forventes at finde sted den 7. maj 2021, mens anden samtale finder sted i løbet af maj 2021. Kandidater, der går videre til anden samtale, vil blive bedt om at løse en mindre opgave inden anden samtale.

 

Om Steno Diabetes Center Copenhagen 

Steno Diabetes Center Copenhagen (SDCC) er et internationalt førende diabeteshospital forankret i Region Hovedstaden. Hospitalet har specialiseret sig i behandling, klinisk forskning, forebyggelse og uddannelse i diabetes. SDCC er Skandinaviens største diabeteshospital med en patientgrundlag på ca. 9000 personer med diabetes. I november 2021 flytter SDCC ind i en ny bygning ved siden af Herlev Hospital og bliver behandlingssted for 11.000 børn og voksne med diabetes. Læs mere på
www.sdcc.dk og følg os på Facebook, Twitter og LinkedIn.


Posted

in

by

Tags:

Comments

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *