Serviceassistent til Service Syd ved Forsyning & Service, Aarhus Universitetshospital

Service Syd søger et antal nye kolleger med en gennemsnitlig arbejdstid på 37 timer pr. uge med opstart 1. december 2020 el. hurtigst muligt. Det drejer sig om dels faste stillinger dels tidsbegrænsede stillinger i et år.

Arbejdstiden vil være med vagter alle dage inkl. helligdage mellem 06.00 og 13.24 og med daglig funktion i Serviceafsnit Klinik, Kræft og Blodsygdomme Syd. Der vil kunne forekomme aften- og weekend arbejde.

Serviceafsnittet er forankret i Service Syd på Aarhus Universitetshospital. Kerneopgaven er at levere en kontinuerlig, høj service, der er forankret i samarbejde og høj faglighed til hospitalets afdelinger og altid med patienten i centrum.

For stillingerne gælder følgende indhold

 • Rengøring i klinikkerne ud fra aftalt servicegrundlag
 • Patientrelaterede opgaver såsom transport og forflytninger af patienter
 • Udføre køkkenopgaver samt serviceopgaver i afsnittet
 • At man er bevidst om de høje krav til hygiejne
 • Håndtere en alsidig arbejdsdag med spidsbelastninger
 • Håndtere/vurdere de enkelte arbejdsopgaver
 • At man er yderst samarbejdsorienteret
 • At man har en positiv tilgang til udfordringer og forandringer.
Forventninger til ansøgere
 • At du er uddannet serviceassistent
 • Evt. en anden erhvervsmæssig baggrund og lyst til nye udfordringer
 • At du har – eller er villig til at tage – serviceassistentuddannelsen indenfor 2 år af din ansættelse
 • At man er serviceminded
 • Er moden og klar til et stabilt job
 • Gerne kendskab til arbejdsområderne
 • Har erfaring med arbejdet med mennesker
 • Du skal tage ansvar, være positiv og bidrage til den fælles opgaveløsning og et godt arbejdsmiljø.
Krav til ansøgere
 • Udadvendt
 • Sociale kompetencer vægtes højt dels ift. arbejdets karaktér dels ift. kolleger
 • Kan arbejde selvstændigt, men også i teams, hvor vi har fokus på et godt patientforløb herunder kunne indgå i opgaveløsningen på sengeafdelinger
 • Serviceminded
 • Yderst mødestabil
 • Er fleksibel og omstillingsparat
 • Er vant til at betjene pc, smartphones m.m.
 • Formår at prioritere opgaverne i pressede situationer
 • Det er et krav, at du taler og skriver et godt dansk (dvs. minimum FVU dansk – bestået på trin 3), hvilket er nødvendigt for at kunne gennemføre serviceassistentuddannelsen, hvis du ikke allerede er uddannet.
Ud over ovenstående forventer vi, at du er indstillet på at både opgaver og arbejdstider kan ændre  sig over tid.

Vi tilbyder til gengæld

 • et spændende og afvekslende job
 • engagerede og positive kollegaer
 • et godt og tværfagligt samarbejde med fokus på et velfungerende arbejdsmiljø.
Andre informationer
Du skal sende din ansøgning og CV via nedenstående link. Ved evt. tilbud om ansættelse, kræver vi personlige referencer fra tidligere beskæftigelser.

Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst. Der må påregnes prøvetid de første tre måneder af ansættelsen. Ansættelsen er betinget af tilfredsstillende børneattest.

Yderligere oplysninger kan fås hos funktionsleder Heinz Träger på 6136 9604 på hverdage mellem 10.00 – 13.00.

Ansættelsen sker i henhold til Overenskomst om løn- og arbejdsforhold for erhvervsuddannede serviceassistenter, ufaglærte serviceassistenter og serviceassistentelever indgået mellem Danske Regioner, 3F og FOA. Pensionsbidraget indbetales til Pensiondanmark med mindre du skriftlig erklærer over for Aarhus Universitetshospital, at indbetalingen ønskes til PenSam gruppen. For serviceassistenter, der har pensionsordning ved PenSam har FOA forhandlings- og aftaleretten. For serviceassistenter, der har pensionsordning i PensionDanmark har 3F forhandlings- og aftaleretten.

Hvis du er under 23 år, sker ansættelsen dog i henhold til Overenskomsten vedrørende løn- og ansættelsesvilkår for rengøringsassistenter.

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.


Posted

in

by

Tags:

Comments

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *