Serviceassistenter/Servicemedarbejdere søges til Serviceafsnit i Servicecentret på Regionshospitalet Skive 37 timer

Drømmer du om at arbejde i en spændende organisation, og har du mod på mange udfordringer i en afvekslende hverdag, så står der 200 af dine fremtidige kollegaer og venter på dig og din hjælp.

Hospitalsenhed Midt, Servicecentret, HE Midt Service 1 søger serviceassistenter/servicemedarbejdere på 37 timer pr. uge fra 1. november 2020.

Dine personlige kompetencer
Derudover skal Du være en holdspiller, da vores hverdag kun bliver en succes, såfremt vi kan arbejde på tværs af faggrupper – og ikke mindst har en stor forståelse for hinandens faglighed.
Vi tror på involvering og medindflydelse, så du må gerne bidrage med nye initiativer og tiltag, så vi som organisation også bliver dygtigere.
Du skal forstå, at god service ikke udelukkende omhandler opgaven, men også hvordan vi leverer god service.

Om stillingen
Arbejdsopgaverne er:

  • Rengøring
  • Madhåndtering
  • Hjælp til forflytninger
  • Patienttransport
  • Rengøring af hjælpemidler + rullende materiel
  • Diverse serviceopgaver

Vores forventninger til dig:

  • At du synes syntes service er vigtig
  • At du er fleksibel i forhold til opgaveløsningen og kan hjælpe kollegaer
  • At du er pligtopfyldende, engageret og ansvarsbevidst
  • At du er positiv og har et godt humør

Arbejdstiden er pt. i tidsrummet kl. 06.00-23.00. Weekendarbejde skal påregnes hver 2.-3. weekend. Natarbejde kan forekomme i akutafsnittet.
Oplæring vil finde sted.
 
Om Servicecentret
Servicecentret varetager mange af servicefunktionerne på hospitalet herunder rengøring, vareforsyning, køkken og kantine, informationer, teknisk afsnit, transportopgaver på tværs i regionen samt fællessekretariat. Afsnitslederne i de forskellige serviceområder varetager selvstændigt den daglige ledelse af deres funktionsområde. Der er ansat ca. 500 medarbejdere i Servicecentret.

Om Hospitalsenhed Midt
Hospitalsenhed Midt omfatter Regionshospitalet Viborg, Regionshospitalet Silkeborg, Regionshospitalet Hammel Neurocenter og Regionshospitalet Skive og har ca. 4.200 ansatte samt et budget på 2,3 mia. kr. årligt.

De fire regionshospitaler danner tilsammen en hospitalsenhed, der har en stærk faglig profil og er i kraft af specialernes kompleksitet og bredde en af de bredest specialiserede hospitalsenheder i Jylland.

Se nærmere om Hospitalsenhed Midt på www.hospitalsenhedmidt.dk

Om løn- og ansættelsesvilkår
Løn- og ansættelsesvilkår er i henhold til gældende overenskomst med 3F og FOA.

Med henvisning til Lov om indhentelse af børneattest i forbindelse med ansættelse af personale m.v., vil der blive indhentet børneattest i forbindelse med eventuel ansættelse.

Ansættelsen sker ved Region Midtjylland med tjeneste indtil videre ved Hospitalsenhed Midt, Servicecentret.

Yderligere oplysninger
Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til koordinator Lisbeth Tegen Lund på tlf. nr. 21 56 96 68, i tidsrummet 8.00-12.00.

Din ansøgning
Din ansøgning indeholdende oplysninger om uddannelse og hidtidig erfaring skal være os i hænde elektronisk senest 21. oktober 2020.

Ansættelsessamtaler forventes at finde sted den 26. oktober.  

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.


Posted

in

by

Tags:

Comments

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *